• เพศ ชาย / หญิง , อายุ 20 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการขายงานโครงการ อาคารพาณิชย์
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Program Management
 • Project Management
 • Cost

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Five days’ work week
 • Medical/Dental&Optical benefits,travel allowance
 • Contractual bonus&career advancement opportunities

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting
 • SAP
 • Manufacturing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SENIOR / JUNIOR PROCESS IMPROVEMENT ENGINEER

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai Nationality
 • Good command of English
 • Able to travel overseas

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year working experience in an SHE functions
 • Safety at Professional Level Certificate
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Plant Manager (100K)

Skillsolved Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • 5 years’ experience in Production and Plant Manage
 • Six Sigma, or LEAN, or TPM, or Continuous Improve
 • experience from Food manufacturing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า ส่งเอกสาร และงานอื่นๆ
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานระบบภายใน ซ่อมบำรุง ระบบเมนไฟฟ้า
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการผลิตในโรงงาน
 • ตรวจ ปรับปรุงแก้ไข ระบบเครื่องจักรกล

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in metallurgical engineering
 • Experience in Quality Assurance work
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์และปรับแผน
 • จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องตามระบบ
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ดูแลทรัพย์สินเครื่องมือและพื้นที
 • รายงานการปฏิบัติการและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Mechanical, Electrical or Process.
 • Two years Liquid manufacturing process.
 • Knowledge of the fundamentals of statistics.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแล ขบวนการผลิตในไลน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปวส
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการทำงานไลน์ผลิตสินค้า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Occupational Health and Safety
 • Safety License
 • ISO, OHSAS 18001, Thai Safety

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เคมี หรือ พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์
 • งาน Injection , งาน Blow Molding , งานด้าน Quality
 • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ spec ที่ถูกต้อง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี – โท สาขา สาขาวิศวกรรมเกษตร
 • ประสบการณ์ด้าน การตลาดและฐานข้อมูลการตลาด
 • มีความรู้ ทักษะการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแลงานด้านการส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานนำส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensuring the region’s various HR data.
 • 3-5 years’ experience utilizing an HRIS preferred.
 • Experience using an HRIS and/or payroll.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบตามใบ PR
 • ควบคุมและติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาเพื่อเสนอซื้อ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารการส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • วุฒิศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP, ERP
 • English communication
 • Sale coordinator, Customer service

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจ Hardward Software
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in software development and programming
 • Knowledge in VB.NET . ASP.NET , OOP Concept.
 • Designs, plans and implements software components.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recognized degree preferably in Business , Marketi
 • No experience required. 1-2 years experience in sa
 • Good command of Thai & English both speaking and w

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting, business, economics
 • At least 3 years experience in related functions
 • Knowledge in financial instruments will be a plus

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.or higher in related
 • At least 3 years of experience
 • Computer literate especially MS office.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ESH Engineer
 • Managements Environments Health and Safety
 • QMS for ISO 9000 , ISO 14001 and OHSAS-18001

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Techanical improvement & Modification control
 • Plan and control preventive maintenance plan
 • Techanical improvement & Modification control

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • QA Supervisor
 • Sigma Blackbelt,QCC,KAIZEN,8D is prefer
 • ISO9001:2008 and ISO14001 if knowledge TS16949

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / female aged not over 40 years old
 • degree in Marketing, Business Administration
 • 3-5 years’ experience in a business development

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineering / Mechanical or related
 • Male / Female Age 25-35 years old
 • ISO System such as ISO9001 / ISO14001 / TS16949

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Occupation Health & Safety
 • Expected English Level : Intermediate
 • Reports or implements good practices.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Supervisor

Nestle (Thai) Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • • A Bachelor’s degree in Food Sci, Food technology
 • 3 years experiences
 • Preferable to work in Bangpoo Industrial Estate

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • >10 year in facility-utility management
 • Able to handle large scale of team
 • Strong Command in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree Bachelor
 • Experienced 1-3 years Major Business Industry
 • Language: Prefer good English Level Good

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Mechanical
 • Minimum 10 Years direct experience
 • Some steel construction experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical Engineering or related
 • Experience in design; or design review
 • Knowledge of engineering and management software

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Construction, Civil
 • Minimum 10 Years direct experience
 • Some steel construction experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Support
 • leadership skills
 • Service Mind

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied

Regional HRBP

Argyll Scott Asia

ฉะเชิงเทรา

 • Challenging Opportunity
 • Well-known MNC
 • Great Company

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Document Control
 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 26 ปี
 • Distribution Document and drawing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม CATIA / Auto Cad ได้ดี
 • สามารถทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม CATIA / Auto Cad ได้ดี
 • สามารถทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมพลาสติก
 • มีประสบการณ์งานขายชิ้นส่วนพลาสติก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมพลาสติก
 • มีประสบการณ์งานขายชิ้นส่วนพลาสติก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied