• เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา

10-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age less than 35 with Thai nationality
 • Holding a bachelor degree in relevant field
 • An excellent linguistic ability in Thai

09-Dec-16

 

Applied
 • 3 years of experience in supporting
 • High school diploma required
 • Fluency in written and oral English

09-Dec-16

 

Applied
 • experience in supporting a payroll, accounting
 • 3 years of experience
 • High school diploma required.

09-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 2 Years experiences in marketing and sales
 • Bachelor’s Degree or Higher in Economic
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must speak & read/write Thai and English
 • Min 3 years of bookkeeping & finance experience
 • Thai citizenship

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree major Marketing
 • Coordinate Import/Export
 • Experience 2-3 years in sales or marketing

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience of sales or customer service
 • Bachelors degree
 • Necessary : Thailand (Native), English(Fluent)

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR experience at lease 3 years
 • Experience in business and human rights
 • Strong English language skills

09-Dec-16

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 2+ years of professional experience preferred
 • Thai fluency is mandatory (written and spoken)

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Work permit and visa experience at lease 1 year
 • Strong English language skills

09-Dec-16

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good experience in prepare project budget
 • Working with partners particularly other NGOs
 • Fluent English

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกร
 • ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับกล้องโทรทรรศ

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกล้องโทรทรรศน์
 • ทดสอบ และติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนา

09-Dec-16

 

Applied
 • Master’s Degree or equivalent in Business Admin
 • two years of experience in the field procurement
 • Experience in the usage of computers

09-Dec-16

 

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

09-Dec-16

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SHIFT MANAGER/ผู้จัดการ

2evolve Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • F2F FR experience ประสบการณ์ในการระดมทุนแบบF2F
 • Direct sales experienceประสบการณ์ในการขายตรง
 • Team-leading experience ประสบการณ์ในการนำทีม

09-Dec-16

THB16k - 20k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • F2F fundraising experience ประสบการณ์การระดมทุนF2F
 • Direct sales experience ประสบการณ์การขายตรง
 • Team-leading experience ประสบการณ์ในการนำทีม

09-Dec-16

THB35k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

08-Dec-16

 

Applied

Receptionist

KOTRA Bangkok

คลองเตย

 • Good personality and service mind
 • Female, Age 22-28 years old
 • Responsibility for the receptionist duties

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • ประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ขึ้นไป

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Recruitment Manager

2evolve Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum Bachelor in relevant fields
 • Minimum of 2 years recruitment experience.
 • Fluency in Thai and English

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Follow up call for telemarketing in-house program
 • Experience in providing support to executive roles
 • Willingness to travel.

08-Dec-16

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • Strong Project Management and Leadership
 • Good People and Communication skills
 • Native Thai Language and Strong English abilities

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing or related
 • At least 5 years in Sale experiences
 • Fluent in English both writing reading and speakin

08-Dec-16

 

Applied
 • Receptionist for PU’s Office
 • Update telephone chain
 • Office’s cleaning and also building security

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Grants Accountant

Plan International Inc.

กรุงเทพมหานคร

 • Produce grant financial reports
 • produce budget vs actual expenditure reports
 • update grants data in SAP

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาอักษรศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารอย่างน้อย 3ปี
 • มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้เป็นอย่างดี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Successful fundraising experience
 • Fluency in written and spoken English
 • Leadership and management

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in accountancy
 • Update and maintain accounting journals, ledgers
 • Ensure financial records in compliance

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการบริหาร

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated in Accounting
 • Experience in Accounting 5-10 years
 • Experience in NGO Accountant will be a plus

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age: 22-30 years old, Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree or Higher in Business Admin
 • High Responsibility, Energetic, Can Do Attitude

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์การลงทุน
 • ศึกษา วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national only
 • Degree in Accounting, Finance
 • Technical Accounting Expertise

06-Dec-16

 

Applied
 • ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดูแลและรับผิดชอบกระบวนการจัดส่งสิ่งของและวัสดุ
 • มีความชำนาญในการพิมพ์ดีด ไทย และอังกฤษ

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent interpersonal skills
 • Organizational skills and program
 • Ability to manage data Software

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in computer information systems
 • 2 years experience on PeopleSoft ELM 9.1 or higher
 • Strong background on PeopleTools, SQL, PeopleCode

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 31-36 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา (Content)
 • ประสานงานกับสื่อมวลชน จัดเก็บคลังภาพ และคลิปข่าว

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 Years experiences in marketing and sales
 • Bachelor’s Degree or Higher in Economic
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Manager
 • Plan, develop, implement, and coordinate
 • adolescents and other young people living with HIV

06-Dec-16

 

Applied
 • Experience in digital campaigning
 • Email content strategy and management
 • Excellent written and spoken English

06-Dec-16

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี

06-Dec-16

 

Applied
 • ช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการสู่การพัฒนา
 • บริหารงานโครงการ กำหนดแผนการฝึกอบรม
 • ดำเนินการให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน

06-Dec-16

 

Applied
 • ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจประเมินตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ

06-Dec-16

 

Applied
 • Qualification in finance and accounting
 • Ability in using Advance Excel
 • Ability in building finance management capacity

05-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 2 Years experiences in marketing and sales
 • Bachelor’s Degree or Higher in Economic
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ OSI layer, TCP/IP, DHCP, DNS
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี

05-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

05-Dec-16

 

Applied