• ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหาร การตลาด
 • ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัท

54 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ
 • มีความเข้าใจในระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

54 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • บริหาร จัดการและควบคุม ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
 • ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน

54 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • airfreight customer service and operation (senior)
 • salary : negotiable
 • 5 years experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Co-ordinate with F&S group’s overseas offices
 • Maintain customers’ communication and contact.
 • Only Thai citizen is acceptable

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to process customs formalities
 • Data entry, import declaration and export
 • Able to work under pressure

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • วุฒิ ปริญญาตรี.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Airline and master loader relationship
 • Airline related issues within operations or sales
 • Negotiate rates and space with airlines.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดนโยบายและวางแผนการตลาด
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด
 • งานด้านการตลาดและบริการลูกค้าอย่างน้อย 8 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้า
 • ดูแลการตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • พูดภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การศึกษา จบระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุเกิน 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in MBA, Accounting,
 • 7 Years Experience
 • Be able to handle multi-tasks with tight deadline.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To identify, qualify and secure new clients
 • To service and develop business from existing
 • To respond to customer questions and complaints

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5-8 years of experience in HR
 • Bachelor Degree in Human Resources Management
 • Good command of both spoken and written English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good understanding in BOI
 • Good English spoken / written
 • Excellent knowledge in Customer Service

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales
 • Marketing
 • Shipping

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • IT Administrator, Networking, Server Administrator
 • End User Support, System Support
 • Health Care, Accident Insurance, International

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .NET C# Javascript, Angular, Laravel, MSSQL
 • Front End Developer, Interactive, Data Analysis
 • Health Care, Accident Insurance, International

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Javascript, PHP, Angular, Laravel, jQeury, MongoDB
 • Front End Developer, Interactive, Data Analysis
 • Health Care, Accident Insurance, International

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male - Female age 45 - 50 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in any field
 • 10 - 15 years experience in Freight Forwarding

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Follow, update, establish and document clear guide
 • To have the relevant customer informed accurately
 • To be pro-active in resolving issues and problems

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in English
 • Able to work in shift
 • Good people management skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in shipping line or freight forwarding.
 • Servie Mind and teamwork working.
 • Good English skills will special considerations.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2 years of experience in Customer Service
 • Male or female, aged 23-28 years old
 • Contacting sea freight to book space

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command both Thai and English
 • Software development tools and source control
 • Leadership and communication skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Selling products and services and looking clients
 • Following up with customers, internal teams
 • Working on data analysis and making PowerPoint

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional Safety Officer Certification.
 • At least 7 years of experience in Safety.
 • Having knowledge in E & OHS Management System.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Proficient in English.
 • 2 years experiences in Logistics or SAP system

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 year experienced in data analysis
 • Good command in English both Spoken & Written
 • Able to work both independently and in a team

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chartered accountant or CMA
 • More than 5 years in management Accounting
 • Experience in shipping logistics agency

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong business development and target oriented
 • Very good English skills
 • Can work independently and strong self motivation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for customer requirement
 • Working in Freight Forwarding Industry at least 3
 • Knowledge in Thai Freight Forwarding Business

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Positive attitude and self-motivated

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Sales support, Freight Forwarding, Logistics
 • Vertical Market
 • Air,Ocean and Import/Export

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in air freight forwarding and logistic
 • Fair command of business English
 • Performance Bonus and Transport Compensation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Project Cargo, Oversize heavy cargo
 • Knowledge of Break Bulk, RoRo Freight forwarding
 • Ship Agency service background , Project Cargo

15 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ให้อิสระทางความคิดเต็มที่ ต้องการคนคิดนอกกรอบ
 • ทำงานแบบพี่น้อง สังสรรค์เฮฮา เหมือนบ้านหลังที่สอง
 • เครื่องดี่ม ฟรี + มีการกระจายหุ้นให้พนักงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้อิสระทางความคิดเต็มที่ ต้องการคนคิดนอกกรอบ
 • ทำงานแบบพี่น้อง สังสรรค์เฮฮา เหมือนบ้านหลังที่สอง
 • เครื่องดี่ม ฟรี + มีการกระจายหุ้นให้พนักงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์หรือสาขาการตลาด
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการประสานงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอาง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วย (Personal Assistant)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนี้มาอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 50,000 -60,000 THB
 • CPA license
 • 3 years working experience in Accountant

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 26-35 ปี
 • ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ / โภชนาการ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาอย่างน้อย 1 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business, International Business
 • 1 years experienced in Air Freight
 • Create HAWB into Daily planing and UFS

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / female, aged above 35 years old
 • Bachelor's or Master’s Degree in Business Admin
 • 7 years of experience at the management level

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Male or Female / age 24 - 30 year old
 • Bachelor degree or higher

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male (candidate must be able to do shift work)
 • 2 years experience in Logistics Service Industry
 • Preferably working experience with 3PL operator

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Can support solve problem for Export
 • Have basic skill sales
 • Strong computer skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied