โฟร์แมน

P.K.Aluminum Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • คิดปริมาณวัสดุและตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาหน้างาน
 • ปวส. หรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ Shop Drawing, Fabrication Drawing
 • เขียนแบบงานสถาปัตย์
 • ปวช. ขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม หรือก่อสร้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์/แก้ไขและจัดเก็บเอกสารเสนอราคา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ช่างเชื่อม

P.K.Aluminum Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • สามารถเชื่อมงานเหล็กและงานอื่นๆได้
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ในการเชื่อมเหล็กไม่น้อยกว่า 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถวางแผน/ดูแล/จัดสรรบุคลากร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามเอกสารการเบิก-จ่าย Payment
 • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโครงการก่อสร้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงาน
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
 • เคยผ่านงานประมาณราคาโครงการขนาดใหญ่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดสร้างระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกกระบวนการผลิต
 • ประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 - 2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality Only, Male or Female
 • degree or higher in Computer or any related field
 • 3 years experience in field System Analyst

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตาแหน่งนักพัฒนาระบบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 25ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการตลาด
 • การศึกษาปวส.ขึ้นไปสำหรับตำแหน่งMarketing Executive
 • และปริญญาตรีขึ้นไปสำหรับAsistant Marketing Manager

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ตรง 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการเงิน/บัญชี
 • มีความรู้ความสามารถงานด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • degree or higher in Business Administration
 • 5 years of experience in project sales

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Visa&Work Permit both BOI & Non BOI
 • Good Knowledge in English both written and spoken
 • Convenient location and Great Working Environment

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Marketing,Business Admin,Interior Design
 • 2 years for sales and marketing field
 • Age between 26 - 40 years old

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบด้านเขียนแบบ
 • อายุ 25-35
 • เงินเดือนตามตกลง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Psychology Background
 • Thai Nationality
 • International Environment and great experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอาคารจะได้รับการพิจารณา
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปี
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน-บัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

วิศวกร

Future Engineering Consultants Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 • มีประสบการณ์ควบคุมเอกสารและเลขานุการโครงการ
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or Diploma ,Mechanical Design
 • Basic English, spoken and written.
 • Have own vehicle and driving licence.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 22-40K THB per month approx, depending on experien
 • Fluent in English
 • Coordinating

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 5 yrs’ experience in sales, develope business
 • Thai national, Excellent English language ability
 • expereince in marketing, advertising will be plus

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Young, dynamic, ambitious and outgoing
 • Degree or diploma in business administration
 • 2-6 years work experience in a related field

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถเขียนแบบ Shop Drawing , As built drawing

08-Dec-16

 

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม 3ds Max,Auto CAD,lllustrator
 • ประสบการณ์ด้านเขียนแบบตกแต่งภายใน

08-Dec-16

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรี มัณฑนศิลป์ตกแต่งภายใน
 • สามารถทำ Detail Furniture Built-in ได้

08-Dec-16

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรี มัณฑนศิลป์ตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบตกแต่งภายใน

08-Dec-16

 

Applied
 • ทำใบเสนอราคาโครงการ
 • ประชุมงานพร้อมทีมออกแบบและลูกค้า
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีบุคลิกภาพ อัธยาสัยดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายที่ดิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน ไม่จำกัด แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ

08-Dec-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ออกแบบด้วยโปรแกรม 2D 3D
 • ออกแบบตกแต่งภายใน กราฟฟิค ดีไซน์เนอร์
 • ออกแบบตกแต่งภายใน Shop,Booth,งานบ้าน,งานคอนโด

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • Basic English, spoken and written.
 • Computer literate in Microsoft Office

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในงานขายและงานบริการ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง , อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีประสบการณ์
 • มีใจรักในงานขายและงานบริการ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • 8 years experience in the field
 • Specialist skills in Hospitality
 • Proficiency in AutoCAD, Adobe CS Suite.

07-Dec-16

 

Applied

Administration Officer

The Beaumont Partners Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Able to work with minimal supervision
 • Strong communication, organizational
 • Good computer and Microsoft Office skills

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนา Application
 • สามารถพัฒนาฮาร์ดแแวร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great management and planning skill
 • Fluently speak Than and English
 • Clear communicator, in person and writing

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • speaking clients by receiving their design request
 • Perform project management
 • Find new business opportunities

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • degree or higher in Business Administration
 • 5 years of experience in project sales

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female , between 30 up years old
 • Bachelor degree in any related field
 • Knowledge of Architect and interior.

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย , อายุระหว่าง 23 ปี - 30 ปี
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

06-Dec-16

 

Applied