• ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, Age 24-28 year
 • 1 year experience in Training & Development
 • Good command of English both written and spoken.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting.
 • Willing to work at least 2.5-3 years.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MBA / Financial Engineering graduates.
 • 3 - 5 years’ experience in the Thai capital market
 • Excellent communication and interpersonal skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years experience in Web application
 • Significant Financial Services Industry experience
 • Excellent verbal and written communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • Taking, executing and confirming orders
 • Good command of written and spoken English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in business, finance, economics
 • Experience in credit analysis
 • Excellent in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • developing and building Change Management
 • Lead the change impact assessment and determinin
 • Develop change management strategy/ plan

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Manager

Siam Commercial Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Prepare, run and execute projects for the key SCB
 • Manage working teams on a day to day basis
 • Align with stakeholders across the organization

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและปิดบัญชีจะพิจารณาเป็น

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

29-Apr-17

 

Applied
 • Good English communication skill is a must
 • Master's degree in Law or related field
 • Fraud and Risk background is a must

29-Apr-17

 

Applied
 • Modelling & Measurement
 • Minimum 5 years’ experience in Banking
 • MS. Excel and SAS are required

29-Apr-17

 

Applied
 • Fraud monitoring, detection and prevention
 • e-banking frauds (boot nets, identify thefts)
 • Risk management or Internal Control

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

29-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี Engineering / ปริญญาโท MBA
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

29-Apr-17

 

Applied
 • ตรี Engineer, Logistic / โท MBA, Finance, Account
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

29-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

29-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/กระบวนการ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

29-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ/การเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

29-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

29-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

29-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, MBA
 • Process Improvement / Strategy / Service
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

29-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA, Account, Finance, Econs, Com Science
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี / ทักษะภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

29-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA, Economics (จบใหม่)
 • ทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Excel) / ภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

29-Apr-17

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

29-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

29-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร
 • life and non-life insurance, Single License

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

29-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

29-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

29-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

29-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co ordinate with branch and relevant parties

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in administration which related
 • Have a strong negotiation skill
 • Knowledge of lease agreement and budgeting

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management Accounting, Finance Accounting
 • Knowledge of Basel III
 • Banking Industry

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in MIS or Information Technology
 • Knowledge of basic accounting
 • Skill in large database or data warehouse

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in a quantitative / technical
 • Familiar with databases and data analysis
 • Experience with Python, Java, or Tableau is a bonu

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

29-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experiences in Trade Sales is preferable
 • Good selling & marketing, and interpersonal skills
 • Proactive, self-motivated and high responsibility

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

29-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

29-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Design & improve SME credit process automation
 • Experience from Banking industry or related
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

29-Apr-17

 

Applied