• จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสนใจและชื่นชอบในสินค้าแบรนด์เนม
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการยิ้มแย้ม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Specialist, Process Engineer

Pandora Production Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Study, anaylyze, improve production process
 • Apply lean process to improve production process
 • 1-2 years of experiences in manufacturing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in related field 7 years and up
 • Maintain the QC tools in Mainly Silver Design
 • Male, Female, age 30 years old and up

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • Receive and process customer orders
 • experience in Jewelry business required

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ability to work under pressure
 • Proven team player
 • Basic computer skills required

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Detail Oriented
 • Patient
 • Accept constructive criticism

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เพศชายหรือหญิง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เคยมีประสบการณ์ทำงานด้านจิวเวลรี่มาก่อน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Create new designs base on the concept
 • Provide technical drawing of chosen design
 • Work with program and model maker on design

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years in costing related area
 • Work in STD-cost, BOM, Route and cost elements.
 • Proficient in MS Office, Microsoft AX2012

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HROD, Political
 • Direct experience in succession management
 • Work together with all departments on recruiting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years exp. in finance project management
 • Strong project management skills
 • Fluent in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • 5 years of experience in related field
 • Experience with IT planning applications.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Development & Management projects
 • Select a breakthrough objective annually
 • Ensure that all projects are delivered on time

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Fluent in English speaking
 • Excellent teamwork, leadership, relationship build

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age above 35 years old.
 • 5 years experiences in operation
 • Good at analytical skill

18-Jan-17

 

Applied

CAD Designer

Multi-International Company

กรุงเทพมหานคร

 • Experienced in Jewelry Industry
 • Ability to use Rhinoceros / Matrix
 • Excellent communication skills

18-Jan-17

 

Applied

E-Commerce Specialist / Head

Multi-International Company

กรุงเทพมหานคร

 • Strong leadership skills with thorough knowledge
 • Has Strong knowledge & experiences
 • Self-motivated, fast learner and result – oriented

18-Jan-17

 

Applied
 • Lead the implementation of engineering process
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • Ability in leading CI,

18-Jan-17

 

Applied
 • BS/BA degree in Information Systems
 • 2-3 years of experience in the Supply Chain
 • Experience within IT in the Jewellery

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min. 4 years of experience in packaging engineer
 • Experience in design packaging for manufacturing
 • Knowledge of ISO, lean and Six sigma or equivalent

18-Jan-17

 

Applied
 • Thai or Foreign nationality
 • Experience in finding new clients
 • From the Jewelry industry

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

WEB PROGRAMMER

Salamander Jewelry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor Degree in Computer or develop website.
 • Hard working, calmly and high patiently.
 • Adroitly and promptly

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 5 ปี ด้าน Software
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษอังกฤษได้ดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ฺBachelor's degree or higher in Accounting
 • At least 5 years experience.
 • Experience in using the "ERP" Accounting Program

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Utilities and facilites system
 • Bachelor degree in mechanical engineering
 • air-condition and ventilation system

18-Jan-17

 

Applied
 • HR processes and practices
 • Business process improvement, quality systems
 • Development of policies, procedures, work flows

18-Jan-17

 

Applied
 • 3 years of experience in staffing management
 • Workforce planning, job grade, create JD
 • Good command of English

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Engineering or relating
 • 3 years in project improvement or project
 • Skills of coordination and follow up in management

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน หรือ งานสอบบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ บัญชี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและสรุปข้อมูลการหยุดงาน ลางาน
 • สรุปสถิติการเข้า-ออกงานของพนักงาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
 • วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์
 • ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงาน
 • ต้อนรับบุคคลที่มาติดต่อบริษัท
 • ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารคุณภาพตามระบบ ISO
 • ควบคุมเอกสารคุณภาพตามระบบ ISO
 • ทำการแก้ไขและทบทวนเอกสาร

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี ลงรับ จ่าย บันทึกเช็ครับจ่าย
 • การลงบัญชีค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ออกและบันทึกตั๋วจ่าย, เช็ค

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

 

Applied