• พัฒนาซอฟต์แวร์ มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Programming -CH.NET

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ร่วมวางแผนงานกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายตลาด
 • ร่วมจัดกิจกรรมตามนโยบาย หรือแคมเปญของบริษัทฯ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นต่างๆ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and coordinate all marketing with dealers
 • Communicate marketing & Corporate identities
 • Events and PR Management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female aged 27-35 years old
 • degree in Marketing/Advertising or a related field
 • 3 years Marketing/Advertising experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years sales experience
 • Male or female age 28-33 years old
 • Experience in handling channel sales and dealer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • 3 years experiences in Planning / Customer support
 • Understanding of production planning

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Engineering or a related field
 • Minimum of 7 years experiences in production
 • Understanding of productivity, basic cost control

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Logistics Engineering Manager

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Develop and improve the warehouse and storage area
 • Develop and improve the internal material supply
 • Monitor, control and update Material Handling

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 36 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
 • วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
 • เพศชาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 37 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและพนักงานเร่งรัดได้
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 37 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 36 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
 • วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
 • เพศชายเท่านั้น

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
 • ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-37 ปี
 • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • บริหารทีมงาน วางแผนการขาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 37 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-37 ปี
 • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • บริหารทีมงาน วางแผนการขาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
 • วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
 • เพศชาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โทรเช็คค่าเบี้ยประกันภัย ป.1 ให้สินเชื่อ
 • โทรติดต่อลูกค้าที่ใกล้ถึงกำหนดต่อภาษี พรบประกันภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฺBMW
 • Product genius
 • ambassador

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have at least 3 years of Sales and Marketing
 • Make sales plan to reach target
 • Experience in Market Analytical skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Response on governmental rules, regulations
 • At least 3 years’ experience in automotive
 • Good Command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะกรสื่อสาร/เจรจาต่อรอง พร้อมเรียนรู้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Admin Assistant Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Finance Accounting
 • Administration and General Affairs
 • Good English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Service mind
 • Good in English communication
 • At least 5 years Experience in Administration

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting / Financial
 • 3-5 years experience in Accounting
 • Background in Account Receivable, Account Payable

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย พ้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of working experience
 • Fluent in English
 • Male or female, aged 32 - 35 years old

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience of pickup/VAN/LTD service
 • 3 years experience of after-sale service
 • Good communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age 35 years old up
 • Degree of Industrial, Mechanical Engineering
 • Knowledge of quality system ISO/TS 16949, ISO9000

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age 21–27 years old
 • Have knowledge in C, C#
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To prepare, coordinate and monitoring System work
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Excellent communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Any Engineering / Science Field
 • Good Command in English Business Level
 • Experienced in Thai homologation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25 – 27 years old.
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 3 years experience in Maintenance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female. Age 22 years or over.
 • Bachelor degree in Engineering field or related.
 • 0-5 years’ experience in Manufacturing/Engineering

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work under pressure, good team player
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years (Automotive industry)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create mid-term and short term production plan
 • Bachelor degree in any field
 • Excellent communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied