• ปริญญาตรี คณะวิศวะคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรม C# , Visual Basic 6.0
 • เข้าใจ UML และสามารถเขียนโปรแกรมตาม UML

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวะคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in Medical or related field
 • 5 years working experience in Sale Medical Device
 • Experienced in Ultrasound & X-Ray is Advantage

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Own a car/driving license
 • Sales or Marketing experiences around 1-2 years

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Manager (Oil and Gas)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years of relevant working experience
 • Oil and Gas experience
 • Fluent in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-4 years experience in auditing
 • Good English communication skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only , not over than 32 years old.
 • Good command of English.
 • Have a Sales experience in Plastic , Chemical.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare appplication packet for visas, work pemits
 • Carry out permit processing actions at Ministries
 • Accompany foreign clients to permit offices

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Outbound call
 • English speaking, oversea job
 • communication skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • ซื่อสัตย์และมีใจรักการบริการ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Rapidly expanding business
 • Excellent benefits and remuneration package
 • Work with industries best

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Rapidly expanding business
 • Rewarding and fun environment/work culture
 • Work for a company that is making a difference

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Highly technical environment w/ like minded people
 • Excellent working environment and culture
 • Get a chance to work on international projects

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources, Business Administration
 • 5 years of experience in Compensation and Benefit
 • Total Remuneration, Salary Survey, Job Evaluation

04-Dec-16

 

Applied

Brand Manager - FMCG Business

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Interior Designer

Furnimart International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD และ 3D MAX ได้
 • มีประสบการณ์ในการทำแบบ Furniture

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in sales, office furniture.
 • Result-oriented and dynamic person.
 • Good command of English as well as Thai.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinating supply chain and inventory management
 • Managing all product content on E-Commerce channel
 • Ability to work in a fast-moving environment

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือเกี่ยวข้อง

02-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female (Thai Nationality only)
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2-7 years of experience in accounting

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Experiences in Hunting new business
 • 7-8 years of professional experience
 • Good understanding of eCommerce industry

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with SQL and/or NoSQL database servers
 • Experience with PHP
 • Bachelor degree in IT, computer engineering

02-Dec-16

 

Applied
 • Be part of a dynamic and progressive team
 • Work within a fun and multi-cultural environment
 • Be part of a successful eCommerce company

02-Dec-16

 

Applied
 • Functional OEBS consultant finance
 • Thai nationality only
 • training to new ERP's

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มี Service mind
 • รับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ
 • ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • Providing application/system consulting
 • Being the point of contact for system support
 • Tracking feedback from customers and support staff

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Age not more than 35 years old
 • Positive attitude and active personality

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to multitask and is a team player
 • Strong organizational skills
 • Loves to work in a fast paced environment

02-Dec-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Consumer behaviors insights & tracking
 • 4-6 years relevant experience in FMCG research
 • Design consumer & trade research, quantitative

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years relevant sales and marketing experiences
 • More than 6 years with a leading consumer products
 • Strong record of creating a winning vision

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 12 years overall modern retail sales
 • 10 years working experience in management level
 • Demonstrated ability to set clear expectations

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must have 8-15 years of management experience
 • Proven track record with high volume & reputed
 • Must possess the ability to plan

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year sales management experience
 • Direct experience in Air Conditioner dealers
 • Track record of success motivate

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Competence in Business Chinese level
 • Good interpersonal skills to interact well

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Competence Arabic language in business level
 • Possess eager to learn attitude

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Competence in Business Chinese level
 • New graduated are welcome to apply

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Competence in French language is required
 • Good interpersonal skills to interact well

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Competence in Business Japanese level
 • Good interpersonal skills to interact well

02-Dec-16

 

Applied
 • University Degree in any field
 • Competence in Korean language
 • Good interpersonal skills to interact well

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Students must be able to communicate in English
 • Majoring in English, French, German
 • Internship

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Mass Communication
 • minimum 5 years of Digital / online marketing
 • Experiences and familiarity Internet marketing

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in market research industry
 • Able to work independently
 • Strong new business development experience

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 - 5 years IT experience
 • Degree in Computer Science or related
 • Know an applications and general business function

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง , อายุ 27 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความเข้าใจเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good skill of communication,
 • Be able to communicate in Chinese and English
 • Able to sell property in foreign market

02-Dec-16

 

Applied
 • BSc in Telecom, Engineering, Electronics
 • Field testing and evaluation on new softwares
 • Ensure the quality meet global standard test proce

02-Dec-16

 

Applied

Secretary (Mandarin Speaking)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • five years’ experience of working as an Secretary
 • Fluent in English
 • Speaking Mandarin is a must

02-Dec-16

 

Applied