• จัดทำเอกสารงานบุคคล เช่นประเมินผลพนักงาน
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติการมาทำงาน
 • ดูแล ตรวจสอบงานในส่วนของ แม่บ้าน รปภ

5 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรี ด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านขายโครงการ อาคารสูง

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานการจัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
 • ดูแลให้ปฎิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย
 • ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการขายและการเจราจาต่อรอง รักในการขาย

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความเข้าใจอย่างดี ในการเขียน Node.js และ mongoDB
 • เขียนโค้ดที่ reusable, testable และ efficient
 • มีประสบการณ์เขียน RESTful services และ MVC pattern

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ช่างเชื่อม วุฒิ ปวช.- ปวส. ช่างเชื่อม / ฝ่ายผลิต
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่และรู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้าง โยธา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied

ฝ่ายผลิต

S One Aluminium Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ช่างเชื่อม วุฒิ ปวช.- ปวส. ช่างเชื่อม / ฝ่ายผลิต ม
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • ชอบงานขาย พบปะลูกค้า
 • มีประสบการณ์งานขายอลูมิเนียม กระจก จะพิจารณาเป็นพิ

52 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master ’s degree in Business Admin
 • Develop Procurement and General Administrative
 • Manage and control corporate assets and office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • age between 20-30
 • salary 15,000 tp 20,000
 • Female

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales and profit performance of assigned brand
 • At least 5 years in operations management
 • At least 5 years working experience in sales

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Define test scope on the given assignment.
 • Provide test result of the testing you perform
 • Good command in English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance,Business Administration
 • 3-5 years experience in Merchandising
 • Good communication skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality male/female 35 - 40 years old
 • Technical or R&D of Cosmetic and Personal Care
 • Bachelor Degree in Pharmacy, Cosmetic Science,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1-2 years experience in import and export
 • Knowing chinese is advntage
 • Thai Nationality, aged between 25 – 30 years old

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 - 4 years experience in retail
 • Knowing chinese is advntage
 • High leadership

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting exp. 0-2
 • Good English communication
 • work well with under pressure and time constraint

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการตลาดและลูกทีม
 • ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female Age 35 - 45 years old,Thai national
 • Minimum of 3-5 years of experience in HR Manager
 • Positive attitude and very good in service mind

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โทรศัพท์คุยกับลูกค้าเรื่องสเปคสินค้ากับลูกค้าได้
 • ปวช-ปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการและงานขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training
 • ปวช-ปริญญาตรี
 • รักงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, กล้องวงจรปิด
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • สามารถขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ืทำงานเป็นทีม
 • การทำงานผูกพัน พี่ - น้อง
 • นำเสนอความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work at Trat
 • Urgently required
 • Bachelor's degree

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Masters Degree
 • At least 5 years of Sales & Marketing
 • Excellent English skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in business administration or related field
 • 5 years experience in procurement
 • Experience operating within a change-management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • Ability to deliver creative content
 • Proven work experience in multiple social media

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • Pleasant personality and fashionable
 • Strong interpersonal skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BBA and Master degree in Finance or Accounting
 • Strong technical/functional knowledge in Finance
 • Business partnering mindset to work effectively

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมและพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้ excel ได้ค่อนข้างดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานด้านฝึกอบรม / บุคคล อย่างน้อย 2 - 5 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาหลักสูตรได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated in Marketing or relate filed
 • 1 - 2 years experience in Marketing
 • Good in English both writing and speaking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิงหรือชาย อายุ 27 - 33 ปี
 • จบป.ตรีในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานเขียนแมกกาซีน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • สามารถคิดไอเดียสร้างสรรค์งานโฆษณา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด หรือ นิเทศศาสตร์
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • สามารถคิดไอเดียสร้างสรรค์งานโฆษณา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านเอกสาร 1-2 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รับสายโทรศัพท์จากลูกค้าและสมาชิกใหม่
 • แนะนำและอธิบายวิธีการใช้งานทางโทรศัพท์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Facebook advertising
 • E-Commerce

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Buyer, Buying Manager, Merchandise
 • 2 years experience at least
 • Fresh Food, Dry Food

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Buyer, Buying Manager, Merchandise, Appliance
 • 3 years experience at least
 • Non Food, Home product, Hardline, Electronics

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English Training Program Management
 • Good Presentation Skill
 • Good Project Management Skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • reconcile cash
 • Knowledge of TAX & VAT
 • Recording journal voucher

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Legal (or related) degree qualified
 • 10+ years experience in government relations

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age not over 30 years old.
 • Bachelor Degree in marketing
 • Good command of English both writing and speaking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR,Recruitment,ER,C&B,Payroll,Training,EHS
 • Driving License, Vehicle, Travel,Upcountry, Flex
 • สามารถประจำสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied