• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (สัญชาติไทยเท่านั้น)
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านประชาสัมพันธ์
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารผลงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft

41 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสถาปนิก5 ปีขึ้นไป
 • Landscape Artchitect

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field of study
 • Ability to adequately perform professional
 • Ability to carry out research relating

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor and/or Master Degree in Architecture
 • 5 years experience from a design professional
 • Adequate knowledge in Interior and Landscape

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงินหรือบริหารความเสี่ยง
 • หากมีความรู้ด้าน CPI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหาร
 • บุคลิกภาพดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบริหาร ,รัฐศ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร ทีมอาคารชุด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in law
 • Minimum 6-10 years of experience
 • Honesty, strong moral and work ethic

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Perform real estate property inspections
 • Bachelor or College degree preferred
 • Assist the real estate marketing team

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Marketing field
 • 5 yrs+ exp in Marketing in Real Estate Industry
 • Able to work 6 days/ week/ able to relocate

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sustainable Development
 • Sustainability
 • CSR

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Entrepreneurial spirit with an important role
 • Unique project with international mindset
 • Experience in Budget control specially considered

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work in the beautiful Sumui Island
 • Familiar with construction related terms
 • Construction site inspector in estate company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Product (Low Rise)

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Online Marketing

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาด
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อและงานโอน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • System Administrator, IT Infrastructure ,
 • ดูแลด้าน Website ( HTML,PHP,My SQL,Java Scipt)
 • service mind

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • customer service
 • toeic
 • New Graduates

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หัวหน้าแคชเชียร์
 • ซีเนียร์แคชเชียร์
 • แคชเชียร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Command in English (Thai, Mandarin A Plus)
 • Experience in property sales is a plus
 • A car is a big advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age between 30-35 year-old
 • Bachelor’s degree in Engineering, Sciences
 • 5 years of experience in Utilities industry

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้าน .NET environment, PHP,
 • มีความรู้ด้าน Google Analytics, Google Tagmanager

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์การตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนกลยุทธ์ทาทางการตลาด
 • สำรวจตลาด วิเคราะห์ผล นำเสนอข้อมูล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AVP - Head of Accounting

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manager all accounting transactions
 • Handle all taxation and internal control
 • Prepare consolidated financial statement

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างดี
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Payroll, Compensation and Benefits, Salary survey
 • Personal income tax, PF, social security, etc.
 • Working directly with Senior VP of Human Resources

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage overall operation of office administration
 • Develop all services with the highest standard
 • control financial budget General Administration

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Male or Female 30 – 40 years old
 • Good command in English and Thai

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานราชการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years in finance & treasury management roles
 • Good command of written and spoken English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมด้านการออกแบบได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Handle for all graphic designing, artworks, etc.
 • Bachelor in Arts, Com Arts, Multimedia
 • Min. 2 years of direct exp. in Graphic Design

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Investor Relations
 • Finance
 • Investment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ
 • สามารถใช้ Computer และ โปรแกรม Microsoft Office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ, การตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และทำการสอนงานให้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • ซ่อมบำรุงทั่วไป
 • ตรวจสอบระบบและบันทึกข้อมูลประจำวัน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผน บริหาร ดำเนินการ และควบคุมกระบวนการทำงาน
 • บันทึกและตรวจสอบ รายการบัญชีในธุรกิจค้าปลีก
 • ดำเนินการจ่ายเงิน และเก็บเงินกับ ผู้ขายสินค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา บัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • ทำรายงานภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภพ.30

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Formulating strategic plan Finance & Accounting
 • Communicating plan and advising on implementation
 • Overseeing and advising the subordinated team

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านดำเนินคดีในศาล 7-10 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การบริหารทีมพนักงานเก็บเงิน ฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดหาเครื่องรูดบัตรเครดิตสำหรับงานต่างๆ
 • ดูแลประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ความรู้ด้านการซื้อหรือจ้าง ,การตรวจรับ
 • ความรู้ในการวิเคราะห์ทางด้านสถิติและคณิตศาสตร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในด้านรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 10ปี
 • ประสบการณ์ในด้านบริหารการจัดการ อย่างน้อย 10 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
 • บริหารองค์กร และอาคารศูนย์การค้าอย่างน้อย 15 ปี
 • วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนางาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied