• นิติกร
 • นักกฎหมาย
 • แรงงานสัมพันธ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-5 years experience in area of quality
 • Coaching skill, dynamic and supervisory skill
 • Can work under pressure within timeline

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Manager

PhotoCru Sdn Bhd

กรุงเทพมหานคร

 • Fast-pace Workng Environment
 • Equal Opportunity
 • Transparency Management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเขียนโปรแกรมในการตรวจสอบด้วยกล้องได้
 • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถประสานงานกับทุกส่วนงานได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลโรงงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี ด้านการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบสิ่งพิมพ์
 • สามารถแยกเฉดสีได้แม่นยำ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent communication skills
 • 3-5 years working experience
 • Salary >20k (5 days working)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี พูด อ่าน เขียน
 • แต่งกายเหมาะสมสวยงาม เพราะต้องรับแขก
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree relevant qualifications
 • 2 – 3 years' of experience in Ad Operations
 • Exp in Ad Operations, online advertising, etc

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plenty of challenging briefs
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Opportunities for career progression

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Great client with plenty of challenging briefs
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Opportunities for career progression

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality
 • 1-5 year experience in recruitment
 • Good command of spoken and written English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • Able to use CRM program
 • Able to do market research

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong experience in the online marketing function
 • Good interpersonal and communication skills.
 • Strong English written communication skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA/BS degree Male/Female Thai Age 35 up
 • Has experience conducting and creating feature
 • Excellent content planning,writing & editing skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BS or MS in computer science/engineering
 • 4-6 years of experience in Linux server
 • Expert knowledge of UNIX and TCP/IP

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานขายสื่อโฆษณาด้านทีวี 8 ปีขึ้นไป
 • จัดทำแผน และนำเสนอบริการด้านสื่อโฆษณาด้านทีวี
 • มีผลงานทางด้านการขายสื่อโฆษณาทางด้านทีวี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี2 ปี ขึ้นไป
 • ดำเนินการการรับ-จ่ายเงินสดและเช็ค

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-7 years of experience in HR functions
 • Good command of English both Written and Spoken
 • Hard-working and Result oriented

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female age 27 – 40 years old.
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 5 years experience in TV Producer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java or swift , android studio , ios
 • git rest-service
 • UX/UI Design process

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ใจรักงานด้านบริการ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 years hands on experience in accounting
 • Knowledge of Thai and Chinese accounting rules
 • Chance to be a core management team member

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Total print and design management in JP company
 • Specializing in Graphic Design and Data processing
 • Walking distance to BTS Ekamai, can work globally

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Admin & HR management in Japanese Printing Company
 • Specialising in recruit, payroll & regal affair
 • 5-day work week, Walking distance to BTS Ekamai

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible on reporting news on State Enterprises
 • Online reporting assignments as dictated
 • Responsible crime news and general news

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent communication skills.
 • 5 years Marketing experience
 • Market PropertyX, PropertyGuru’s conference brand

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถ่ายภาพวิดีโอและตัดต่อเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์งานด้านการถ่ายวิดีโอและตัดต่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบประปา ไฟฟ่า งานไม้
 • ดูแลสต็อคหนังสือ (Pocket book) ควบคุม
 • เป็นโอเปอเรเตอร์รับ/โอน/ต่อ โทรศัพท์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PRODUCT EXECUTIVE

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Do you have 3-6 yrs’ experience with UI/UX design?
 • Verifying product requirements
 • WE WANT YOU TO JOIN THIS TEAM

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Are you a fast learner with good business sense?
 • No boring outlines of job responsibilities
 • WE WANT YOU TO JOIN THIS TEAM

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีความสามารถด้านการคำนวณ
 • ถ้าทำงานทางด้านการพิมพ์ จะได้รับการพิจารณา

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2+ years, plus 1 years management experience
 • BA or MFA Digital Media or related degree
 • Market and present web/digital strategies

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good time management skills
 • Very detailed oriented
 • Able to do research via web and telephone

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control of daily shipping operations
 • 3 years shipping good skill
 • Good command in English

27-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ดูแลและฝึกอบรม ประสานงานในแผนกฝึกอบรม
 • มีทักษะด้านการนำเสนองาน
 • มีทักษะด้านการพูดต่อที่สาธารณะ

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Highly developed Java & basic PHP
 • Attention to detail and keen eye for design
 • Knowledge of Lean Startup, Agile project managemen

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent telephone manner
 • Pleasant personality & service-minded
 • Fast learner, enthusiastic & positive thinking

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Printing technology, Packaging
 • Good understanding about prepress process
 • Good command of spoken and written English

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุเพศชายหรือหญิง / ระหว่าง 28-35ปี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3ปีในด้านการตลาดออนไลน์
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาด

27-Oct-16

 

Applied
 • Experienced Broadcast Journalist.
 • Understanding of how social media platforms.
 • You will have a sound knowledge of English.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Shoot/Edit

British Broadcasting Corporation

กรุงเทพมหานคร

 • Shoot / Edit creative producer to join the Bangkok
 • Fluent Thai speaker, with excellent English.
 • Experienced in News and current affairs production

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Reporter

British Broadcasting Corporation

กรุงเทพมหานคร

 • Command of both Thai and English language
 • With a strong screen presence and broadcasting.
 • Knowledge of politics and economics.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Reporting to the key Editors.
 • Excellent command of Thai and English.
 • Broadcast Journalist (Multimedia), BBC Thai

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proposing video ideas for the service
 • You will share and promote BBC Thai’s video.
 • Candidate will be a fluent Thai and English

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • you will provide editorial planning.
 • You will manage the desk editing of daily Thai
 • You will report in both Thai and English.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วาดคอมมิคหรือภาพประกอบ
 • เพศหญิง หรือเพศสภาพหญิง
 • ชอบอ่าน pocketbook, ดูละคร, ซีรีส์จีน, เกาหลี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วาดคอมมิคหรือภาพประกอบ
 • เพศชาย ฟรือ เพศสภาพชาย
 • ชอบอ่าน pocketbook, ดูละคร, ซีรีส์จีน, เกาหลี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied