• สรรหาพนักงานใหม่
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่แม่สอดได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานประจำ เข้าทางานเป็นกะ
 • ดูแลสินค้าและสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย
 • มีประสบการณ์ขายเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้า

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 year experience in marketing
 • Bachelor Degree in Marketing or related field.
 • Good command in English.

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมสิ่งทอ/ออกแบบแฟชั่น
 • สามารถวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านแฟชั่น

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience in material planning or stock control
 • SAP Experience is an advantage
 • Textile background is preferable

17-Feb-17

 

Applied
 • support the creation and development
 • support the strategic communications
 • work with management to deliver the core values

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female, Age 22 - 30
 • B.A. in Electrical/Mechanical/Industrial Engineer
 • Good command in English

17-Feb-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Regional Planner

Hanesbrands ROH Asia Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2-4 yrs experience in material/production planning
 • Analytical skills, good with numbers
 • Forecast and do material/production planning

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FP&A, Finance Manager, Financial Planning
 • Finance Analysis, Financial, Business Analysis
 • Budget, Costing, Business Plan, Financial Report

17-Feb-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age 24-38 years with passion in fashion
 • BA.or MA. in Textile Design/Fashion Design
 • Solid knowledge of fashion trend

17-Feb-17

 

Applied

Accounting and Finance Officer

Jaspal Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • - Good command in English

17-Feb-17

 

Applied
 • Knowledge of accounting system
 • Using Program mac 5 as well.
 • Work under pressure as well.

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • สามารถเชื่อม tig ได้
 • ประสบการณ์ในงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 1 ปี

17-Feb-17

 

Applied

Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Nova Printex Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

17-Feb-17

 

Applied
 • ผ่านงานด้านเอกสารนำเข้าส่งออก 19 ทวิ และ BOI
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี พูด อ่าน เขียน
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ บางโอกาส

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IE/วิศวกรควบคุมการผลิต

Hi-Tech Chaiyaphum Apparel Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมการผลิต /เครื่องแต่งกาย/สิ่งทอ...
 • ขยัน กระตือรือร้น สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้
 • หากมีภูมิลำเนาจังหวัดชัยภูมิจะพิจารณาก่อน

17-Feb-17

 

Applied

HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Hi-Tech Chaiyaphum Apparel Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • -อายุ 35-45 ปี สัญชาติไทย มีประสบการณ์สายตรง 5 ปี
 • -มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
 • -มีความรับผิดชอบสูงมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเป็นผู้นำ

17-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Sales and Marketing
 • Strong Interpersonal skills
 • Strong leadership, responsible

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male / Female
 • B.A. in Accounting
 • 2-5 yrs. exp. in Accounting field

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male / Female
 • Diploma / B.A. in Accounting
 • 1 - 3 yrs. exp. in Accounting field

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5 ปีในธุรกิจโรงงานการ์เม้นท์
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 : 2008

17-Feb-17

 

Applied
 • Merchandiser
 • Brand Manager / Asst. Brand Manager
 • Passionate in fashion.

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA - Master's degree in human resource management
 • Knowledge about labor standards. And qualities.
 • Able to communicate well in English.

17-Feb-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Flair for fashion
 • Well-groomed and friendly
 • Fluent English speaking is a must

17-Feb-17

 

Applied
 • Age 24 – 35 years old with BA, BBA or related
 • Min. 2 yrs. direct experience
 • Merchandising, sourcing and product development

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male /Female, age 30 plus with good personality
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Admin.
 • Min. 5 years' experience in sales management

17-Feb-17

 

Applied
 • 3-5 years consecutive experience as a buyer
 • Bachelor’s degree in Fashion Merchandising
 • Experience with both on and offline fashion retail

17-Feb-17

 

Applied
 • Male age between 25 – 35 years
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • More than 2 years in product management

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in management or others
 • 2 year’s working experience as a secretary
 • Good Communication skill

17-Feb-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการด้านบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้น

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่

17-Feb-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรี-โท ด้านการตลาด ด้านบริหาร หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี ด้านวางแผนการตลาด

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปประจำที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้

17-Feb-17

 

Applied
 • Basic MS Office (Excel, Word)
 • Good soft skills, Good organization skills
 • Long experience in material/sourcing/fashion

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Design, Product Design or related field
 • Design garment; underwear, corsetry, lingeries
 • Understand the needs of customers and consumers

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FACILITIES MANAGER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai Citizen, Male
 • Degree (or higher) in Mechanical Engineering
 • Aged 33 – 40 years old

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1 – 2 years experience in retail store management
 • Interested in Fashion and eager to learn

16-Feb-17

 

Applied
 • Familiarity with fabric merchandise or textile.
 • Develop bags or accessories and fashion products
 • Start working immediately is an advantage

16-Feb-17

 

Applied
 • Technical knowledge of Textile, Garment
 • Experienced dealing with suppliers and clients
 • Able to communicate English in business level

16-Feb-17

 

Applied
 • 3 years experiences in Budget & Finance Planning
 • Good command of English
 • Start working immediately is advantage

16-Feb-17

 

Applied
 • Engineering
 • Garment and Textile
 • Sewing Supervisor

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • - Bachelor's Degree / Master's Degree
 • - Excellent command in English language
 • - Work Experience 5 years or above in related

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical
 • Leadership
 • Management

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สิ่งทอ หรือ สาขาที่ใกล้เคียง
 • ใช้คอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Feb-17

 

Applied
 • ผ่านงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์งาน Garment
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ พอใช้-ดี

16-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมวิธีการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมเสิ้อผ้า,เครื่องหนัง

16-Feb-17

 

Applied