• 1. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • 3. สามารถปฏิบัติงานที่ชลบุรี - บ้านบึงได้

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

09-Dec-16

 

Applied

Production Engineer / Supervisor

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 3 years working experience in Production Engineer
 • Good command of English
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher Degree in Sciences
 • 5years of experience in Sales/ Process Engineering
 • Has competency of relationship management

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. to work with Service Engineer, Sales Engineer
 • 3-5 years experienced as Sales Coordinator
 • Support on time attedance for the Engineers

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Supply Chain Management/ Logistics
 • 3 years experienced in Order Management
 • SAP, APO, WCM

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Corporate Finance / 90 - 100 K

Manpower Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Corporate Planning
 • Business Planning
 • Financial Analyst

09-Dec-16

 

Applied
 • Packaging product research and development
 • Knowledge of ISO9001, ISO14001 and GMP
 • R&D and technical service

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer technical support
 • Travel to customer sites to solve problems
 • Technical engineering service

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • •Bachelor's Degree in Finance and Account, prefer
 • •Minimum 5 years in Manufacturing Background.
 • •Good command of written and spoken English.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง มีความเข้าใจในการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • การศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4. มีความสามารถในการใช้ Application Website ต่างๆ

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียนแบบ Drawing ได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
 • ต้องมีทักษะการปฏิบัติงานทางช่างเทคนิค

08-Dec-16

 

Applied
 • Deliver Facility & Real Estate Management services
 • Real Estate Management: portfolio and project mana
 • Managing outsourcing suppliers at country level

08-Dec-16

 

Applied
 • Ensure plant utilities are operated in compliance
 • Supervise and develop Utility Technicians
 • Contribute in WCM,SHE, OHSAS, ISO 14001

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ถ้ามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์หรือพลาสติก
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองราคา
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ด

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive

Huhtamaki (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • At least 1 years experience in Sales & Marketing
 • Good interpersonal and communication skill
 • Willing to work in Samutsakhon

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • Control & follow up the production line
 • Plan and control manpower in production line
 • Control all equipment,machines,and tools

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-3 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน

07-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับงานพลาสติก
 • เปลี่ยนแม่พิมพ์ และปรับแต่งเครื่องจักร
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

07-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์
 • ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ
 • ควบคุมดูแลของเสีย

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณืด้านงานธุรการ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

07-Dec-16

 

Applied
 • Develop proposals for performance improvement
 • Development of customer strategies
 • Perform regular co-visit/call with members

07-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลของเสีย
 • ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์

07-Dec-16

 

Applied
 • Issue document about new model
 • Make document PPAP file
 • Confers with supplier to determine specifications

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 1-2 ปี
 • ดูแลงานในส่วนของลูกค้าของบริษัท
 • ดูแล file งานของแผนก เช่น การทำ TPM

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in IE, Mechanical, Eletrical or Chemical.
 • 3 years experience in manufacturing company.
 • Experience in plastics, film products or packaging

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1.สามารถปฏิบัติงาน (อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี)
 • 2.หากมีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3.สามารถขับรถยนต์ได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • 2.พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • 3.มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมติดตาม ดูแลการทำงานและอนุมัติการใช้งบประมาณ
 • การบริหารงานขนส่งและคลังสินค้า
 • สื่อสารนโยบายบริษัทให้ผู้ใต้บังคับบบัญชา

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25–35 years old, Salary package 55,000 THB
 • Must have experience in Factory/Manufacturing
 • Good in Japanese (N2/N1), At least 1yr experience

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of direct experience expanding business
 • Thai national, male or female, aged 38-45 years
 • Flexibility to travel internationally

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged 22 - 25 years old
 • Experience in overseas purchasing
 • Search for new suppliers with good quality

06-Dec-16

 

Applied
 • Very hand on Finance Manager
 • Understand VAT and WHT very well
 • Work independently & previous share service center

06-Dec-16

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Bachler's degree Engineering or equivalent
 • Minimum 1-5 years in Process Engineer
 • Strong analytical and problem-solving skills

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA / QC Manager

Thai Offset Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor’s degree or Master degree in Printing
 • Has experience over 10 years in Printing or Packag
 • Has a knowledge with Quality Management

06-Dec-16

 

Applied

Production Manager

--

ฉะเชิงเทรา

 • Degree or higher in Printing Engineering, Printing
 • 5 year's experince in printing industrial
 • can work at Chachengsao Province

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Packaging design,Packaging Technology
 • Graduate Packaging Design, Packaging Developer
 • Thai Nationality 25-35 years old

06-Dec-16

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Minimum 3 years of hands on sales experience
 • Prior experience in battery related industries

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Sales, Marketing, Engineering
 • Minimum 5 years of hands on sales experience
 • Prior experience in industrial sales is preferred

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานที่จังหวัดขอนแก่น
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาต
 • มีความคิดเป็นนักขาย ไหวพริบดี

06-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 21-35 ปี จบปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านชิปปิ้งและภาษาอังกฤษพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมMicrosoft Officeและโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

06-Dec-16

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • จบช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค
 • มีประสบการณ์ด้านช่างอุตสาหกรรม

06-Dec-16

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • อดทน
 • ซื่อสัตย์

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years experience in all HR functions
 • Strong leadership and interpersonal skills
 • Professionalism and dedication to develop employee

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s in occupational health & safety
 • 2-5 years experience on OHSE
 • Knowledge of ISO 9000

06-Dec-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีใจรักงานด้านการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in an engineering
 • Knowledge of plastic materials
 • Good English communication is a must

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied