• ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree of Industrial Engineer
 • Minimum 0-1 years
 • Able to communicate and understand in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical or Mechanical
 • At least 0-3 years’ experience as production engin
 • Experience in continuous processes

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • พักอาศัยบนเกาะเสม็ด ขับจักรยานยนต์ได้ มีรถส่วนตัว
 • เงินเดือน 10,000 ไม่รวม Bonus , เงินเวร , Extra

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • รับออร์เดอร์ จากลูกค้าทางโทรศัพท์ แฟ๊กซ์ อีเมลล์
 • แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Master degree of Engineer
 • 2 year of working experiences in engineer
 • Fluent in spoken and written English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Digital Marketing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Strong fragrance experience
 • Good presentation skill
 • Strong sales and marketing experience

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Consumer Healthcare, Marketing, English,
 • creativity, passion, project management
 • work under pressure and fast pace environment

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี หรือ ป.โท สาขาบัญชี
 • อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • ผ่านประสบการณ์ในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นเวลา 3-5 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • age over 26 years
 • good command in English
 • experience in manage people

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Serving as both Business Analyst & Project Manager
 • Provide leadership and project level management
 • Responsible for project management duties

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in designing training courses
 • Implement HRD program
 • Strong communication skill

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

MARKETING MANAGER

Kuron Corporation Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible forPlan & Develop Marketing Strategy
 • Responsible for operational marketing management
 • take action to achieve the targeted Key Performanc

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of experience in finance
 • Degree in Accounting/ACCA
 • Management of a team

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or Male, Age not over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in HR or any related field
 • Working experience in recruitment

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการเงินและสต๊อกได้
 • สามารถใช้งาน MsOffice , Internet ได้
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจรักงานด้านการบริการ บุคลิกและผิวพรรณดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานขาย ขยัน
 • มีประสบการณ์งานขายด้านความงาม / เครื่องสำอาง / สปา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจรักงานด้านการบริการ ขยัน
 • มีความรู้ความเข้าใจการตลาดและงานขาย
 • มีภาวะผู้นำ และถ้ามีประสบการณ์งานบริหารด้านความงาม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • อายุ 45 – 55 ปี
 • เคยผ่านงานตำแหน่งผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 30-40 years old
 • At least 3 years working experience in sales
 • Good command of English and computer literacy

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in a similar role-Advantage
 • Great Human relationships
 • Good English-writing \ reading \speaking

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Accountant
 • Accountant
 • Finance & Accounting

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Key Account Executive

L'Oreal (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Experience in key account for FMCG
 • Computer literacy
 • Good command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree/Higher in Business Administratio
 • Thai Nationality, 22-30 year old
 • 2 year experience in Sales, Business Development

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ : สาขาวิชาชีพการพยาบาล-สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-ตลาด-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจความงาม-โรงพยาบาล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านคลีนิคความงาม-รพ. อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารสาขาธุรกิจความงาม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจความงามหรือ รพ.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการด้านธุรกิจความงามหรือ รพ.มาอย่างน้อย 3ปี
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์องค์กร ร่วมกันกับคณะบริหารได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • International Marketing จากรพ.หรือคลีนิกความงาม
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจความงามมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.หรือคลีนิคความงาม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวช/ม.6 ขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์งานผู้ช่วยทันตกรรม อย่างน้อย 1 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ : สาขาวิชาชีพการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเวชกรรมความงามหรือศัลยกรรมความงาม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales in cosmetics
 • Good in English
 • Traditional Trade

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
 • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
 • Strong interpersonal and communication skills,

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • รับลงทะเบียนลูกค้า, แก้ปัญหาลูกค้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years of work experience in relevant area
 • Research,evaluate,and prioritize potential
 • Good communicator,fluent in Thai and English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • ประสานงานในการให้ข้อมูลต่อผู้รับบริการ
 • มีความรู้ สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • ประสานงานในการให้ข้อมูลต่อผู้รับบริการ
 • มีความรู้ สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internal Communication
 • Core Value, Culture
 • Employee Engagement

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting and Finance Manager

Kiss of Beauty Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง /ชาย
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี (ไม่เกิน 35 ปี)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านประชาสัมพันธ์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์และเสาร์ปลายเดือน
 • เงินเดือน / Salary : 15,000 - 25,000
 • สถานที่ทำงาน : ประเวศ (ตรงข้ามซีคอนศรีนครินทร์)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied