• 1-2 ปี สามารถตรวจสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหา
 • สามารถจัดทำและนำเสนอรายงาน ข้อมูลต่าง ๆ
 • มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Challenge Works
 • Medical insurance
 • Performance bonus

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science,
 • Good programming knowledge in VB.net, Visual
 • Java, JSP, C++, SQL Server, Oracle, Unix

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านฝ่ายขายและดูแลลูกค้าของบริษัท
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจออนไลน์จะได้รับพิจารณา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์อยู่ในวงการด้านโทรศัพท์มือถือ
 • ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
 • เขียนบทความแนะนำนวัตกรรม/applications มือถือ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Representative

Hyweb Technology (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Salary: Depend on experience.
 • Benefit: Annually Bonus and Trip, Health Insurance
 • Biannually Health Check, Errand Expense

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master Degree in related field
 • Understanding of mobile, social and online games,
 • Fluent in English as well.Writing and Communicatio

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-1 year working experience
 • Good interpersonal communication skill
 • Salary THB15k or above + Commission

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor's degree in Telecommunication Engineering
 • Background in working with storage systems
 • Response in writing to customer requirements

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in any related field
 • Strong sense of business
 • Quick learning, adaptive and flexible

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Participate into product development
 • Get used to new and trend technologies
 • Japanese calture

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer (C#, ASP.Net MVC)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in C# & ASP.NET (MVC5)
 • Positive Thinking and fast learning
 • Able to communicate in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ในทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย .net
 • สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server, Oracle.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2 years experience in QA/QC call center management
 • Very good communication skill in English.
 • Work with Training Team to create action plan.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /หญิง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน Database : MS SQL , My SQL

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความรู้พื้นฐานการพัฒนาระบบ Web Application

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#.net , .NET

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional experience in web development
 • Basic understanding of automated testing platforms
 • Eager to learn new technologies

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of databases
 • Software development experience in PHP
 • Good communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด, นิเทศน์ศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan/Develop work event & attraction using AR/VR
 • C++/C#/Java, experiences in program development
 • Experiences in Unity/Window or Game/Mobile/Server

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Knowledge of SAP modules
 • Proficiency in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • He has to has strong business sense, work fast
 • He must have strong IT, mobile, web application
 • He manage overall pictures to get the product sold

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • used business executive summary programs, R/Scala
 • Friendly and can-do attitude, international-style
 • rationale, data mining, interpretation, statistics

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Communication Skill
 • Problem Solving
 • Logical Thinking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Work with one of world's leading telecom companies
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • One of the world's leading telecommunication
 • Experience in DevOps and Linux platform
 • Build a rich and rewarding career

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • One of the world's leading telecom companies.
 • Experience in web development using agile.
 • Build a rich and rewarding career.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project management across Asia-Pacific region.
 • Global technology and services provider.
 • Work in an international environment.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • One of the world's leading telecom companies
 • Strong knowledge and passion for data analysis
 • Rewarding career in an exciting industry

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A subsidiary of the top business firm in Thailand
 • Work with the largest colocation data centre
 • Attractive benefits

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with the leading property search engine
 • Design and Implementing website functions
 • Leading international property portal company

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • One of the world's leading telecommunication
 • Experience in DevOps and Linux platform
 • Build a rich and rewarding career

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • One of the world's leading telecom companies.
 • Experience in web development using agile.
 • Build a rich and rewarding career.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preferably SAP professional or graduate certified
 • Knowledge of adult learning theories and practice
 • Proficiency in English both written and spoken

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Implementation and Operation support
 • Involve in assign project task/activity.
 • Develop and sustain technical and business.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years solid experience in SAP Project.
 • Basic knowledge in ABAP programming logic.
 • Proficiency in English both written and spoken.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Pre-Sales Support 3 Years
 • Experience in application and system
 • มีพื้นฐาน Java หรือ VB.net หรือ C#

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Web Application Programmer

Maya Wizard Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality Only
 • Develop Web Application
 • Proficient and Experienced in Database System

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • online/mobile game marketing
 • digital marketing
 • game

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Female / Male, Age over 28-35 years old.
 • 3-5 years of Experience in IT Solutions selling.
 • Excellent interpersonal,communication&Sales skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Programmer

ARK INSIGHTS CO., LTD.

ห้วยขวาง

 • Web programmer
 • ASP, PHP, JS, Java Script.
 • HTML5, CSS

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age between 24 – 33 years old
 • 1- 5 years experience in Executive Assistant
 • Be personal assistant and organize secretary work

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • support ทางฝ่ายขาย Comply spec TOR
 • เพศหญิง/ชาย อายุ25-35ปี
 • พบลูกค้าทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบภาษี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถทำงานตามที่มอบหมายให้ได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied