• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงาน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Procurement Manager

Organics Asia Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

  • Excellent English
  • Good Management
  • Good Organization

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied