• เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced sale in international brand Cosmetic
 • Strategic planning & analyzing sale activity
 • Implement field strategic planner, targets

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Able to communicate fluently in English and Thai
 • Customer Service mild
 • Proficient in Microsoft Office suite

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai, 30-38, Male or Female
 • Minimum 3 years of experience
 • Good knowledge of Recruitment and Thai labor law

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Business Administration, Economics
 • 0 – 2 years experience in Order Processing
 • Service oriented and excellent communication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Min 4-5 years in Com & Ben, Staff's Rewards
 • Business Level in both written & spokenof English
 • SAP/Oracle knowledge will be advantage

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in related fields
 • At least 3 years experience in graphic design
 • Expertise in Illustrator, Photoshop, 3Dprogram

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าวขึ้นไป
 • เงินเดือน 10,000-14,000 บาท
 • บรรยากาศกันเองในออฟฟิศขนาดเล็ก

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Direct Experiences in sales function
 • Good command in English
 • Flexible where possible in role & team contribut

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied

R&D Supervisor

I Plus Q Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วท.บ. เคมี, เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ทัศนคติดี, มีทักษะภาษาอังกฤษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide nutrition education
 • Participating Country Wellness Tour
 • Able to travel

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Proven experience in marketing fields
 • Outstanding knowledge of MS Office, “back-office
 • Excellent communication and interpersonal skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Medical Science, Nursing
 • Good personality and service-minded.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ ในโรงงานผลิตยา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Thai Nationality
 • Diploma / Degree or above
 • Mature with initiative and patience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years in Managerial level
 • experience in Cosmetic or Personal care industry
 • Experience with ERP is required

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in any field
 • Desire to provide excellent service to our custome
 • Build and manage relationship with key clients

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Selling raw materials for cosmetic, beauty, skin
 • Bachelor’s degree in Chemical Science or related
 • Ability to hit sales targets.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multinational FMCG Company in Bangkok
 • Managerial-Level Position
 • Challenging Career Aspects

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in hospital required
 • Experience in setting HR system
 • Experience in ISO and JCI required

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

MARKETING MANAGER

Kuron Corporation Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible forPlan & Develop Marketing Strategy
 • Responsible for operational marketing management
 • take action to achieve the targeted Key Performanc

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Digital Marketing Specialist

Kuron Corporation Limited

กรุงเทพมหานคร

 • General understanding of direct marketing
 • Responsible for all digital marketing efforts
 • Develop a Social Media strategy

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 year working experience
 • Support LAN/WAN, CCTV
 • Maintain software and hardware

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ
 • English
 • Content

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • นวดไทย, นวดเท้า, นวดอโรม่า, ทรีทเม้นท์หน้า
 • สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 18 – 40 ปี
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับ พร้อมสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจสอบข้อมูลและนำลูกค้าเข้าใช้บริการ Treatment

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำหลังการรักษา
 • บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 18 – 35 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lean manufacturing management
 • Analyze breakdown
 • Cost saving projects

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • NURSE
 • operating room.
 • Customer Care before - after surgery.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee HR function such as compensation & benefit
 • employee relations, training & development,
 • Bachelor’s degree or higher in HRM , HRD

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in visual merchandising
 • cosmetic background
 • work with stable organization

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • developing sales and marketing materials and tools
 • 2 years of experience in International Sales
 • Ability to speak Chinese is an advantage

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Key Account Executive (modern trade)

Kiss of Beauty Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administra
 • 3 or over years working experience in sales
 • Very good communication and negotiation skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master Degree in Supply Chain
 • Demand or Supply Planning, Inventory management
 • Service minded / hard working / proactive to probl

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Doctor Younger Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
 • วุฒิตั้งแต่ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 • วุฒิตั้งแต่ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 combined years of work experience
 • Be a Thai happy person with full of inspiration
 • Strong conceptualization and execution skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • budget planning and forecasting
 • physical stock
 • investment budget

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Challenge and willing to learn new things
 • Fast track yourself working with HR Consultant
 • Grow together with company

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Greeting / welcome guests
 • Support Company Activities
 • PR for all Activities

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production planning
 • Operated by the SAP and APO
 • Demand Management

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Management
 • Analytical – Synthesizes complex or diverse info
 • Problem solving and decision making

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Administrative tasks
 • Internal communications
 • Company events

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to grow overseas
 • High bonus payout as we pay by performance
 • Unconventional & challenging work environment

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Online Marketing
 • สามารถวางแผน จัดทำข้อมูลทางการตลาด ประเมินผลแลSAP
 • ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduates are welcomed
 • General Trade Sales
 • Able to work in up-country

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied