• **มีประสบการณ์ฝ่ายบุคคลประจำโรงงาน, Factory
  • At least 3 years of relevant HR experience
  • HR operation functions, HRM, HRD

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
  • Public Communication, Engagement activities
  • Social Impact Assessment (SIA), EIA
  • Government , PR, CSR

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Security Manager
  • ผู้จัดการรักษาความความปลอดภัย
  • Security Site Manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied