• การศึกษาป.ตรี ด้านบัญชีหรือการบริหาร
 • เพศ:ชาย-หญิง / อายุ:25-45 ปี
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Masterbatch, plastic compounding
 • Senior Technical Service Manager
 • plastics or polymer industry

1 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี การไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Accounting
 • Experience in GL, AP, Fixed Asset
 • Experience in WHT, VAT

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemistry
 • Specific in Paint , Ink and Coating
 • At least 2 years experiences in Sales

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • SCG
 • TOEIC > 550

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Engineer/Science of Chemical.
 • Experience 0-3 Years for Petrochemical, Chemical.
 • Working 5 days/week ( 8.30 a.m. - 5 p.m.)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีใจรักในงานขายและงานบริการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related field.
 • At least 10 year experience in training & developm
 • Strong HRD, OD

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PMO process, quality , tire business
 • Work stream managment
 • Lead project management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduates with strong academic background
 • Less than 1 year working experience
 • Excellent English communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduates with strong academic background
 • Less than 1 year working experience
 • Excellent English communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduates with strong academic background
 • Less than 1 year working experience
 • Excellent English communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduates with strong academic background
 • Less than 1 year working experience
 • Excellent English communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduates with strong academic background
 • Less than 1 year working experience
 • Excellent English communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English communication.
 • strong negotiation skills
 • Be able to work under pressure

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Equivalent to a Bachelor’s degree
 • Minimum 3-5 years experience in engineering
 • Perform Engineering design for wastewater

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • สนับสนุนและถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านประสานงานการประชุม
 • บันทึกการประชุม
 • ประสานงานหน่วยงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 38 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ จป.วิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาการบริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้าน Logistics 5 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแล เครื่องจักร 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุม ดูแลขบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพ ในขบวนการผลิต
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบคุณภาพ (QC) ในโรงงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำรวจทรัพย์สินทั้งหมด
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ=
 • จัดการออกประกาศของบริษัทฯ
 • ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน,การแต่งตั้ง,โอนหรือโยกย้าย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO / 5 ส.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ซ่อมทั่วไป
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อยู่ออฟฟิศทำใบเสนอราคาลูกค้า
 • รับออเดอร์-แก้ปัญหาจากลูกค้า
 • จัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 18 - 35 ปี
 • ติดตามรถของบริษัทฯเพื่อส่งสินค้า
 • ตรวจเช็คสินค้าขึ้น-ลง ก่อนทำการส่งให้ลูกค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ,ปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of Japanese (N2)
 • Computer Literacy (Excel, Word)
 • To be Sales Representative for Engineering Plastic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ลักษณะงาน ออกหาลูกค้าตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ออกพบลูกค้าหน้างานและติดตามผลการขาย
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบอนุญาติขับขี่
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีร่างกายแข็งแรง / สามารถยกของหนักได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา งานเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย
 • วุฒิ ปวส. - ปริญาตรี ทุกสาขา อายุ 22 - 40

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานสื่อสารภาษาจีน เขียน อ่าน ได้ดี
 • อายุ 22-32 ปี เพศหญิงเท่านั้น
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ ติดตาม Order จากลุกค้า
 • ชาย / หญิง วุฒิ ปวช- ปริญาตรี อายุ 22- 32 ปี
 • มีประสบการณ์การขาย 1-2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer,Electrical,Mechanical
 • Experience on construction projects
 • Safety training for construction

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Polymer Process Engineering
 • 5 years experience in Chemical Industry
 • Good verbal and written English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 Yrs experience in Electrical or Instrumental
 • Experience in Project Management / CAPEX
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare corporate tax filing
 • Strong experience in income statement
 • Prepare monthly analysis of all finance

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master in HRD, HRM or ralated
 • Good in English conversation and writing
 • Good presentation skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English
 • Experience in secretary or PA
 • business system understanding

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Feed Division Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Feed Division, Animal Feed
 • Food ingredients
 • Chemicals

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • Experience in sales at least 2-5 years
 • Leadership can work well under pressure

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Polymer Science/related fields.
 • 5 years of experience in Technical Service.
 • Good command of English(TOEIC : 650 up).

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รัสมัคร ช่างเทคนิคไฟฟ้า หลายอัตรา
 • มีเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสขั้นต่ำ 2 เดือน
 • ทำงาน จันทร์- ศุกร์ 08.30 -17.30

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied