• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน Visual Communication Design
 • อายุไม่เกิน 30 ปี มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe :Ai,Ps,In, etc

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality.
 • Master’s degree in Accounting, Economics.
 • Minimum 3 years of experience in capital market.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting.
 • Preferably in Credit Analysis experience.
 • Good knowledge of banking / leasing business.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านเช่าซื้อรถยนต์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ในระดับดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3/ปี 4
 • ปฎิบัติงานศูนย์ธุรกิจ SME KBank ทั่วประเทศ

21-Oct-16

 

Applied
 • Perform research on macroeconomics / microeconomic
 • Master’s Degree or higher in economics or related
 • Knowledge of AEC is preferable

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งาน Windows OS, Linux OS, Word, Excel
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจการให้การบริการ

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineering, IT
 • 1 year experience regarding web-based application
 • Programming skills: MVC, Web Applications

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Statistics
 • Credit
 • Basel

21-Oct-16

 

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

21-Oct-16

 

Applied
 • 5 yrs Experience
 • Bachelor Degree
 • Negotiable

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Performs advanced and more complex administrative
 • Performs a variety of administrative
 • Handle benefit enrolment paperwork

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Planner
 • Wealth Management
 • Relationship Management

21-Oct-16

มากกว่า THB70k /เดือน

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

21-Oct-16

 

Applied
 • Testing process, Testing Data
 • Banking Solutions
 • Agile & DevOps Automated Tools

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experience in finance
 • Good command of English

21-Oct-16

 

Applied
 • ทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ / เดินทางต่างจังหวัดได้
 • การพบปะลูกค้า / มีประสบการณ์
 • สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

21-Oct-16

 

Applied
 • Experiences in Banking & Finance or related fields
 • 5 years of experiences in Operations function.
 • Good command of English and good computer skill.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To handle Securities transactions.
 • To handle tax payment to revenue dept.
 • Experienced in Treasury Operations or Banking.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age between 25-35 years
 • Degree or higher Degree in Business Computer
 • 5 years of Experiences in system analyst

21-Oct-16

 

Applied
 • รักงานบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • แจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ

21-Oct-16

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Corporate Communications
 • Marketing Integrated Communications
 • Development

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in MIS or Information Technology
 • Knowledge of basic accounting
 • Skill in large database or data warehouse

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 year experience in JAVA software skill
 • development based on J2EE framework
 • Preferred Solaris OS

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 - 25 ปี จบ กฏหมาย หรือทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความรู้ แนะนำการจดทะเบียน นิติกรรมต่างๆ
 • ตรวจสอบเอกสาร สัญญา และ ไป ตจว ได้ครั้งคราว

21-Oct-16

 

Applied
 • Experience as secretary, administrator.
 • Service minded, Computer Literacy.
 • Patience and willing to work hard.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Political Science, Law or related field
 • prepare the regulations or working procedures.

21-Oct-16

 

Applied

Secretary

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • 0 - 2 years’ experience in administrative
 • Provide secretarial duties
 • Handle confidential documents

21-Oct-16

 

Applied
 • Master Degree in Business Administration: Finance
 • At least 8 years experiences in Banking, Marketing
 • At least 3-5 years direct experiences in Business

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน
 • ชอบการลงทุน การเงินเป็นชีวิตจิตใจ
 • อยากมี Passive Income แบบไม่มีวันหมด

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดสรรงานคดีแพ่ง บังคับคดี ล้มละลาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Information System
 • Experience in internal or external Audit 2-5 years
 • Good grasp of Computer-Aids Audit tools

21-Oct-16

 

Applied
 • Male or female, aged 30 – 40 years old
 • At least 5 years of experience in finance
 • Proficient level of English is a must

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านสถิติ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการ Data , การนำเสนอ Report
 • ประสบการณ์สายงานการเงิน/ธนาคาร

21-Oct-16

 

Applied
 • Driving analysis & solutions related to ECM
 • Experience in IBM FileNet is preferred
 • Knowledge of Banking processes and products

21-Oct-16

 

Applied
 • Identifies potential areas of compliance
 • Develops, initiates, maintains and revises policy
 • Compliance and/or regulatory compliance

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Card
 • Porfolio Management
 • Products Manager

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานกิจการค่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการคำนวณภาษี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ minimum experience in executive level IT
 • IT Degree, with Master’s in a Technical/ Business
 • Experience with systems transformation

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science.
 • Project management and negotiation skill.
 • Able to communicate in English.

21-Oct-16

 

Applied
 • Overall accounting operations
 • Experience in overall of accounting functions
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary Negotiable
 • Permanent
 • Middle level

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Creatively design learning methodologies
 • Facilitate learning through variety
 • strong training facilitation and consultation

21-Oct-16

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

21-Oct-16

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields.
 • 1- 3 years in Banking experience.
 • Knowledge in law is preferred.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied