• เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ประจำไซด์ รัชดา-สุทธิสาร
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years of experiences in Facility Management
 • Exp in M&E, Electrical/Mechanical Functions
 • Degree in Electrical, Mechanical, related field

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female Age 34-45
 • Bachelor or Master Degree in Architecture
 • Experience in architectural management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering, Major in Mechanical
 • 10 years experience in Oil & Gas
 • nalytical and problem solving skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • Male or Female age between 35-45
 • Experience in financial & management accounting

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accountant.
 • Having 5 years of experience on accounting
 • Ability to communicate and have good interpersonal

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CFO (chief financial officer)

JMAX RECRUITMENT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Report directly to the CEO
 • Work with large and stable company
 • Manage the financial and accounting activities

12 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Automation PLC SCADA SIEMENS
 • PROCESS CONTROL
 • INSTRUMENT TCP IP

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Onsite which located around in Thailand /Oversea
 • Provide car and driver
 • Work with international company

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26-32ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-3ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 26-32ปี
 • ปวส ขึ้นไป
 • ต้องเขียนแบบได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหาสินค้าให้บริษัท
 • ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คิดราคางานติดตั้ง ระบบแอร์ สุขาภิบาลได้
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-3ปี
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า คิดราคา ดูหน้างาน ประสานงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26-32ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-3ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 26-32 ปี
 • งานธุรการ
 • ปวส ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26-32ปี
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรู้รู้เกี่ยวกับระบบไฟ้าเป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โทรศัพท์แนะนำสินค้าให้ลูกค้า
 • หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปวส ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support Engineering Team for the documentation.
 • Good organization
 • Work with international company

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Civil and Structural Engineering
 • 5-10 years’ experience as a practicing Civil/Struc
 • Fluent in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Review project technical reports, documents
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 7-10 years of work experiences hydropower

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Manager

Poyry Energy Ltd.

ราชเทวี

 • Degree in Civil and Structural Engineering
 • 10 years’ experience in site management
 • Experience in handling of site QA/QC procedures

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • 5-10 years’ experience as a practicing Electrical
 • Fluent in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost & Contract Consultancy
 • Building Construction
 • Quantity Surveying & Cost Control Management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • อายุ 20 - 45 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้ด้านงานการบัญชี ระบบงานภาษี ระบบงานคลัง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ก่อสร้าง/สถาปัตย์/หรือเทียบเท่า
 • สามารถประเมินราคาโครงสร้าง, สถาปัตย์ได้
 • สามารถเขียนแบบ,ถอดแบบ,คำนวณวัสดุ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้ด้านงานการบัญชี ระบบงานภาษี ระบบงานคลัง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age 22-25 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration, Econ
 • Computer literate (especially in Excel and PPT

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้ด้านงานการบัญชี ระบบงานภาษี ระบบงานคลัง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary – attractive and negotiable
 • Share of profit incentive arrangements
 • Free accommodation, Visa and work permit

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary – attractive and negotiable
 • Minimum Diploma in Quantity Surveying
 • Minimum 2 years experience

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • 3 years work experience in contract management
 • Good command of English (TOEIC 700)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้รวดเร็ว คล่องแคล่ว

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Education Background : Bachelor Degree
 • Experiences : Minimum 1 year
 • Language : English is Good

25-Jul-17

 

Applied
 • Control rigging team
 • More than 5-10 years' experience of Insulation
 • experience in oil & gas construction

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in training and development
 • Experienced with ISO 9001 and/or ISO 14001 system
 • Able to work 5.5 days per week at Chonburi

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience accountant with CPD license
 • Knowledge of double taxation treaty
 • Handle other admin. tasks also

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Treasurer

CUEL Limited

จตุจักร

 • Bachelor or Master Degree in Finance or related
 • Experience in Banking products & services
 • 5-8 years experience in Treasury or Finance func

25-Jul-17

 

Applied
 • Degree or higher in Civil Engineering
 • Experience in design or construction supervision
 • Knowledge of design / analysis engineering

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
 • จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 18 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. พณิชยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

25-Jul-17

 

Applied

Project Engineer/Design Engineer

SMART TANK CO., LTD.

จังหวัดอื่นๆ

 • Gender: Male.
 • Age not more than 27 years.
 • Be able to work, travel, and stay outside Bangkok

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมโยธา, MBA
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ก.ว. สามัญ

25-Jul-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ. สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง งานเหล็ก

25-Jul-17

 

Applied
 • ชาย อายุ35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge of HRM learning Welfare
 • Screen resume / Appointment / Interview
 • Checking examination result.

25-Jul-17

 

Applied