• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการควบคุมงานก่อสร้าง 3-5 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์, รถยนต์ มีพาหนะส่วนตัว

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Advise to Chinese customer and able to close deal
 • Strong sense of managerial skill
 • Charismatic appeal with smart attitude.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and payment

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degrees or higher in Laws from recognized
 • Minimum 2 years experiences of legal counsel
 • Proficiency in corporate laws, property laws

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Experiences in Marketing communication
 • Possess a good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • 0 - 3 years’ working experience in any related
 • Service minded, strong interpersonal skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Accounting (GPA > 3.00)
 • experience in accounting is advantage
 • Should have service minded and work well in a team

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • 3 - 5 years’ experience in General Admin
 • Service minded, strong interpersonal skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oversee and direct construction projects
 • Experience in construction management
 • Ability to plan and see the “big picture”

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดสายงานและประสบการณ์ (หากมีพิจารณาพิเศษ)
 • การศึกษาม.ปลายหรือเทียบเท่าม.ปลาย
 • สะดวก ใกล้ BTS บางจาก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ได้ภาษาอังกฤษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม(กว.)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขา อสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน งานพัฒนาธุรกิจ
 • ศึกษาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge in supply chain and logistics.
 • Fluent in both spoken and written English
 • At least experience in supply chain operation

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and Dreamweaver
 • Basic understanding of the HTML and CSS
 • Ability to prototype UI flow

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in database system (SQL)and programming
 • Bachelor degree of Information System
 • Good command in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการงานวิจัยลูกค้าด้าน Product,Service
 • ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยในเชิงการตลาดและการขาย 7

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age over 27 years
 • 3 years of experience in Market research
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Male/Female age not above 40
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Able to do AP, AR and GL

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 Years in Webmaster or Online Marketing Support
 • HTML5, XHTML, jQuery, JavaScript and CSS3
 • Positive attitude and the ability to work

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบความเสียหายจากอุบัติเหตุ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเองทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead and manage merchandising team
 • Monitoring and evaluate, sales performance
 • At least 3-5 years-experience in Merchandising

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถปฎิบัติงานที่ชลบุรีได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ช.-ญ. อายุ 30-40 ปี (รับ 2-3 อัตรา) อัตราเพิ่ม
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการโรงงานเพื่อผลิตและดูแลความเรียบร้อย
 • ควบคุมการก่อสร้างชิ้นงาน สี ไม้ เหล็ก
 • ดูแลปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 32 ปี ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการทำงานด้านอาคารสูง/สำนักงาน/ศูนย์การค้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เคยทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years in a managerial position
 • Bachelor or master’s degree in related field
 • Introduce and implement Human Resources policies

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • THAI Nationality Only
 • Degree in HR Management
 • Solid working knowledge of C&B program design

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good command of both verbal and written in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-40

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Well paid
 • Fun
 • Helpful to people

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
 • มีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลหลักประกัน สินเชื่อ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมMS.Office,Pivot Table

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master’s in Engineering’s field
 • 7 years experience in building/facility management
 • Hotel facility management skill will be advantage

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง บุคลิกภาพดี
 • เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมMS-Office, MS Vision
 • มีความรับผิดชอบ สามารถจัดการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง บุคลิกภาพดี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมMS-Office, MS Visio

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน1- 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 32 – 36 ปี
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อ กฎหมาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25- 37 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนโครงการ การตลาดอสังหาริมทรัพย์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting. GPA > 3.00
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and Sales

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5 - 8 years of progressive accounting experience
 • Experience in audit of financial statements

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in Finance / Accounting or other
 • 15years experience in a senior regional management
 • Excellent in English communication skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance or Engineering
 • Very good command both of English
 • Strong people management and leadership skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance or Engineer
 • Familiarity with Thai energy industry
 • Good command of English.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีจิตบริการและมีความกระตือรือร้น
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality. Degree in Accounting.
 • 2-5 years experience in the internal audit field.
 • Good command of English.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied