• ใช้ภาษาอังกฤษ
 • โอกาสร่วมเดินทางต่างประเทศ
 • โอกาสก้าวหน้าได้รวดเร็ว และ รายได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พิมพ์ภาษาอังกฤษได้
 • มีอัธยาศัยดี
 • ชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • 5 years’ experience in sourcing and procurement
 • The successful candidate will be very hands-on
 • Very good English skills are essential

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience
 • chance of working
 • salary

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female age not more than 35 years
 • 3 years experience in model making
 • Read and understand 2D and 3D drawing

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
 • เขียนแบบ,ออกแบบเครื่องประดับ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 22 - 35 years
 • Excellent English proficiency
 • Experience in Export Sales and Marketing

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับ
 • ใช้โปรแกรม Rhino / Matrix ในการออกแบบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • จัดทำตารางนัดหมายต่างๆ
 • เขียนโต้ตอบอีเมลล์กับลูกค้า

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชำนาญในการใช้โปรแกรม Oracle
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.- ปริญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ช่างพิมพ์/ช่างเทียน/ช่างแต่ง/ช่างฝัง/ ช่างขัด
 • ช่างหล่อ/ช่างปั๊ม/ช่างชุบ/พนักงานล้างรอน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยผจก.ฝ่ายผลิตควบคุมดูแล บริหารทรัพยากรในฝ่าย
 • มีความรู้ด้านจิวเวลรี่เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานชุบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของแผนกชุบทั้งระบบ
 • มีความรู้ความชำนาญในงานชุบ(เครื่องประดับ)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำแม่พิมพ์ งานปั๊มทั้งหมด
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานบริหารจัดการโรงงานเครื่องประดับทั้งระบบ
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโรงงานเครื่องประดับ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ในงานจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวอุตสาหการ
 • บริหารจัดการด้านธุรกิจจิวเวลรี่ อย่างน้อย 3 ปี
 • บริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างคุ้มค่าสูงสุด

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.- ปริญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
 • ชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ด้าน Hardware,Software, Database

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Information System, Business Processes
 • Understanding of data and data modelling
 • Excellent analytical skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Flexible working hours
 • Develop your skill & work in a english environment
 • 5 Days Work Week,Service Charge

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง , เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Graphic Designer
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงิน
 • จัดทำข้อมูลที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
 • มีความรู้พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Negotiable Salary, Based On Experience
 • One Month Anual Paid Bonus, Friendly Work Place
 • Report Directly To The Owner

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent written and spoken English
 • Guest Service skills
 • Experience in similar position for at least 3 year

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Higher in Accounting or Finance
 • Responsible for all accounting functions
 • Good command in English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

BOI SPECIALIST

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 3 years’ experiences in Shipping,Import and Export
 • Bachelor’s degree in a related field
 • Male or Female, aged 25-35 years old

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 28-40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in related field
 • Prior experience in Jewelry business will be an

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Admin, Finance, HR, Procurement, Logistic
 • Bilingual in English and Thai
 • Thai Citizen

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 8-year experience in manufacturing process
 • Strong leadership and good management skills
 • Able to work in Lamphun province

25-May-17

 

Applied
 • 3 years experience in project improvement
 • Leading standardization & efficiency improvement
 • Able to work in Lamphun province

25-May-17

 

Applied
 • Minimum 3 year experiences in project improvement
 • Fundamental knowledge in engineering management
 • Able to work in Lamphun provice

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-year experience in jewellery manufacturing
 • Knowledge transfer theoretical knowledge

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Industrial Engineers,Production Engineer
 • Good organizational and communication skills
 • Be able to work cooperatively with management

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing all HR aspects as well as General Affairs
 • Expert in Thai employment law and compensation
 • Good English skills

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support of Marketing and Sales function
 • Responsibility for initiating marketing campaign
 • Generate new client to reach company’s sales

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 25+ year
 • Jewelry knowledge , active&can work under pressure
 • Welcomes new graduates

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Males / Females Age 27 years up
 • Good command of English and Chinese
 • At least 2 years experiences

25-May-17

 

Applied
 • Male or Female Major in Accounting
 • Experience at least 2 years
 • Can communicate in English

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or above in Accounting
 • 2 years’ experience in audit firm
 • CPA would be advantage

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 5 years’ experience in brand manageme
 • Manage new brand and product development
 • Fashion loving, beauty product and luxury product

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality age 25 – 35 years
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Experience CAD Design 3-5 years.

25-May-17

 

Applied
 • Female, Age Between 27 – 40 years old
 • Thai Nationality
 • Strong organizational and analytical skills

25-May-17

 

Applied
 • 3 to 4 year experience of CAD/ CAM Jewelry Design
 • Full time or Free-lance
 • Professional Diploma in Fine Arts

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, aged between 25 - 30 years old
 • BA or higher Degree in Marketing
 • Able to travel within country

25-May-17

 

Applied
 • Developing greater market share and profitability.
 • Minimum 10 years of experience in sales management
 • Directing and recommending sales activities

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineering Background
 • Jewelry manufacturing process; casting process
 • 5-7 years of experience in jewelry manufacturing

25-May-17

 

Applied
 • data and data modelling/ financial processes
 • production, logistics, and quality assurance
 • Qlikview

25-May-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in communications/ PR
 • Strong writing, copyediting and proofreading skill
 • Good written and spoken English

25-May-17

 

Applied