• รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายของสาขาที่อยู่ในความดูแล
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5ปี
 • ติดตามวิเคราะห์ยอดขายอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ดูแล

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Personal Assistant to GM

Niche Nation Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality Only
 • 1-3 years’ experience, secretary
 • Fluent in both Thai and English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Strong knowledge in Sourcing or Purchasing
 • Experience in Supplier Relationship Management
 • Experience in Contract Negotiation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in making using Business Plus program
 • Good command in English both spoken and written.
 • Strong Interpersonal skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in business administration
 • Communicate with customers efficiently
 • Good command of English and computer literacy

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทุนผลิต
 • มีความกระตือรือร้น,มีทักษะในการประสานงานดี
 • มีทักษะในการทำงานเชิงวิเคราะห์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Global jewelry manufacturer
 • Managerial-level job
 • Job in Bangkok, Thailand

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create and develop print media
 • Bachelor’s in communication art or graphic design
 • Proficient skills in Adobe Illustrator, 3D studio

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warehouse and Supply Chain Management
 • Bachelor degree or higher in logistic or BA
 • 7-10 years of experieces in warehouse management

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work for multinational jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work for multinational Jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Forecasting and Workforce Planning
 • Experience working with cross cultural
 • Experience in the area of Human Resources

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
 • เขียนแบบ,ออกแบบเครื่องประดับ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • จัดทำตารางนัดหมายต่างๆ
 • เขียนโต้ตอบอีเมลล์กับลูกค้า

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชำนาญในการใช้โปรแกรม Oracle
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.- ปริญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 22 - 35 years
 • Excellent English proficiency
 • Experience in Export Sales and Marketing

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ช่างพิมพ์/ช่างเทียน/ช่างแต่ง/ช่างฝัง/ ช่างขัด
 • ช่างหล่อ/ช่างปั๊ม/ช่างชุบ/พนักงานล้างรอน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานชุบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของแผนกชุบทั้งระบบ
 • มีความรู้ความชำนาญในงานชุบ(เครื่องประดับ)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำแม่พิมพ์ งานปั๊มทั้งหมด
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับ
 • ใช้โปรแกรม Rhino / Matrix ในการออกแบบ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ในงานจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวอุตสาหการ
 • บริหารจัดการด้านธุรกิจจิวเวลรี่ อย่างน้อย 3 ปี
 • บริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างคุ้มค่าสูงสุด

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.- ปริญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
 • ชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ด้าน Hardware,Software, Database

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุและประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience.
 • Excellent communication skills in English
 • Matrix

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 5 years as assistant to executive management
 • Good command in English both spoken and written
 • Organize, Strong Interpersonal&Communication skill

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Quality Control 3 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะความรู้ด้านจิวเวอร์รี่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุกิจ
 • จัดเอกสารการประชุมกรรมการ / ผู้ถือหุ้น
 • จัดเก็บสารสำคัญต่างๆ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Store Manager
 • Sale Manager
 • Jewelry

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale
 • siam
 • Jewelry

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Minimum work experience of 2 years in costing
 • Experience in working with STD-cost, BOM
 • Proficient in MS Office, Microsoft AX2012

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รักการเรียนรู้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รักการเรียนรู้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รักการเรียนรู้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Research Jewelry trend and Fashion trend
 • Evaluate design concepts and make recommendations
 • Planning capacity and output of Hand Sketch Design

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

MARKETING DIRECTOR (100-150K)

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Overseeing implementation of Marketing strategy
 • Guiding the day to day activities of the marketing
 • Planning capacity and output of Hand Sketch Design

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience
 • chance of working
 • salary

25-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or above in Accounting
 • 2 years’ experience in audit firm
 • CPA would be advantage

25-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Understanding of Jewelry Manufacturing
 • 5+ years of jewelry design experience
 • Contribute with sketches, presentation drawings

25-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • age not over 35 years old
 • 3 years’experience in Finance and Accounting

24-Jun-17

 

Applied
 • min 2 years experience in administrative work
 • Excellent English (conversation and writing)
 • Excellent organization and attention to details

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English
 • Ability to work quickly, accurately
 • Organized and detail oriented

24-Jun-17

 

Applied
 • Excellent English
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Experience in Project ManagementProduction Process

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พิมพ์ใบคำสั่งงานประกอบต่างๆ เพื่อส่งให้ฝ่ายผลิต
 • บันทึกข้อมูลคำสั่งงาน ปริมาณการใช้วัสดุและอะไหล่
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช ปวส

24-Jun-17

 

Applied
 • 5 years exp of buying &/or selling precious stones
 • Knowledge of BKK gem market, dealers, prices
 • Strong negotiation and English skills

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality age not over 35 years
 • Accountant
 • Minimum of 5-8 years’ experience

23-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female age 28 - 45 years old
 • Bachelor Degree in related field
 • At least 2-3 years’ experience

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ข้อบกพร่องผลิตภัณฑ์
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ์

23-Jun-17

 

Applied