• ป.ตรี วศ.บ โยธา หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่ตามประสบการณ์ และความสามารถ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good Communication
 • Good Attitude
 • Well-behave

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย-หญิง ปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณ
 • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบโฆษณา Event สื่อสิ่งพิ
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Civil, or Mining Engineering
 • At least 5 years experience in selling technical
 • Male or Female, Age 30 – 33 years old

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 7 years of experience in recruitment.
 • Have negotiation skills and relationship.
 • Good computer skills (Microsoft Office)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male age between 25-30
 • degree or higher in Business Administration
 • 1-2 years of experience in Selling

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าตอบแทนในการใช้รถ)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Thai nationality, age between 27- 35 years old
 • Degree in Mechanical/Electrical Engineering
 • 5-10 years’ experience in maintenance role

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any related fields
 • 2 - 5years working experience in Recruitment
 • Good command in written and spoken English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field Age 25-40 years old
 • At least 5 years experience in selling real estate
 • Knowledge of the Thai property market conditions

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Construction Materials
 • Electrical Engineer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Exp in Construction, Steel, Retail business
 • Solid knowledge of Retail Channel Development
 • Excellent command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in construction or related field.
 • At least 2 years in construction, building.
 • Having experience in training and presenting skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 40-45 years of age,Bachelor or higher degree
 • Having experience in Management level 10 years
 • Knowledge in overall in operations

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 25 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย , อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย , อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย เสนอขายสินค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ และความชำนาญในการรับส่งเอกสาร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการพ่นเคลือบประตู PVC
 • ควบคุม และดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 23 - 25 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานก่อสร้าง,อสังหา 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการ์ตรงตำแหน่งงานระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถทำงานโครงสร้าง / สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารสูง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher degree in Human Resource
 • Have a minimum of ten (10) year experience
 • Strong leadership skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Personal Assistant

Dream Homes Asia Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Education Level : Bachelor's Degree - Master's Deg
 • Experience (Yr) : 1 yearor more
 • Age(Yr) : 22 or more

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การขาย การตลาด
 • วัสดุตกแต่งภายใน
 • รายได้ดี

04-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Payroll Operation
 • Compensation and Benefit
 • Multi-tasking and able to work under pressure.

03-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานก่อสร้างไปตามแบบที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถพักอาศัยที่สถานที่ก่อสร้างได้

03-Dec-16

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ / สามารถทำงานในต่างจังหวัด
 • ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
 • ตรวจสอบ/บริหารโครงการ

03-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนบริหาร ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง ทีมงาน
 • บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม และรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ประเมิน และหากลยุทธ์ในการขายโครงการของบริษัทฯ
 • หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี, ประสบการณ์ 5 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานธุรการประจำโครงการก่อสร้าง

03-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี , ประสบการณ์ 5 ปี
 • การศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้

03-Dec-16

 

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าหน่วยงาน

03-Dec-16

 

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าหน่วยงาน

03-Dec-16

 

Applied

Senior Engineer

Charoen Pokphand Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor/Master Degree in : Mechanical/Industrial
 • Have an Engineering License
 • Familiar with AutoCAD

02-Dec-16

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี
 • ประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word – Excel, และ

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • Strong presentation/sales/negotiation skills.
 • Own vehicle/Able to travel upcountry.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ
 • มีประสบการณ์ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 • มีพื้นฐานโปรแกรม Auto cad สามารถอ่านและถอดแบบได้

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปชส. ชึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจประมาณ 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Word / Excel ได้คล่อง

02-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม/รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาฯมาอย่างน้อย 2 ปี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied