• เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถแต่งงาน, แต่งประกอบตัวเรือน , ขึ้นมือ
 • กระตือรือร้น ขยัน , มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขัดตัวเรือนตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานได้อย่างละเอียด และรอบคอบ
 • สามารถขัดงาน แพลตินัม ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญา ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบประกาศนียบัตร จป วิชาชีพ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in jewelry or related field
 • Good command of spoken/written English.
 • knowledge on C.A.D

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • Office (Excel, Word) ได้
 • หากใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Master degree in Accounting, Finance
 • 10 years of experience in corporate tax
 • Technical skills and experience in corporate tax

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจียระไนเพชรตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18-35 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Manager

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 year experiences in full HR generalist function
 • experience in manufacturer and corporate office
 • Good knowledge of Thai Labor law

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ / จัดเตรียมเอกสาร การสั่งซื้อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอักฤษ ได้ดี (พูด -อ่าน – เขียน)
 • จัดหาส่วนประกอบ จิวเวลรี่ ทั้งเงิน และทอง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in business administration
 • Communicate with customers efficiently
 • 2-3 years working experience in jewelry

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in BI technical at least 8 years
 • strong in data and data modelling
 • Experience with Qlikview and/or MS BI

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4 years with Microsoft Dynamics AX2012
 • Fluency in English – oral and written
 • 08.00 - 17.30 Mon - Fri

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง , เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Graphic Designer
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ขายเครื่องประดับให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัยมีใจรักบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree, High Vocational Certificate in IT
 • 3-5 years of experience to working.
 • Fixing and support LANs, WANs, Network

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 25 years and older
 • Education: Bachelor's Degree in Architecture
 • 5 years experience in the design

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 2 years of experience in an auditing
 • Experience in an audit firm

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Graduated students are welcome
 • English language skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.3
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถดูงานจิวเวลรี่เป็น

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PRODUCT DEVELOPMENT COORDINATOR

Salamander Jewelry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor degree in any field
 • Working experience in Planning/Coordinating
 • -

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

NEW ITEM MANAGER

Salamander Jewelry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เคยบริหารงานด้านการดูแลควบคุมการผลิตจิวเวอรี่มา
 • มีประสบการณ์ในสายงานจิวเวอรี่อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Jewelry Fields or Other
 • Age 30 years up or have experience 3 years up
 • experience of Silver/Gold/Platinum Jewelry

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk Assessment
 • Background in manufacturing
 • Bachelor degree in Business Administration

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และทักษะการใช้่ภาษาอังกฤษ (พอสื่่อสารได้)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Quality Management
 • Quality Assurance/ Quality Control
 • Jewellery industry are preferred

20-Feb-17

 

Applied
 • Quality Control
 • Quality Assurance
 • Process Mapping

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HROD
 • Direct experience in compensation and benefits
 • Solid experiences in C&B i.e. JD, JA, JE

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HROD or related
 • Experience in Talent Management & Succession Plan
 • Detail-oriented

20-Feb-17

 

Applied
 • 2yrs+ Exp. in Improvement in manufacturing
 • Exp. in Lean, Kaizen, Six sigma will be advantage
 • Develop Lean implementation activities

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in HR, Political or related
 • 2 yrs experience in physical security management
 • Able to work in Lamphun

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administra
 • 3-5 years of experiences in import/export
 • Strong knowledge and experience in BOI,

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in accounting or related
 • Background in manufacturing; jewelry is plus
 • At least 7-10 years of experience in accouting

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 5 years experience in manufacturing process
 • Good communication skills in Thai & English

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in business management or related
 • 5 years exp. in transfer new product information
 • background as workshop facilitator/ training

20-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำงานเรื่อง COMPLAIN ของลูกค้า
 • รับผิดชอบในการจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่าย
 • จัดทำทะเบียนเอกสารควบคุมของฝ่ายการตลาดทั้งหมด

20-Feb-17

 

Applied
 • ชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานฝึกอบรมพนักงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ

20-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • ปริญญาตรีสารขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

20-Feb-17

 

Applied

ช่างเป่าแก้ว

Intramanee Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การใช้แก้วสี ทำให้ชิ้นงานมีสีสันที่มาจากเนื้อแก้ว
 • มีความรู้ในการเป่าแก้ว

20-Feb-17

 

Applied

System Administrator

Intramanee Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ดูแล Hardware
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่อง Network , Technical Support

20-Feb-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Photoshop , Coreldraw, Rhinoceros ได้ดี
 • วาดแบบ 2D,3Dได้
 • เขียนแบบผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้จัดการฝ่าย

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT
 • 4 year-experience or more in ERP
 • Strong knowledge in business process

20-Feb-17

 

Applied
 • 5 years of experience in high-end jewelry business
 • Good knowledge of Excel (Pivot and V-Look Up)
 • Monitoring line production

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering or related fields
 • Lean, Six-Sigma methodology experience
 • Background in manufacturing

20-Feb-17

 

Applied
 • Strong english and thai communication skill
 • Good coordination and human relationship
 • Friendly and outgoing personality

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or related filed
 • 3 years in Industrial Engineering
 • Knowledge of jewellery process is a plus.

20-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์
 • จัดทำระะบบบกลวิธีทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์
 • จัดทำอุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมดูแล

20-Feb-17

 

Applied