• มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR FINANCE/ ACCOUNTING MANAGER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Responsible for Accounting, Tax, Internal Control
 • 10 years’ experience in accounting
 • Master’s Degree in Accounting is essential

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

REGIONAL COST CONTROLLER

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of experience in Management Accounting
 • Coordinating and preparing budgeting information
 • Males or female, aged between 30-40 years old

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing Production line to meet company
 • Male, Around 40 years of age.
 • Degree in Engineering (Mechanical, Electrical)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager

A-Link Recruitment Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Male, Age between 40-50 years old
 • Have experience in Production Management
 • Strong Leadership

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Propose Sale, Negotiate to sell to customers
 • Follow up on tender information, Industry work
 • Prepare a summary report of Sales of each category

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for Pre-Press process
 • Monitoring the subordinates
 • Analysing problems and implementing corrective

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years’ experience
 • Good command in English
 • Strong personality with good management skills.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of line production experience
 • Degree or higher in printing technology
 • Overseeing the production of flexible packaging

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, aged over 40 years old
 • Degree and/or Master Degree in Engineering
 • Experience in installation, utilities, instruments

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

REGIONAL SALES ADMINISTRATOR

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years’ experience in Management Accounting
 • Proven analytical and accounting skills.
 • Strong interpersonal and communication skills.

19-Jan-17

 

Applied
 • Male, 35 years upwards
 • Degree in Electrical/ Mechanical engineering
 • Good command of English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, 25 years upwards
 • Degree in Electrical / Mechanical engineering
 • Good knowledge in ISO 9001, ISO 14001

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong command of English
 • 5 years manufacturing exp in FMCG preferred
 • Able to work in Saraburi

19-Jan-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Responsible for complete production planning
 • supervise and control production operations
 • TPM Activities or WCM Activities, Safety, ISO.

19-Jan-17

 

Applied
 • Packaging, multinational company, FIFO principal
 • Operational Excellence & Lean Management
 • QMS, EHS & Environmental regulation

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacturing Engineering & Maintenance experience
 • Exp from Plastic packating Manufacturing is a must
 • OEE /project management/ kaizen expereinced

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านเลขา 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Educations Bachelor Degree in Law.
 • Must has Lawyer’s License.
 • Good English communication skill.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Education Bachelor degree in Accounting.
 • 1-3 years in Cost Accounting, General Account
 • Good English communication skill.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Packaging Manufacturing background
 • Exp.Management level of engineering/Maintenance
 • Fluent in English

19-Jan-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • preferably Mechanical Engineering.
 • Achieving sales targets as per the Company’s plans
 • Ensuring price list compliance.

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ ในเวลาที่จำเป็น
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years’ experience in administrative work
 • Bachelor's degree, preferably in Business Admin
 • Excellent interpersonal skills, mature

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Minimum 3 years of hands on sales experience
 • Prior experience in battery related industries

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 - 3 year experience in Sales & Marketing
 • Good Data Analysis and Analytical skills
 • Able to travel domestically & abroad.

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having experience in web application, admin web
 • Having knowledge in control & config web board
 • Having Knowledge English communication skill.

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Inventory management
 • Goods Delivery and export
 • Material and finish goods storage management

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิต
 • ประสบการณ์การจัดระบบอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ระบบคุณภาพ

18-Jan-17

 

Applied
 • To control inventory movement
 • Checking purchase tax invoice and input tax report
 • Has experience in related field 0 - 3 years

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in plastic industries
 • Experience in extrusion blow moulding
 • Injection moulding or printing and sleeving

18-Jan-17

 

Applied
 • 10 Years up as production or engineering manager
 • Experience in Extrusion Blow Molding, Injection
 • Strong leadership skill

18-Jan-17

 

Applied
 • 8 years sales exp in B2B
 • Strong English communication
 • Can work in Pratanakarn area

18-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Printing, Ink
 • HACCP, ISO
 • Packaging, Health and Safety

18-Jan-17

 

Applied
 • Packaging product research and development
 • Knowledge of ISO9001, ISO14001 and GMP
 • R&D and technical service

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SCM production planning
 • Project Management, Sales
 • ERP System

18-Jan-17

 

Applied
 • Packaging
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Lean Management

18-Jan-17

 

Applied
 • Packaging
 • Customer complaint
 • Technology

18-Jan-17

 

Applied
 • Packaging
 • Printing, inventory
 • Ink production

18-Jan-17

 

Applied
 • Packaging
 • Printing Production
 • ISO, HACCP, LEAN

18-Jan-17

 

Applied
 • New graduates are welcome
 • Managing visitors and customers in office
 • Preparing invitation letters and visa applications

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

17-Jan-17

 

Applied
 • Lead, develop and manage the engineering team
 • Lead the implementation customers operations
 • Lead the supervision of all planned activities

17-Jan-17

 

Applied

QA / QC Manager

Thai Offset Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor’s degree or Master degree in Printing
 • Has experience over 10 years in Printing or Packag
 • Has a knowledge with Quality Management

17-Jan-17

 

Applied
 • แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย , ไทย-จีน
 • เพศชาย/หญิง
 • มีทักษะในภาษาจีน ไทย และอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ปวส.ทุกสาขาด้านช่าง
 • มีประสบการณ์การคุมเครื่องจักร Thermoforming
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields.
 • Minimum 5 years experience in warehouse operation.
 • Good command of spoken and written English.

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Has experience as the planning at least 0-1 year
 • Good Computer skill in Microsoft office program

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied