• ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติด้านบวก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process-driven analysis skills is needed
 • Strong interpersonal
 • Fast learner and self-starter

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good personality with strong communications
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
 • 2 years of successful experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience of implementing HCM application
 • Skilled in implementation, customization
 • Communicative in English language

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Information System
 • Excellent verbal and written English language.
 • Knowledge of HR business processes

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Information Technology
 • Knowledge and coding skill any language
 • Programming language

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • 4 years working experience in implementations

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรรมโยธาประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • บริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง เจรจาสรุปข้อตกลงต่างๆ
 • ประสบการณ์ทำสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้าจะพิจารณาพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong in sales or business development
 • Outgoing, strong presentation skills
 • Very good English communications skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน/โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษ
 • เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in IT, computer science, engineering
 • experience includes web development based on 12EE,
 • Experience in Java-related programming

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Coordinator

Ligand Scientific Co Ltd

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Representative

Ligand Scientific Co Ltd

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Coordinator

Ligand Scientific Co Ltd

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Representative

Ligand Scientific Co Ltd

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์เป็นของตนเอง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Coordinator

Ligand Scientific Co Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Coordinator

Ligand Scientific Co Ltd

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีความสนใจในงานด้านติดต่อประสานงาน
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Representative

Ligand Scientific Co Ltd

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์เป็นของตนเอง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • >5 years as Manager in Production/Manufacturing
 • Strong Production of Electric Home Appliance
 • Excellent command in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English competencies
 • Experience in Call Center will be advantage
 • Saraly range 22-25 K , 5 days working per week

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multi-National Organisation
 • Immediate position!!!
 • At least 3 years accounting experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ25-35ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ขั้นต่ำปวส.)
 • มีรถยนต์-ใบขับขี่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • อายุ25-35ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ขั้นต่ำปวส.)
 • มีรถยนต์-ใบขับขี่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • 1-2 years of working experience
 • Good service mind, positive attitude and relations

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี
 • บันทึกค่าใช้จ่าย , จัดเก็บบิล

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อทราบความต้องการต่างๆ
 • บริการจองตั๋ว ที่พัก และ สิ้งอำนวยความสะดวก
 • รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดทำเอกสารทางบัญชี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับจักรยานยนต์ส่งเอกสาร วางบิล
 • ขับรถกระบะ รถยนต์ ในการส่งของแก่ลูกค้า
 • มีใบขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า supplier
 • มีประสบการณ์ด้านงานอีเว้นท์ กิจกรรมต่างๆ
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การพบปะลูกค้า

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเส้นทางเป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และรถตู้ได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดหาจัดซื้อสินค้าตามที่ได้รับแจ้ง
 • เปรียบเทียบราคา
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สุภาพ เรียบร้อย
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านเส้นทาง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเส้นทางเป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และรถตู้ได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ถ้าเป็นภาษาจีนกลาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทรเช็คข้อมูลโรงแรม ค่าที่พัก เช็คยอดเงิน
 • ติดต่อ ประสานงานโรงแรม

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเส้นทางเป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และรถตู้ได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied