• มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทนแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GRAPHIC DESIGNER

YAK CREATIVE COMPANY LIMITED

วังทองหลาง

 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบดีไซน์
 • โปรแกรม Illustrator / Photoshop / InDesign
 • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Creative design and video production
 • Portfolio of graphic design and video works
 • Social Commerce

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน
 • จัดทำเอกสารเสนอราคา , ประมูลงาน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in DESIGN
 • More than 5 years experience in the field
 • Extensive experience in the management of projects

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma or higher degree in Architecture
 • 5 Years plus of experience working in Auto CAD
 • Knowledge of REVIT Program

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Construction
 • 8 Years plus experience in the field or related
 • Good command of written and spoken English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai nationality
 • At least 3 years experience in administration
 • Good command of both spoken and written English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Designer
 • Marketing
 • Attractive income

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • 3 years experience with designing
 • Bachelor’s Degree in Graphic Design, Visual
 • Knowledge of English is a plus

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Interior
 • เคลียร์แบบกับทาง Designer
 • จัดทำ Shop Drawing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ม.3 ปวช หรือ เทียบเท่า
 • สามารถออกไซต์งานต่างจังหวัดไ้ด้ พักค้างคืนได้
 • สามารถขับรถยนต์ มีใบขับขี่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

23-Jul-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effect ได้ดี
 • ตัดต่อวีดิโอ (งานโฆษณา)
 • ทำ Motiongraphic (2D หรือ 3D)

22-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบกราฟฟิคสำหรับงานโฆษณา
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ใช้โปรแกรม Photoshop และ Ilustrator ได้ดี

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา โยธา
 • ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่มีความสนใจในงานก่อสร้าง

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • วุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น

22-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาสำรวจ ,ประเมินราคา ,สาขาไฟกำลัง ,สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่าง Survey
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานสำรวจ, งานรังวัด อย่างน้อย

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.โยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • Experiences in Interior project is a must
 • Bachelor or higher degree in Architecture
 • -

22-Jul-17

 

Applied
 • Possess strong personal organizational skills.
 • Knowledge of architectural practice
 • 2-10 years work experience are required.

21-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • ขอและยื่นนิติกรรมกับหน่วยงานราชการ

21-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 10 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกาศ หรือ ใบรับรองการนวด
 • ปวส ขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ อดทน
 • ดูแลลูกค้าที่เข้าพัก

21-Jul-17

 

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ด้านงานออกแบบภายใน

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม
 • นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • ปริญญาตรี - โท สาขา การจัดการ

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานธุรการ อย่างน้อย 3 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • เจรจาต่อรองราคาเงือนไขการขาย
 • ควบคุมเอกสาการจัดซื้อ

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช. ถึง ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์เขียนแบบ อย่างน้อย 5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • ส่งเสริมการขาย ประสานงาน นำเสนอสินค้า
 • Agency สื่อโฆษณา บังเทิง
 • Sale & Marketing การตลาด

21-Jul-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Senior Interior Designer
 • Interior Designer
 • Designer

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years experience in design
 • Experience in Residential
 • Good communication and interpersonal skills

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Admin
 • Receptionist
 • Admin

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years experience in design
 • Revit skill
 • Able to communicate in English

21-Jul-17

 

Applied
 • Design Director
 • Director
 • Director

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานธุรการทั้งหมดในโครงการ
 • สรุปการเข้าทำงานของพนักงานรายวัน รายเดือน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

21-Jul-17

 

Applied
 • Diploma-Bachelor's degree in Engineering or relate
 • Basic knowledge about Industrial process
 • Abiity to understand drawings and 3D files

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basic/Medium knowledge about CNC machines&program
 • Fair in English
 • Good in office software

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied