• ประสบการณ์ไม่ต้องมีก็ได้
  • ขอให้มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน
  • และมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ..จบ!!

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied