• ปริญญาตรี สาขา การบริหารจัดการ หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานธุรการหรือเลขานุการมากกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ความชำนาญในงานเอกสาร และคอมพิวเตอร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Engineer Mechatronics,
 • Male/Female not over 30 year
 • Working Hemaraj eastern seaboard industrial

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in overseas Marketing Business.
 • Good command in English and Thai.
 • Good interpersonal skill.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Chemical Engineering
 • 3-5 years experience in Technical Marketing
 • Possess strong leadership, communication

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานล่าม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sales
 • พนักงานขาย
 • รายได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical scirnce or relate.
 • Technical sales.
 • Cosmetic chemical raw material product.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3-7 years experience preferably in manufacturing
 • Solid background in mechanical & maintenance filed
 • Able to work in Samutsakorn Plant

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong knowledge in plastic or polymer material.
 • 5 yrs in product development from manufacturing.
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Industrial, Mechanical or Packaging Eng
 • 3 Years in Process Improvement in plastic food
 • Printing,Laminate and Finishing flexible packaging

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in Engineering (Chemical), Biology
 • 2 year(s) of working experience in the related
 • Preferably Junior Executives specializing in Sales

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in selling,customize furniture solution
 • Strong customer service skills
 • Posses extensive customer network

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Degree in Chemistry, Polymer Science, or Marketing
 • Speak/read/write Chinese-Mandarin is an advantage

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and continuously improve QC operation
 • Identify and report Non-Conformity of material
 • Investigate customer complaint cases

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Chemistry
 • Having knowledge of Quality System
 • Having 5-10 years of experience in Laboratory

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s/Master degree in Chemical,Petrochemical
 • 5 years of experience in marketing, sales, product
 • Strong analytical, communication, and presentation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Experience in Customer Services/Order Processing
 • Can use SAP and able to speak English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in administrative or related field
 • Minimum 2 year experience in administrative work
 • Good in English communication skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Science or any field
 • Experience in Brand and Marketing in B2B business
 • Proficient in spoken and written English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้คอมได้
 • พูดอังกฤษได้
 • ขับรถยนต์ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักในงานบริการ
 • อดทน ตรงต่อเวลา
 • ขยัน ซื่อสัตย์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Costing
 • Finance
 • Finance Analyst

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering, Instrumentation.
 • Good knowledge in Instrumentation, Analyzers.
 • Good Communication in English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Chemistry, Polymers or Material Sciences
 • Experience in plastic business
 • Knowledge in plastic matrial and applications

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • ชาย / หญิง หรือทุกเพศ
 • ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด หรือทุกสาขา
 • เรียนรู้ได้เร็ว/การปรับตัว

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Petrochemicals and Polymeric / Industrial Chem.
 • GPAX > 2.70 (Bachelor) and > 3.30 (Master)
 • 1-5 years of experiences

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • ติดตามราคาจาก sub contact และรายละเอียดอื่นๆ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years’ experience in Acrylic, Plastic, Chemical
 • Degree or higher in Chemical Engineering
 • Male or female, aged 29 - 35 years old

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารทีมขายให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่ต่ำกว่ากว่า 5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมพนักงานในแผนก
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี*

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องมีใบ จป.วิชาชีพเท่านั้น
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับงาน จป. เป็นอย่างดี
 • จัดอบรมความปลอดภัย และจัดประชุม คปอ.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตที่ผ่านมา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวเครื่องกล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านเจ้าหนี้
 • วางบิล, รับเช็ค, ดูแลเงินสดย่อย
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales

TH Color Co., Ltd.

บางพลี

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมพลาสติก/พอลิเมอร์
 • ประสบการณ์ในสายงานขายหรือการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • คีย์ข้อมูลต่างๆของแผนก/ส่วนงาน
 • ใช้คอมพิวเตอร์และ Ms.Excel ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Science or related
 • Proven experience in selling rubber, polymer
 • Results-driven, Interpersonal & Negotiation skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 0-3 ปี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop commercially attractive products
 • Be an innovative partner in suggesting the product
 • Develop, modify and adapt products as defined

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT - SAP

Thai Parkerizing Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Male/Female Age 27-35 Years old
 • Bachelor or Master degree in either Computer
 • 2-5 years of SAP working experience in SAP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT-Admin & Service Officer

Thai Parkerizing Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Thai Nationality Male 25-33 years old
 • degree or Master Degree in Computer Engineer
 • Minimum Experience 2 Years in IT

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Assurance - Deviation

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Chemical Manufacturing Industry, QC/QA Functions
 • Pharmaceutical
 • root cause investigation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Play a key role as HR Business Partner with teams
 • Implementing personnel and organization policies
 • Advice and drive strategic HR plan & put in action

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master's degree of Chemistry
 • 5 years’ experience in coating and paint industry.
 • Good command of English and MS Office

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี การไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage daily sales and support function
 • Familiar in Chemical products – ophthalmic lenses
 • Excellent interpersonal and communication skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรการผลิต
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
 • TOEIC 550 ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied