• สรรหาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการ
 • ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์
 • วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MS Dynamic AX
 • นักบัญชี
 • บัญชีสารสนเทศ

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • female / male, aged between 28 - 35 years old
 • At least 5 years of working in HR fuctionn
 • มีประสบการณ์ HR ในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ความรู้เบื้องต้นทางบัญชี
 • ความรู้เบื้องต้นทางภาษี

13 นาทีที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Understanding of Employment Law.
 • Able to travel to the factory at Samutprakarn
 • Good command of English

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Civil or Structural Engineering.
 • Experience in Civil & Structural designs.
 • Have a Civil Engineer License (Por. Yor.)

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถขับรถเครนได้
 • มีใบเซอร์ และใบอนุญาตขับเครน
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

13 นาทีที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Overall project construction activities
 • Manage and monitor site activities
 • Project management and supervision skills.

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานก่อสร้าง,อสังหา 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการ์ตรงตำแหน่งงานระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ
 • มีประสบการณ์ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 • มีพื้นฐานโปรแกรม Auto cad สามารถอ่านและถอดแบบได้

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Word /Exc
 • สามารถอ่านแบบแปลนได้

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน,โปรแกรม Word/Excel ได้
 • สามารถไปปฏิบติงานต่างจังหวัด เป็นครั้งคราวได้

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปชส. ชึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจประมาณ 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Word / Excel ได้คล่อง

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Word /Exc
 • สามารถอ่านแบบแปลนได้

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ประมาณ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ( ไม่จำกัดสาขา )
 • มีประสบการณ์งานบุคคลและหรือธุรการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Maste degree in Civil or Transport
 • 0-3 years of working experience in transportation
 • Able to use AutoCAD, SIDRA, Vissim, SYNCHRO

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการงานช่างอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม และรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ประเมิน และหากลยุทธ์ในการขายโครงการของบริษัทฯ
 • หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนบริหาร ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง ทีมงาน
 • บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • - เพศ ญ/ช อายุไม่เกิน35ปี
 • - จบปริญญาสาขาการบัญชี
 • ติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Screen incoming job applications,Manage Interview
 • Update& maintain job announcement on e-sources
 • Handle the department's expenses and admin works

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proven experience as executive secretary.
 • Knowledge of document control management.
 • Highly proficient in spoken and written English.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • รับผิดชอบสูง อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Skilled in in negotiations tactics and execution.
 • Excellent knowledge of contract management.
 • Fluent English skills (Speaking German is a plus).

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fully responsible for the accounting and treasury.
 • Bachelor or Master degree in Accounting or Finance
 • Great knowledge about civil construction.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Successful finished civil engineer studies.
 • Very good proficiency in English is mandatory.
 • Must possess a driver license.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in Logistics & Supply Chain
 • 5 Yrs experience in Supply Chain Mgt & Export
 • Mobility requirement, TOEIC 750

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineering
 • 2 years experience in sales or marketing
 • Experience in construction or concrete business

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Experience in a construction business is a plus.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง/ชาย วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี รักงานบริการ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied

Chemist Team Lead

Beger Co., Ltd.

พระประแดง

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์คุมงานและออกแบบ 7 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ **สามัญสถาปนิก

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาพนักงานตำแหน่งช่าง วิศวกร
 • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถทำงานนอกสถานที่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ensure and develop Compensation and Benefits.
 • Ensure that Salary Structure and C&B polices.
 • Knowledge and other HR tools / systems.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Organization Development
 • Strategic Human Resource Management
 • Functional Competency Development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure and develop Compensation and Benefits.
 • Ensure that Salary Structure and C&B polices.
 • Knowledge and other HR tools / systems.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineering
 • 3 years experience in project management
 • Background in Aggregates Business, TOEIC 550

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Architecture or related field
 • Develop Specification consultant team
 • Have a good relationship with Architectures

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai nationality, aged 35-40 years old.
 • Experience in inventory control or warehouse.
 • Has own car with driving license.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai nationality, aged 35-40 years old.
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering.
 • Experience as a service engineer in a truck, car.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in HR preferably in manufacturing
 • Solid management and leadership experience
 • Experience in international companies

23 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Contacts to interior designers, architects, projec
 • Good management of documents (Quotation, Report,
 • Experience in sales of building materials / interi

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย1-2 ปี
 • ดูแลงานจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างและงานจัดจ้างต่าง ๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าหน่วยงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าหน่วยงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree of Occupational Health and Safety
 • 5 years of Occupational Health and Safety
 • TOEIC 650

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ควบคุม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สถาปนิกออกแบบ เขียนแบบ
 • พนักงานเขียนแบบ และ Perspective

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ควบคุม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied