• มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • รู้กฎหมายภาษีอากร
 • รู้ข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Thai Chef de Partie/Cook chef Hua Hin

Huahin Dinner 102 Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • serious
 • clean
 • motivate

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales Manager for Bangkok Area
 • Food and Beverage experience highly desirable
 • High Earning Potentail

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Male, Diploma Civil/Architect/Electrical
 • Experienced handling project / eqp service manage
 • Placement: Thailand

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food Science, Food Technology
 • Product Research & Development experience
 • Quick & Ready meals to eat product development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sr. Level Tax Planning
 • Knowledge BOI & TAX 4-5 Year experience
 • Manufacturing blackgroud

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years experience in Purchasing
 • Experience in purchasing feed, Manufacturing
 • Negotiation skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • work as your free idea
 • join the exhibition at foreign contry
 • learn how to work from the biginning

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age 27 - 40 years old
 • Bachelor degree in marketing
 • Activation of marketing activities in the field

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • sell products and services
 • Maintain good relationship with existing customers
 • find the opportunity to expand our business

22-Apr-17

 

Applied
 • Sales data system maintenance
 • Sales data consolidation and reporting
 • Route to Market system support

22-Apr-17

 

Applied
 • Sourcing potential candidates
 • Plan and execute in promoting company
 • Search and screen incoming applications

22-Apr-17

 

Applied

Export Sales (Japanese Speaking)

Wide Spread Intertrade Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female, age 24 - 30 years old.
 • Bachelor's Degree in Japanese or any
 • Good command of Japanese

22-Apr-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บัญชีบริหาร บัญชีการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน
 • งบกระแสเงินสด งบการเงิน
 • บริหารจัดการบัญชีบริหาร

22-Apr-17

 

Applied
 • Age not over 35 years
 • Good interaction with a multitude of people
 • Supporting broader sales

22-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 2017 Management Trainee Program
 • Master graduates in any related fields
 • Fast track, 24-month development program

22-Apr-17

 

Applied
 • Male/ Female age 25-32, Bachelor in Food Science
 • Exp.2-3 years as Sales&Marketing,Reserch in Food,
 • THB 25,000 – 30,000 + Transportation + PVF5%

22-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 ,JLPT N2-N1 ,
 • Knowledge in Human Resource, Admin
 • 30,000 – 45,000 THB + Benefits

22-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนบริหารงานขายสินค้าน้ำดื่ม
 • กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมการขายและกำหนดแผนกลยุทธ์
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Supervisor (Microbiology)

F&N United Ltd.

บางขุนเทียน

 • Minimum 1-2 years of experience
 • Controlling documents concerning quality system
 • Knowledgeable in ISO/IEC 17025, GMP

22-Apr-17

 

Applied
 • ขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

22-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • Sell products to Scoozi Italian Restaurant

22-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for Secretary's task to MD
 • Handling HR Job as Commission & Time Keeping
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

22-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • Monitoring marketing activities

22-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female Age 35 – 45 years old
 • Able to communicate in English
 • Basic computer skill required

22-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานภายนอกและภายในองค์กร
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

22-Apr-17

 

Applied
 • วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร

22-Apr-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์/รถบรรทุกส่งของตามเส้นทางที่กำหนด
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

22-Apr-17

 

Applied
 • ขายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสิ้นค้าอุปโภคและบริโภค
 • มีความอดทน

22-Apr-17

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างไทยและ(ต่างด้าว)
 • กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
 • ดูแลงานด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

22-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักร
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักร

22-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส- ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • ควบคุมดูแลสายงานการผลิต
 • กำกับดูแลพนักงาน

22-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ทำงานเลยเวลาทำงานปกติได้

22-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโท ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • Marketing experience is required

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, MBA/CPA
 • Good background in costing and SAP
 • Good command of English

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High volume, fine dining experience preferred
 • Creativity and an open mind are a must
 • Service oriented, professional and enthusiastic

21-Apr-17

 

Applied
 • บริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่รับผิดชอบ
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร,consumer goods
 • วางแผนการตลาด และการส่งเสริมการขาย

21-Apr-17

 

Applied

General Manager

Big Bad Wolf Hospitality Group

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years progressive management experience
 • Responsible for day-to-day restaurant operations
 • Conveys brand clarity through menu, wine

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create Final Production Schedule
 • Maintain production constraints
 • Ensure that Final Producion Schedule is achievable

21-Apr-17

 

Applied
 • Trade Marketing
 • Trade Marketing (FMCG)
 • Trade Marketing (FMCG)

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing financial report and analyze to finding
 • Preparing report and power point and present
 • Co-ordinate with all plant in Pakfood Group

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Execute communication activities
 • Implement general PR communication
 • Work very closely with the Brand management team

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 to 5 years of professional experience
 • Execution of marketing plans and activities
 • Strong negotiation and influencing skills.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work in a fast paced environment
 • Excellent leadership & Positive mindset
 • Handle and resolving guest enquires and feedbacks

21-Apr-17

 

Applied
 • Food Allowance, Service Charge, Group Insurance
 • 5 Working day
 • Bachelor degree

21-Apr-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree / Diploma in Mass Communication
 • Responsible for brand development projects
 • Drive brand/product visibility through partnership

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree/ Diploma in mass communication
 • 2-3 years' relevant experience
 • Possess brand management experience

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied