• ดูแลรับผิดชอบงานต้นไม้และงานสวน
 • จัดหาผู้รับเหมางานต้นไม้ งานสวน
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้าหน้าร้าน
 • ทำหน้าที่บดและชงกาแฟ
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้าทุกสัปดาห์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาพลังงาน
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาปิโตรเคมี
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 - 40 ปี จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารสินทรัพย์ วางแผนการลงทุน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ระบบสื่อสาร ทางอิเล็คทอนิคได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ทางการเงินของบริษัทได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำประเมินผลการทำงาน
 • ประสบการณ์ด้าน KPI
 • ช่วยเหลือการประเมินผล

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female age 25-35 years old
 • At least 2 years working experience in Sales
 • Good communication skills (both Thai and English)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing relationships with Key Accounts
 • Supporting delivery of joint Customer Business
 • Preparing and presenting customer Category Reviews

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and execute domestic Marketing strategies
 • Support other Sales, PD, and other functions
 • Responsible for maintaining a high level

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Learning & Development 10 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ruby on Rails development / AngularJS and React JS
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ออฟฟิตใกล้ BTS สุรศักดิ์ ที่ LaunchPad ตึกเศรษฐีวร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years management experience
 • Excellent communication skills in Thai & English
 • Demonstrated Leadership skills, good relationship

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years.
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • 3-5 years’ experience in call center

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IQA Supervisor

Trim International Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • 2 years or up experience in Quality Manufacturing
 • Training need : ISO 9001;2008, ISO 14001;2004
 • 6 day work week

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านการตลาดสื่อสารองค์กร
 • มีทักษะการบริหารสื่อในช่องทางต่างๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขายอย่างน้อย 4 ปี
 • มีมุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารหน่วยรถให้บริการ 7 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ลงพื้นที่ เข้ากับผู้อื่นได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายทางบัญชีระบบภาษี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรือเลขานุการ 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ คล่องตัว และยืดหยุ่นสูง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ตรวจสอบใบกำกับภาษี
 • บันทึกข้อมูลบัญชี, บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน
 • บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ตรวจสอบรายงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 15 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้
 • สามารถอ่านแบบได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำเอกสาร Shipping Doc
 • มีความรู้ความเข้าใจกับเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรต่างๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อาหาร
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การนำเสนอและการจูงใจ
 • มีความรู้ความเข้าใจในสภาวะตลาด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 13months' salary
 • performance bonus
 • Minimum 14 days annual leave

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage warehouse activities
 • 3-5 years of experience in Warehouse & Logistics
 • Excellent command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in sales functions at least 5 years.
 • background in furniture industry is a plus
 • male, age around 30-35

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • experience in sales is advantaged
 • fresh grad are welcome
 • active with can-do attitude

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programme Officer

Asean University Network

จังหวัดอื่นๆ

 • Masters’ Degree in a discipline relevant to Arts
 • Ability to manage multiple projects simultaneously
 • Excellent command of English both spoken

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1. เงินเดือนตามความรู้และประสบการณ์
 • 2.โบนัสประจำปี
 • 3.อื่่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • CPA certificate will be advantage
 • Computer literacy in Accounting Software

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแมคคาโทรนิคส์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปีในตำแหน่ง Engineer
 • สามารถทำงานวันเสาร์เดือนละ 1 ครั้งได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Female or Male , age 25-30 years
 • 1-3 years’ experience as sales in any business
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-2 years exp.Translator, Editor
 • Good command in English
 • New graduate is welcome

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age 21-30 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Engineering/Electronics
 • Experience in doing service for scientific

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานตรวจสอบบำรุงรักษา
 • วางแผนงานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษา
 • วุฒิการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales and Sales Engineer

TOPF MILITARY PARTS & HARDWARE CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปวส.
 • ถ้ามีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิศวกรรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-28 ปี
 • ปริญญาตรี ปวช, ปวส สาขาการเงินบัญชี
 • สามารถใช้ MS Office ได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 - 5 yrs experience in a Product Development
 • flexible and able to work under pressure
 • Fluent in Thai, English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 30 years old above.
 • Good attitude and team player.
 • Good in computer literacy.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience as a Corporate Secretary
 • Good command of English
 • Good Computer literacy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง 35-40 ปี วุฒิ ป.ตรี - ป.โท
 • ประสบการณ์ 5 - 6 ปี ขึ้นไป ด้านงานบริหารงานทั่วไป
 • พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ด้าน ISO

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Engineering, IT, Accounting, M.Sc.–IT
 • Experience: 6 - 8 years
 • Knowledge of managing Applications

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 13 months' salary
 • Travelling oversea
 • Annual leave start from 14 days.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
 • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
 • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied