• เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท วิศวกรโยธา วศบ. / วทบ.
 • มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Key Position reporting to VP (Technology)
 • High Opportunity to learn and for career growth
 • BOI promoted state-of-the-art paint factory in KIZ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Key Position reporting to VP (Technology)
 • High opportunity to learn and for career growth
 • BOI promoted state-of-the-art paint factory in KIZ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Key Accounts Manager

Berger Paints (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Key Position reporting to Managing Director
 • High Opportunity for career growth and advancement
 • Work from Home / Travel required

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Key Position reporting to Managing Director
 • High opportunity for career growth and advancement
 • BOI promoted state-of-the-art paint factory in KIZ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Key Position reporting to Managing Director
 • Opportunity to service Modern Trade channel
 • BOI promoted state-of-the-art factory in KIZ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • 2 years of experience in financial Controller
 • Have experience in public company limited

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Account, experience with good salary
 • Bachelor’s degree in accounting OR equivalent
 • A minimum of 3 year experience in accounting or fi

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ 2-.3 ปีขึ้นไป

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design Engineer Civil วิศวกรออกแบบ โยธา
 • SCG The Siam Cement Public Company Limited
 • TOEIC>550

22-Oct-16

 

Applied
 • 6 years in the field of Warehousing Operation
 • Experiences in multi-national companies
 • Knowledge of logistic management, BOI will be +

22-Oct-16

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

22-Oct-16

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years+ exp in coordinating, customer service
 • Import-export documents & process
 • Excellent command of English

22-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Eegree of engineering in Electrical Engineer
 • Strong electrical system, machine maintenance
 • Good command of English

22-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลด้านความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประเมินความเสี่ยงภายในโรงงาน

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลการตรวจรับและเบิกจ่าย
 • จัดเก็บ สินค้า เคมี และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • จัดทำเอกสารการขออนุมัติซื้อสินค้า

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในบัญชีต้นทุน , ด้านภาษี
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายได้

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถได้ดี รู้เส้นทาง ดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้
 • ขับรถผู้ให้บริหาร
 • ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำข้อตกลงหรือสัญญาการขนส่งสินค้า
 • ประสานงานเรื่องวันเข้ารับสินค้าและวันจัดส่งสินค้า
 • มีประสบการณ์ด้านเอกสารขนส่งไม่ต่ำกว่า 2 ปี

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีความรู้เรื่อง ISO หรือประสพการณ์งาน TQM
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Can communicate between Japanese and Thai Staff
 • Translate the document from Thai language
 • Interpreter between Thai staff and Japanese staff

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in related field.
 • Experience at least 1-2 years in oversea purchase
 • Good command of spoken and written English

21-Oct-16

 

Applied
 • Multinational chemical company
 • Experience needed in sales-channel management
 • Establish operations in Thailand

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years' practical experience
 • Degree in Polymer Technology/Science or Chemical
 • Good computer skills, esp. MS Office programs

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors’ degree in analytical chemistry.
 • Experience of using chromatography instruments.
 • Spoken/written English skills.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • University degree
 • experience in the Lubricants Industry

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตตรี สาขานิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์
 • มีความสามารในการค้นคว้า, วิเคราะห์, เขียนบทความ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, at least 30 years old
 • Bachelor Degree or higher in Chemistry/Chemical
 • Able to travel upcountry/abroad, sometimes

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling maintenance to machine in textile
 • Performing required quality measurements
 • Able to work cooperate with textile team

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Contact with oversea for textile testing in lab
 • Establish reports of finalized tasks
 • Able to work cooperate with textile team

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years’ solid telesales experience
 • Handle enquiries from customers;
 • Develop and strengthen customer base

21-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female Age 30-35 years
 • Bachelor’s degree or above
 • Minimum experience 2 years

21-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นไป
 • มีความรู้ในเรื่องงานออกแบบทั้ง Exterior/Interior D
 • มีความสามารถในการสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum Bachelor degree in any field
 • Experience in Customer Services/Order Processing
 • Must be able to use SAP and can speak English

21-Oct-16

 

Applied
 • Assist in development and implementation of Trade
 • Ensure timely and efficient implementation
 • Co-ordinate the execution of Trade Marketing

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare strategy for brand building, yearly market
 • Experience in marketing, sales, trade.
 • Good command of spoken and written English.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct experience in selling chemical raw material
 • Bachelors Degree in Science or related.
 • Male/ Female age between 35-45 years old

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plant Management Supervisor

DyStar Thai Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Primary contact person for liaising & coordinating
 • Space Management for raw material
 • Plant house Keeping to ensure that plant area

21-Oct-16

 

Applied
 • Age between 35-45 years old
 • Bachelor or Master in Accounting
 • At least 6 years’ experience in accounting field

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in related fields
 • At least 5 years’ experience in BOI Functions
 • Have Knowledge in BOI privilege and IC

21-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Manager

VS Chem (1970) Ltd. (Nitro Chemical Industry Ltd.)

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor's Degree or Higher in Mechanical /related
 • 5 years' experience in maintenance and engineering
 • Good command of English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • Experience in QA, QC
 • Experience in Laboratory Management

21-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female , age not over 35 year old.
 • Bachelor Degree in Engineer (in related field )
 • 3 - 5 or more years of relevant experience

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Accounting
 • Experience in budgeting, forcasting and costing
 • Can communicate in English

21-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

21-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

21-Oct-16

 

Applied