• เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Fluent communication in English
 • Only Thai nationality

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent English skills (eg. TOEIC 850++)
 • Able to create quantitative report
 • MS Excel, PowerPoint, Word literacy

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in IT, Computer Eng. or Sci.
 • 2-5 years of experience in System Administrating
 • Manage Database: MySQL / Web server: Apache, Nginx

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Top Management of international school, large size
 • Strong in finance, business and consulting skill
 • work intensively in education industry-operations

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Have experience working with young children
 • Have experience with play group would be advantage

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree (minimum) in a related field
 • Minimum of 2-3 years working experience
 • Strong verbal and written English language skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in sales/marketing/communication
 • Recruitment planning
 • Recruit and/or manage an agent network

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Instructional System Design
 • Video Production
 • ผลิตสื่อดิจิตอล

09-Dec-16

 

Applied
 • 3-5 years experiences within a marketing
 • Bachelor or Master Degree in Marketing
 • Communication Skill

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage 4 sections of IMC Team
 • Plan and implement media both prints and digital
 • Age 30 – 38 years old

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support for Procument&Adminisration Manager
 • Handle Admin
 • Confirm all ordering and purchasing

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงาน
 • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan and coordinate administrative procedures
 • Provide a support service to the Head of EYC
 • Manage and direct the day to day work of any other

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Strong experience in leading and managing
 • Team player, possess initiative

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English skills (eg. TOEIC 850++)
 • Able to create quantitative report
 • MS Excel, PowerPoint, Word literacy

09-Dec-16

 

Applied
 • Female ,Thai Nationality
 • Good command of both written and spoken English.
 • Previous experience as buyer will be an advance.

09-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์และความสามารถในการขาย นำเสนอ
 • บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง
 • ภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

 

Applied
 • สามารถพิมพ์และใช้โปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ได้
 • ละเอียด รอบคอบ และปราณีต
 • พูดจาไพเราะ สามารถสื่อสารได้ชัดเจน

09-Dec-16

 

Applied
 • University Degree
 • At least three years’ relevant work experience
 • Flexibility around working hours will be required

09-Dec-16

 

Applied
 • Strong command of both Thai and English
 • Cutting out materials for specific project work
 • Bachelor’s Degree in Art & Design

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hold a recognised swimming teaching
 • Hold or have the ability to gain within 6 weeks
 • Be able to deliver swim coaching sessions

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง หรือเพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานมาก่อน
 • ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, 24 – 35 years old
 • Thai nationality
 • 1-2 year’s experiences in educational counseling

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษ

09-Dec-16

 

Applied
 • Age 30 - 40 years
 • Minimum of 5 years experience in marketing
 • 3 years at management level

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of Academic/Teaching and Academic Admin
 • Must be actively involved in producing research
 • Assist HoD in faculty hiring process

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PhD/DBA (or a PhD candidate) in Business,Economics
 • 5 years university business/management
 • Must be research active

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in similar or related jobs
 • Should have worked in academic administration role
 • Excellence in English language

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must be able to produce research for the program
 • Prepare and present the Annual QA reports
 • Ensure course planning for the academic year

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years work experience in agency is preferred.
 • Experience of studying/living in USA, UK
 • Ability to collate, translate information

09-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงินหรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ในงานด้านบัญชีลูกหนี้
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ (Invoice) และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

09-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 • จัดทำเอกสารงานธุรการโรงเรียนนอกระบบ
 • มีประสบการณ์ทำงานในการจัดทำเอกสารการศึกษา

09-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การสอน
 • ภาระงานสอน งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced person required to work with a delight
 • Picking up from school and providing appropriate
 • Knowledge of child development is helpful

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be responsible to the Assistant Principal
 • Work closely with Academic Administration Manager
 • Communicate effectively with the academic support

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to perform well under pressure
 • Good command of English
 • Excellent communication,coordination skill

09-Dec-16

 

Applied
 • 1 year work experience in any fields
 • Degree level or equivalent in any disciplines
 • high quality and efficient integrated customer

09-Dec-16

 

Applied
 • Great Opportunity To Work With Japanese Companies
 • Overseas Travel Opportunity
 • New Environment

09-Dec-16

 

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

08-Dec-16

 

Applied
 • รับสมัครครูวิชาภาษาไทย (1ตำแหน่ง)
 • รับสมัครครูวิชาสังคมศึกษา (1ตำแหน่ง)
 • ..

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resource Coordinator

Language Express Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Experience in Human Resources preferred

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluency in written and spoken English
 • five years’ solid similar working experience
 • Knowledge of the application of print, outdoor,

08-Dec-16

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Search documents and prepare documents.
 • Bachelor’s Degree in any related fields.
 • Good command of English.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors degree (or equivalent)
 • Excellent organizational skills
 • A strong understanding in how extra- curricular

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years’ experience in comparable roles
 • Must be able to work on shifts
 • Thai Nationality only, age over 27 years old

08-Dec-16

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Business Development Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Bangkok CBD office location
 • Work with SEA regional team
 • Work life-balance with MNC culture

08-Dec-16

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี
 • 1-3 ปี
 • 15,000-20,000 บาท

08-Dec-16

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ สาขา
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied