• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี
 • เข้าใจในงานมีความชำนาญการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and control overall in department
 • Provide Solution to meet customer expectations
 • 5 years of experience in Hospitality industry

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากสามารถเขียนโปรแกรมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Staff
 • Working Monday to Friday
 • Capable of computer program

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประการณ์ด้านออนไลน์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากพอใช้โปรแกรมPhotoshop,Iiastatorได้จะพิจารณาพิเศ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการครบครัน
 • ปรับเงินเดือนตามผลงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 years of experiences in Marketing operation
 • Good communication skills
 • Strong passion in beauty industry

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP accounting system and exel skill is a must.
 • Knowledge of accounting and tax regulations.
 • ability to manage professional staff.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years working experience in Purchasing
 • Ackhowledge in Chemicals or related material.
 • Good command of spoken and written in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in overseas purchasing manager
 • Strong knowledge of stock control
 • High responsible and accuracy.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างชำนาญ
 • หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 23-30 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจในงานศิลปะหลายๆแขนง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิจัยและพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการทดสอบการผลิตสินค้าใหม่
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Nutrition and Health experinces
 • Good in Project management and technical knowledge
 • Knowledge of local Regulatory requirements

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • ให้คำปรึกษาและขายแพจเก็จสปา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ให้บริการต้อนรับ ลูกค้าที่มาติดต่อ
 • จัดเก็บประวัติ ลูกค้าเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • จัดทำ Production Plan ได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับโทรศัพท์ ประสานงาน ต้อนรับแขก
 • จัดการทำงานด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี
 • ประสานงาน ทำงานร่วมกับคนอื่นๆได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 year experiences working in accounting
 • knowledge in Express program

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist the Managing Director in all aspects
 • 3 years of experience in a secretarial
 • Coordinate with suppliers in Thailand.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Sales Supervisor

AsiaPac Healthcare Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 2 yrs experience in OTC pharma industry
 • Min Degree holder, pleasant personality
 • Basic salary, good incentive package

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Min 1 yr experience in OTC pharmaceutical industry
 • Degree holder, good personality
 • Basic salary, performance incentives

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Business Partner
 • Analyze business’s needs
 • Key HR processes

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Marketing, Business
 • 4 - 5 years experience as Product Manager
 • Proficiency in both written and spoken English.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Get new graduates.
 • Good in English.
 • Salary 20k or above, 5 days working

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Neuro medicine
 • Sales Manager
 • Blood pressure medicine

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Thai Nationality, age > 25 years old
 • Degree, preferably in a medical/scientific
 • 2 years experiences in Pharmaceutical

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 year work experience as marketer
 • Fluency in English both writing and speaking.
 • High interests on aesthetics and beauty surgery

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for auditing business operation
 • Perform audit engagement to achieve the target
 • 3 years experience in auditing role or related

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Has knowledge of SAP is advantage
 • Good personality, positive attitude

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ITIL Certification
 • IT device service
 • information security

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • information security
 • IT security
 • IT

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in Retail Management-Fragrance & Beauty
 • Make Sound Decisions / Lead Courageously
 • Show Drive and Initiative / Foster Open Communic

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • at least 5 years experience in Accounting
 • Make Sound Decisions / Lead Courageously
 • Show Drive and Initiative / Foster Open Communic

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support IT services to Office users
 • Providing training and coaching to user
 • Handling the Inventory management and enquiry

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 5 years exp in Account Payable in Retail business
 • Can-do attitude and work under pressure

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 25 – 35 years old.
 • Bachelor’s degree in related field.
 • 2years sales experience preferable in direct sales

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Clinic, Health, Beauty, Thai, Marketing, Marcom
 • Director-level, Director, Senior Manager, Medical
 • Marketing Communications, Branding, Communication

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปรับปรุงสินค้าเดิมของบริษัทให้ทันสมัย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • วางแผนการทำงานในการผลิตสินค้า

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Training (Cosmetics Product)

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experience in cosmetics training,make up/skincare
 • plan and conduct training courses
 • evaluate training result & manage training budget

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของฝ่ายต่างๆ
 • สอบทานขั้นตอนการทำงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Global Procurement Manager

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Enhance your skills in procurement
 • Be part of a globally recognized organisation
 • Attractive remuneration package

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing and managing general budgeting
 • “S” Curve Analysis VS Project Critical path expend
 • Implementing and maintaining all financial check

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning of packaging materials
 • Operated by the SAP and APO
 • Monthly monitor the stocks

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years’ experience in Key Account Manage
 • Excellent business understanding
 • Has already taken part into the project management

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age range 28-40 years
 • Maturity with good attitude
 • Bachelor Degree: BBA, Master Degree

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied