• เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาโยธา/สำรวจ หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงานควบคุมอาคารตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาโยธา/สำรวจ หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงานควบคุมอาคารตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tenant Service
 • Customer Services
 • Rental

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • advanced analytics platform to requested services
 • Provide consulting in Big Data
 • Platform and data access help line

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sustainable Development
 • Sustainability
 • CSR

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Big Data and advanced analytics
 • Drive and determine data governance
 • Align architecture goals with business needs

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Property Management, Low Rise, High Rise
 • Real Estate, Property Developer
 • People Management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Auditor
 • Audit
 • IT

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการอาจจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานลูกค้า ขายงานให้แก่ลูกค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Online Marketing

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Marketing Officer

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์และไปต่างจังหวัดได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Product (Low Rise)

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent in English Communication
 • Degree in equivalent field
 • Experience in hotel management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher of Business Administration
 • Excellent in English Communication
 • Computer Office: Open Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Hotel & Tourism Management
 • Good Personal Presentation
 • Computer Office: Open Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate Strategy
 • Business Strategy and development
 • Corporate Strategy Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และ จีน ได้เป็นอย่างดี
 • เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Real Estate Strategy and new business development
 • Strong analytical skill
 • Real Estate Background

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Administrative
 • Secretary
 • Coordonator

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • high rise and low rise experience
 • condominium, town house, single detached house
 • feasibility study experience is a must

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Offices

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Supply Chain, Logistics, Engineering
 • Minimum 7 years’ experience in Logistics
 • Strong demonstration of critical and logical think

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมโยธา
 • ใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านประมาณราคา งานระบบโรงสี/อาคาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานขาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Ofiice เบื้องต้นได้
 • มีความซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน,มีไหวพริบ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/female, Thai national aged 25-35 years old
 • BS in computer science or computer/IT
 • Good relation & Interpersonal skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Admin
 • 2 years in sales administrative or customer
 • Good Planning and documentation skills.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • System analysis
 • Digital Marketing
 • Programmer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Economics, Statistics, Real Estate
 • Research
 • Strong Excel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Business Admin
 • At least 5 years’ experience in Sale or Marketing
 • Excellent in MS. Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only, Age not over 38 years old
 • Bachelor or higher in Marketing,Business Admin
 • 3-5 years working experiences in Sales, Marketing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, aged 25 years old up
 • Bachelor’s degree and/or Master’s Degree
 • Having 3-5 years experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิ
 • จัดทำกระดาษทำการ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการของผู้บริหาร
 • จัดทำตารางนัดหมายให้กับผู้บริหาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมาย
 • ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติ
 • สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Real estate
 • Sourcing & Procurement
 • Strong Leadership

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, 35-40 years old
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • 7-10 years experience in system development

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 30,000+ บาท

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Experience in Recruitment & Selection Process
 • Strong interpersonal and communication skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับพิจารณาทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ และบัณฑิตจบใหม่
 • เปิดโอกาสให้เรียนรู้ระบบบัญชีชุดใหญ่ในบริษัทมหาชน
 • ให้สวัสดิการดี ทำงานในบรรยากาศธุรกิจที่กำลังเติบโต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List)
 • เจรจาต่อรองราคา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • auditor
 • Able to work under pressure
 • Job knowledge and responsibilities.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost analysis
 • Cost control
 • Construction

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years in project management
 • Male or female, aged between 35 - 45 years
 • Good planning, organisational and leadership skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP BASIS SPECIALIST

PRTR Executive Recruitment

จังหวัดอื่นๆ

 • Up to 5 years’ experience in Unix operating system
 • Bachelor’s or Master degree in computer since
 • RDBMS: Oracle database

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied