• วางแผน และปรับปรุงกระบวนการ และมาตรฐานการทำงาน
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดซ้ำ (Problem Management)
 • วิเคราะห์และตรวจสอบ SLA ในแต่ละงาน

19 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • lawyer
 • legal
 • M&A experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง 2 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or Master degree in BBA or MBA
 • Good command in English
 • 2-3 years of experiences in oil and gas field

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in Purchasing
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 32-40
 • Responsible for checking the BOQ,DWG,Specification

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง อายุ 30-45 ปี เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ฝึกอบรมพนักงานขับรถมาจะพิจารณาพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineer ,cost control , cost and ,project
 • monitor , budget , change ordering , forecast
 • Petrochemical, platform, EPCIC, Brown Field

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pipe , Stress ,Engineer ,piping , onshore,offshore
 • Auto cad , Microstation ,Auto,Plant ,PDS , PDMS
 • Mechanical , Industrial Engineering , DIC/IDC

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & Finance Department Manage
 • Accounting & Finance Manager
 • Accounting & Finance Department

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5+ years experience in Contract Administration
 • Bachelor Degree in Business Admin, Legal
 • Good Command in English and Thai

27-Oct-16

 

Applied
 • University degree in Chemical or Petroleum Enginee
 • 8 to 15 years within the upstream O & G
 • Computer database and programming skills

27-Oct-16

 

Applied
 • ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • Good command of spoken&written English (Toeic 500)
 • Pleasant personality & good interpersonal skill

27-Oct-16

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
 • หากมีประสบการณ์การจัดการ training, career advanced
 • สามารถใช้ MS office ได้ดี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Document ,Control ,Electronic, oil , gas ,PSM,PSI
 • EDMS, Document Management System , DCS
 • Computer Science , offshore

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account AP
 • Auditor
 • Tax invoice

27-Oct-16

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Develop convenience retail business strategy.
 • Experience in Category Management within the Retai
 • Champion for customer experience related.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager / Plant Manager

P.S.P. Specialties Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor′s Degree or higher in Engineering
 • At least 10 years’ experience in manufacturing
 • Have an experience in Lubricant or Grease

27-Oct-16

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

27-Oct-16

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล, เขียนแบบเครื่องกล,
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ในสายงานเขียนแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเดินท่อโดยใช้โปรแกรมแบบ 3D

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในสายงานเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสำนักงาน เช่น Office

27-Oct-16

 

Applied
 • Machinist Degree
 • Quality control analysis
 • Basic English

27-Oct-16

 

Applied
 • Compensation and Benefit management
 • Annual Increment and promotion
 • 3 years in C&B or reward position

27-Oct-16

 

Applied
 • Recruitment
 • Strategy, Report and analysis data
 • Branding

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท การเงิน / บัญชีบริหาร
 • มีประสบการณ์ตรงหรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • At least 5 years experience of construction projec
 • Fluent in communicate both written and spoken Eng

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in finance, accounting.
 • Sound working knowledge of IFRS.
 • Knowledge and skill in SAP BI is advantage.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science.
 • 3-5 yrs system development and project managemet
 • Good command of English

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Internal Audit or External Audit.
 • CPA / CIA is an optional.
 • Good command of spoken and written English.

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing.
 • Responsible for sales & marketing documentation.
 • Good command of spoken and written English.

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in English or any related field
 • Responsible for Visa & Work permit
 • Good command of spoken and written English.

26-Oct-16

 

Applied
 • At least bachelor degree in Any fields
 • Basic computer program knowledge (MS Office, Outlo
 • Organized person, Hospitality and Good Personality

26-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ประสบการณ์ด้านงาน Retails หรืองานด้านการจัดซื้อในธ

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 27- 40 ปี เพศไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษาปวส,อนุปริญญา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก 3 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
 • Operate เครื่องจักรผลิต เพื่อทำการผลิตสินค้า
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science.
 • 1-3 years’ experience in system analyst.
 • Good command of English

26-Oct-16

 

Applied
 • ออกแบบและบริหารการจัดการฐานข้อมูล
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในระบบ
 • การดึงข้อมูล เพื่อออก Report สนับสนุนผู้บริหารฝ่าย

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Self motivated team player
 • Software Design
 • Business Computer

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

26-Oct-16

 

Applied
 • Great fluent communications in English, TOEIC >800
 • Excellent technical knowledge
 • Presentation skills with good leadership potential

26-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age between 25 - 30 years old.
 • BBA, MBA or related fied.
 • Experience around 1 - 3 years.

26-Oct-16

 

Applied
 • International Finance and Accounting Manager
 • Accounting Manager
 • Finance Manager

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Liberal Arts (English).
 • 3 years experience in Board meeting arrangement.
 • GPA 2.75 or higher.

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Organization Development,Engineer.
 • 0-3 years experience in organization development.
 • TOEIC score of 550 is required.

26-Oct-16

 

Applied