• บริหารจัดการทีมประกันคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดทำ Master Test Plan Test Scenario, Test Case
 • เน้นทำการควบคุมการทดสอบระบบที่มีผลกระทบภายใน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Liberal Arts (English).
 • 3 years experience in Board meeting arrangement.
 • GPA 2.75 or higher.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of materials used in E&P business
 • Familiarization with the CMMS
 • Good command of written and spoken English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 10 years of experience
 • Oil and Gas company
 • Managerial level

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years working experience in HR
 • Good English, written and spoken
 • Available for occasional overtime work

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience working of Purchase.
 • Strong knowledge in Purchasing / Negotiation.
 • General purchasing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree in any field. Supply Chain
 • 1 year experience in the area of procurement
 • Experience in Service Agreement

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working within Asset Integrity Department
 • Must be willing to learn and self motivated
 • Experience in sale on Petrochemical, Oil and Gas

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance / Accounting
 • 1-3 years experience in Accounting
 • Be able to communicate in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plant Management
 • Production and maintenance
 • good english skills both of spoken and writting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 3 years Sales experiences
 • At 2-3 years experience in medical product sale
 • This position requires to base in Khon Kaen

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังน้ำมันหล่อลื่น 1-3 ปี
 • นับ Stock สินค้าคงคลังทุกเดือน
 • สามารถขับรถยนต์ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Chemistry.
 • Experience in laboratory testing is advantage.
 • Knowledge in ISO system.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plant Management
 • Production and maintenance
 • good english skills both of spoken and writting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท วิศวะเคมี, เครื่องกล, วิทยาศาสตร์เคมี
 • ปสก. 2-5 ปี เกี่ยวข้องกับการดูแลเครื่องจักร
 • แก้ปัญหาทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
 • ตรวจสอบการจัดทำ Basic Design และ Detail Design
 • ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การขาย การตลาดในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • Good command of spoken&written English (Toeic 500)
 • Pleasant personality & good interpersonal skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี Industrial Engineer ,Mechanical Engineer
 • มีประสบการณ์ด้าน Production plan or Control

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree or Doctorate in Polymer
 • Good English communication, presentation
 • At least 5 years in Polymer technical service

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
 • กระทบบัญชีทุกรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

28-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science.
 • Experience in System Design and Database Design.
 • development using Programming Dynamic

28-Mar-17

 

Applied
 • Find opportunities in the new markets
 • Lead marketing projects to support Thailand
 • Execute marketing programmes in the markets

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • supply
 • transportation
 • oil

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • บัญชี

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • service mind
 • database
 • support

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 28-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Executive

BP - Castrol (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • To manage and supervise maintenance service
 • Responsible for attainment of manufacturing
 • Provide input into setting the key performance

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขตที่รับผิดชอบขาย กรุงเทพ และปริมณฑล
 • เพศชาย อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิ ม.6 – ปวส. ขึ้นไป

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
 • ปวช.- ปริญญาตรี ด้านการตลาด-ขาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

28-Mar-17

 

Applied
 • 5 years experience in production operation
 • Onshore, Myanmar (1 Year)
 • Monitor Permit to Work (PTW) (hot and cold)

28-Mar-17

 

Applied
 • At least 5 years direct experience in O&G
 • A university degree in Geology
 • Wellsite Geologist , Procifient in English

28-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 35 - 40 years old.
 • Have CPA license is preferable
 • Experience around 10-12 years.

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR, OR, Accounting
 • Have 5 - 8 years Experiences in Data Analysis.
 • Age 28 - 32 years old.

28-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 32 - 36 years old.
 • BBA, MBA or related fied.
 • Experience around 8-12 years.

28-Mar-17

 

Applied
 • Chemical treatment in petrochemicals industries
 • Chemical Engineering, Petroleum or related, 3 yrs
 • Challenge your career path, International company

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or higher in Instrument, Electronics
 • Having 3-5 years experience in field maintenance
 • or field project Construction.

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านปิโตรเลียมหรือน้ำมันหล่อลื่น
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 25-35 yaers old
 • At least 2-5 years' experience in modern trade (pa
 • Bachelor's Degree in Business Administration,

27-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Organization Development,Engineer.
 • 0-3 years experience in organization development.
 • TOEIC score of 550 is required.

27-Mar-17

 

Applied

Strategist

Thaioil Group

จตุจักร

 • Degree in business, MBA, Finance, Econ.
 • 3 years in business sector. Preferred from Energy.
 • TOEIC score of 550 is required.

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong in Labor law practice from manufacturing
 • Good management in employee relations
 • Disciplinary action and investigation practice

27-Mar-17

 

Applied