• เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years in Internal Audit and/or External
 • Good in computer skills i.e. MS Office, SAP.
 • Solid knowledge of Auditing Standards.

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing และ Social Med
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้านภาษา C#, CSS, PHP
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิ

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in any field
 • 5-7 yrs of experience in Poultry purchasing
 • Exp in Food Ingredient, chicken, duck, etc.

13 นาทีที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Management
 • General Manager
 • Audit

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Working closely with purchasing manager
 • Receiving department policy and supervising
 • Analysing and Improving purchasing process

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied

OPERATIONS FINANCE CONTROLLER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • At least 5 years in a Finance role
 • Be responsible for investment relation activities
 • Plan and control cash flow (daily and monthly)

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มี ปสก. จัดซื้อสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวัสดุต่าง ๆ สำหรับการผลิตพัสดุบรรจุ
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี

14 นาทีที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี (มี CPD)
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 3 years of
 • experience in Accounting or Internal Audit
 • Male/ Female age not over 35 years old

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Space management
 • Trade marketing
 • Plan-o-gram

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบกราณ์ทำงานในส่วน Warehouse 2-3 ปี

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for overall aspects of marketing
 • Developing and operating annual marketing
 • Monitoring social media and website branding

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Brand
 • product marketing
 • food and beverage

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of Chemical, Mechanical
 • Male/Female, age over 24 years old
 • With good working and moral attitude

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have 2-3 year working experiences in mar-com.
 • Highly strong understanding of media and product
 • Have logical thinking together.

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Issue manual invoice for non-trade sale.
 • Control A/R aging, preparation A/R voucher.
 • Preparation VAT report and submit PP.30.

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Electrical Engineer
 • Excellent understanding of manufacturing industria
 • Excellent understanding of Preventive Maintenance

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher of Mechanical
 • Age 30-37 Years.
 • Familiar with production planning and PM required.

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for overall marketing management
 • 5 years’ experience
 • Able to communicate in English

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Design and adjust marketing materials
 • Make mock-up packaging, finished work
 • Product pack-shot/event photography & videography

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Organizes all activities related Quality Assurance
 • Provide training to QA Associates on Food Safety
 • Manage and Control the quarantine

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Manage office supplies, facilities, cleaning
 • Implement office systems and layouts
 • 7 years experiences in office services, admin

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 25-35 years old
 • Planning
 • Demand Planner, Distribution and Supply Chain

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Executive

Synova Ltd.

บางคอแหลม

 • Maintain relationships with vendors
 • Collaborate with partners
 • Organize and oversee advertising

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Consumer Insight
 • Market Research
 • Category Insight

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Health Certificate ของกรมปศุสัตว์ และกรมประมง
 • กรมการค้าต่างประเทศ หอการค้าไทย สาธารณสุข
 • จองเรือ จองหัวลาก ทำใบขน ใบกำกับ Form

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing / Business Planning / Trade Planning
 • Experience in FMCG, Retail, Advertising Agency
 • Location : BTS Nana

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1.Bachelor's degree in Computer Science,
 • 2.Experience in developing web,mobile applications
 • 3.Experience in frontend techology including HTML

15 นาทีที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริษัท มีวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน
 • พนักงานทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายชัดเจน
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออก Invoice และใบลดหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ทำจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • three to five years of experience in accounting
 • General knowledge in tax law

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Food Services Marketing.
 • Experience in Fast Moving Consumer Goods (FMCG).
 • Strong Brand management and / or Sales knowledge.

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Age 24 -30 year-old,
 • Sales and Marketing
 • Highly self-driven and motivated

16 นาทีที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Research Assistant (Contract)
 • Background, lab technique and technical skills
 • Good analytical & organization skill,

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Food Science or Indus
 • 10+ years in related industrial experience
 • Excellent ability to manage time and resources to

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Junior Office Admin
 • Experience in Purchasing or Office Administration
 • Knowledge in SAP

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Experience in export sale, international sale
 • Knowledge of international marketing and export

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Bakery Cashier

ALPINA FINE FOOD CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ขายผลิตภัณฑ์เบอเกอร์รี่ของบริษัท
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Synchronize brand and channel strategy
 • Trade of consumer product or FMCG
 • 5 years in Modern Trade or Traditional Trade

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied

HR Director

Minor Food Group

กรุงเทพมหานคร

 • HR Strategies Management
 • HR Budgeting / Planning
 • HR Business Partnership

17 นาทีที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in BA, Hospitality Management
 • knowledgeable on restaurant and retail operation
 • 7 years of experience in F&B operations

17 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3-5 year experience in Admin support.
 • Good communication skill in English.
 • Team work, positive thinking and service mind.

17 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายและหญิง อายุ 30 – 40 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ธุรกิจและงบการเงิน

17 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ดูแลเอกสาร / จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1 ปี

17 นาทีที่แล้ว

 

Applied