• สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of Chinese & English writing&speaking
 • Salary + Commission
 • Thai National only

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Admin
 • Salary + Commission
 • Public holiday,Vacation,Group Insurance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่ดูแลการปลูกต้นยูคาลิปตัส
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช,พัฒนาพันธุ์พืช
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี Bachelor's Degree
 • บันทึกประวัติฝึกอบรมของพนักงาน
 • สรุปสท. 2 ประจำปี ส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช
 • ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างที่นักวิจัยต้องการ
 • ตรวจสอบงานวิจัย หรือเก็บตัวอย่างต่างๆเพิ่มเติม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งเสริมและดูแลเกษตรกร
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช,พัฒนาพันธุ์พืช
 • ออกพื้นที่พบปะลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อย งานดูแลพนักงานในบริษัท
 • ร่วมจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทั้งภายใน และออกพื้นที่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย (เท่านั้น) จบการศึกษา ปวส. ช่างรังวัด
 • มีใบอนุญาตช่างรังวัดเอกชน
 • อายุตั้งแต่ 18- 40 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารงานธุรการต่างๆ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารงานธุรการ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 18 - 30 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ โท คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ การบัญชี, /ตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นๆ
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • experience at Least: 2- 5 ปี/Years

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช,พัฒนาพันธุ์พืช
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในงานงานจ้างเหมาต่างๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช,พัฒนาพันธุ์พืช
 • ประสบการณ์ไม่จำกัด

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษา ป.ตรี การตลาด GPA. 2.50 ขึ้นไป
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน
 • มีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานขายและงานบริการลูกค้า
 • นำเสนอให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน , IT หรืออื่นๆ
 • สามารถจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรีัขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขาย
 • อสังหาริมทรัพย์
 • sales

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาดแนวราบ
 • สนับสนุนข้อมูลสำหรับฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in exhibition or event industry
 • Can call expect client to join exhibition or event
 • Good coordination skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • event coordinatior
 • Energetic and active
 • communication in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • รายได้ 100,000 บาท
 • คอมมิชชั่นสูงสุด 50-90%

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
 • อาศัยอยู่แถบถนนพระราม2
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการองค์กร

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, aged 30-35
 • Master degree in area of Business Admin
 • Strong analytical skills and expertise

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบ นิเทศศาสตร์ (หรือมีประสบการณ์ด้านนี้)
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านการโฆษณา, ประชาสัมพันธ์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์0- 3 ปี
 • เพศชาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • จบใหม่ / มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไปในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinating with marketing consultant, PR
 • Handling PR event organization and management
 • Experience in sales & marketing or PR

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Understanding in Building technology
 • Leadership skill
 • Good command in English.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Verify vender invoices and ensure invoices
 • purchasing especially in hotel industry
 • Preparing and issuing checks

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate with internal function and external
 • 3 years of working experience in secretary
 • Good command of English, Chinese

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in business project finance
 • Excellent level of English proficiency
 • Strong analytical skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

DT Group of Companies

คลองเตย

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Experience in SAP system.
 • Good command of English.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จัดการการตลาด
 • Marketing Manager

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in accounting, finance
 • Experienced auditor in Big 4 audit firms
 • Proficiency with Microsoft Office

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Setting up sales team.
 • Initiating and developing sales strategies.
 • Delivering targeted sales volume.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age: 25+
 • 2 to 3 years direct experiences
 • Keen understanding of digital best practices

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Finance
 • Well understanding of REIT
 • Excellent market sense of property market

28-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 45 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในด้านบัญชีและการเงิน
 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

28-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส.
 • มีประสบการณ์ช่าง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานไฟฟ้า ประปา

28-Apr-17

 

Applied