• จัดซื้อ
 • วิศวกรรม
 • จบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide medical and clinical expertise-Med mgr
 • Share scientific data with HCP- MSL
 • Account management -Modern trade channel-KAM

21-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Liberal Arts
 • Mandarin language
 • English language

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Manager

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • experience in sales of agricultural commodities
 • experience in foreign exchange hedging, trading
 • pipeline, inventory management, commercial skills

21-Jan-17

 

Applied
 • ใช้ Microsoft Officeได้ดีโดยเฉพาะExcel
 • ต้องมีทักษะในการใช้ภาษไทย และภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jan-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์2-5 ปีในธุรกิจแฟรนไชส์/งานขาย/การตลาด
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร/เจรจาต่อรอง
 • บุคลิกภาพดี และมีทักษะทางด้าน Soft Skill

20-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in the area of Business Finance.
 • SAP experience would be a plus.
 • Strong English communication skills.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare and submit MRE, OP, ETF
 • Actively involved in portfolio reviews
 • Prepare and submit all regular management reports

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง
 • ความรู้ทางบัญชี
 • มีประสบการณ์

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CSR experiences preferred
 • Strong communication skills
 • Able to travel (locally)

20-Jan-17

 

Applied
 • Cable installation, hardware installation,
 • Data Center
 • Technology industry, Support service managment

20-Jan-17

 

Applied
 • Management level experience preferred
 • Having experience in setting up new HR
 • Good interpersonal and communication skills

20-Jan-17

 

Applied
 • CPA qualification OR MBA degreerequired
 • Good command of English language
 • Excellent interpersonal qualities

20-Jan-17

 

Applied
 • overseeing month and year end process
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1 – 3 years of experience for officer

20-Jan-17

 

Applied

Officer - Procurement

B.Grimm

บางกะปิ

 • Age not over 30 years old
 • 1-2 years experience in purchasing or procurement
 • Issue simple purchase order for local purchasing

20-Jan-17

 

Applied
 • Male, age not over 30 years old
 • Degree in Electrical Engineering
 • Proficiency with AutoCAD

20-Jan-17

 

Applied

Business Consultant

B.Grimm

บางกะปิ

 • Degree in Computer Sciences
 • Experience in EBS Oracle Application R12
 • CogNOS TM1 knowledge will be an advantage

20-Jan-17

 

Applied
 • บริหารโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลงบประมาณโครงการ

20-Jan-17

 

Applied

Project Finance

B.Grimm

บางกะปิ

 • Master degree in Finance, Accounting.
 • Strong financial modeling and valuation skills.
 • Proficiency in spoken and written English.

20-Jan-17

 

Applied
 • 1 year of relevant experience in training.
 • Excellent communication skills.
 • Ability to work under pressure.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HSE Manager

Intertek Testing Services (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 6-7 years Safety experiences in Laboratory
 • Bachelor Degree in Occupational Health, Safety
 • Good command of English both written and spoken

19-Jan-17

 

Applied
 • At least 2 years proven experience in Sales
 • Excellent telephone manner
 • Good command of English skills

19-Jan-17

 

Applied
 • เพชชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • /การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 35-45 ปี
 • มีความเข้าใจการทำงานของระบบ Logistic
 • มีประสบการณ์การคุมคนและวางแผนงาน

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age between 28-35 years
 • Bachelor's Degree in Science or related fields
 • Having experience in sales & marketing

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ : สามารถอ่าน เขียน พอใช้
 • คอมพิวเตอร์ : สามารถใช้ MS Office

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 28-40 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25-35
 • ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขาการเงิน
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written in English
 • Able to work upcountry when require
 • Good knowledge of Distributor and Retail Business

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 22-30 years old
 • Have selling experience would be preferred
 • Good communication & interpersonal skill

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male /Female age between 30-38 years old
 • Experience in Key account management
 • Fluently in English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, aged between 27-35 years old
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 3 years in sales, marketing / category management

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree in Marketing / Advertising
 • Ability to use personal computer
 • Good knowledge of written and spoken English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, aged between 27-35 years old
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 3 years in sales, marketing / category management

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • High level of integrity and honest

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • High level of integrity and honest

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Degree or higher in Health Science, Nursing
 • Experience in sales or marketing in Orthopedics

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age between 25-33 years
 • Degree in Health Science, Nursing.
 • 5 years’ experience in sales & marketing.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเขียน –อ่าน ภาษาอังกฤษได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Experience in pharmaceutical business
 • Experience in Product Management of Oncology

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Medical Sciences
 • Experiences within sales functions
 • Good Technical , Sales , Marketing

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 30-40 years old
 • Degree in, Nursing, Medical Science
 • Experience in Medical Equipment Product

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 32-40 years old.
 • Bachelor's degree in nursing.
 • 3 years of managerial level experience.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied