• มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Broadcasting Manager

KOTRA Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in any related fields
 • More than 5 years
 • Manage whole Seminar Broadcasting works

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Tour Manager

KOTRA Bangkok

ลาดพร้าว

 • ปริญญาตรีการจัดการและการท่องเที่ยว
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี
 • สามารถทำงานด้านสื่อสารการตลาด โฆษณา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Tour Marketing Officer

KOTRA Bangkok

ลาดพร้าว

 • ปริญญาตรีการจัดการด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี
 • สามารถทำงานด้านสื่อสารการตลาด โฆษณา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in managing conservation project
 • Experience in driving and working in remote areas
 • Good spoken and written English language skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High personal integrity and patient
 • Interested in nature and conservation works
 • Ability to work effectively under pressure

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Public Relations
 • Internal Communications
 • Digital Communications

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive (Urgent)

KOTRA Bangkok

จังหวัดอื่นๆ

 • Experience of Pneumatic & Hydraulic & Vacuum
 • Bachelor's degree Major in Diligence, Sincerity
 • More than 3 years experience

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดมทุน งานประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือนเริ่มต้น 14,000 - 25,000 บาท บวกสวัสดิการ
 • ประสบการณ์งานขาย 1 - 2 ปี จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • COMMUNITY AND LOCAL GROUP DEVEOLPMENT/ SUPPORT
 • CAMPAIGN/ PROJECT DEVELOPMENT
 • Understanding of civil society in Southeast Asia

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Min 2 years work experience (editorial job)
 • Excellent communication skills in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accounting Manager

KOTRA Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in any related fields
 • 5 years (prefer experienced in Korean Company)
 • Manage company’s whole Accounting and Taxation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree major in any related fields
 • 5 years (prefer experienced in Korean Company)
 • Manage whole Office works

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in marketing or visual storytelling.
 • Designing and developing web-ready infographics.
 • Good command of English.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา รัฐศาสตร์ บริหาร นิติศาสตร์
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 - 7 ปี

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ : 27 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน เลขานุการ , Admin& G.A.
 • สามารถทำงานรอบบ่าย / กลับดึกได้

23-Jan-17

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • college or University degree in ICT or equivalent
 • 2 years work experience in a similar field
 • Willingness of self-educated in ICT related fields

23-Jan-17

 

Applied

Programme Assistant

United Nations Development Programme

กรุงเทพมหานคร

 • Thai National with Secondary Education or equivale
 • Experience in the usage of computers
 • Fluency in English and Thai

23-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality with good English communication
 • Degree in Communications, PR, Journalism
 • 3 years relevant work experience in PR

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 Years experiences in marketing and sales
 • Bachelor’s Degree or Higher in Economic
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีศิลปศาตร์/มนุษยศาสตร์
 • ประสบณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีศิลปศาตร์/มนุษยศาสตร์
 • ประสบณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถเขียนจดหมายธุรกิจ

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการสู่การพัฒนา
 • บริหารงานโครงการ กำหนดแผนการฝึกอบรม
 • ดำเนินการให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน

23-Jan-17

 

Applied
 • ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจประเมินตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ

23-Jan-17

 

Applied
 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี

23-Jan-17

 

Applied
 • Searching for Thai importers.
 • Achieve annual sales target
 • Able to handle key accounts with service mind

23-Jan-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Receptionist

KOTRA Bangkok

คลองเตย

 • Good personality and service mind
 • Female, Age 22-28 years old
 • Responsibility for the receptionist duties

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Working Environment
 • Fresh Graduate Welcomed
 • Competitive Local Salary

20-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน Quantitative
 • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree or diploma in accounting
 • Experience in accounting/bookkeeping for 3 years
 • Can communicate in English (Writing and Reading)

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s/ Master’s Degree in Human Resources etc
 • Minimum 3 years of professional experiences
 • Strong English proficiency in writing and speaking

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 years of progressively responsible secretarial
 • Fluency in English and Thai
 • Management of the office, ensuring an environment

20-Jan-17

 

Applied
 • Good experience in prepare project budget
 • Working with partners particularly other NGOs
 • Fluent English

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ

20-Jan-17

 

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 22 –30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree major Marketing
 • Coordinate Import/Export
 • Experience 2-3 years in sales or marketing

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree
 • experience in the field of clinical care
 • At least five year of experiences

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with offline methods of fundraising
 • Competitive Salary,development opportunities
 • Non profit organization, Fundraising methodologies

19-Jan-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • 1+ years’ experience in customer or sales support
 • Excellent English written and spoken communication
 • Special consideration will be given for fluency

19-Jan-17

 

Applied
 • Advanced degree; economics, social sciences
 • Minimum 15 years experience
 • PhD desirable

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in social sciences, education
 • Excellent English communication and report writing
 • Strong problem-solving, teamwork and leadership

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Searching for Thai importers.
 • Achieve annual sales target
 • Able to handle key accounts with service mind

19-Jan-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage program activities in support of adolescent
 • Oppotunity to regional and international travel
 • Good working environment and good benefit

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • การวางแผนกลยุทธ์/ธุรกิจ,Business Excellence
 • บริหารระบบ TPM, Lean, Six Sigma บริหารจัดการโรงงาน

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์หรือทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อต่างๆอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความเข้าใจในธรรมชาติของงานประชาสัมพันธ์

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied