• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการเงินการบัญชี
 • มีภาวะในการเป็นผู้นำ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลการเติมน้ำมันของรถ บริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี
 • สามารถ ทำ KPT ในการทำงานประจำวันได้

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ส่วนบุคคล
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Java, Web Services

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย 18 ปีขึ้นไป
 • ขับรถกระบะ 4 ล้อ ส่งสินค้า
 • รู้เส้นทาง ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานในฝ่ายชิปปิ้งทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ในด้านการนำเข้าและส่งออก
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงาน ,ติดตามรถขนส่ง
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จัดส่งสินค้าจากคลังซุปเปอร์สปอร์ด ไปส่งตามสถานที่
 • เพศชาย อายุ 21 - 50 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6 ขึ้นไป

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานโดยรวมของงานการตลาด ด้านขนส่ง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือผู้มีประสบการณ์ สาขาการตลาด
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ขนส่งพัสดุไปรษณีย์ จากศูนย์ไปรษณีย์หัวลำโพง
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ ท.2 ทุกประเภท

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าของลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา1ปี
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วิ่งส่งสินค้าที่ลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา 1 ปี
 • อายุ24 ปีขึ้นไป ,เพศชาย

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาบุคคลากร
 • มีแผนการฝึกอบรม
 • เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป (เพศชายเท่านั้น)

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถรับส่งงานของไปรษณีย์ประจำที่ หลักสี่-กบินทร์
 • เพศชาย 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการขับรถส่งสินค้า

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย(เท่านั้น)กบินบุรี - ราชบุรี
 • ต้องมีใบขับขี่ ท.2
 • ไม่ดื่มของมึนเมาในขณะขับขี่ยานพาหนะ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับและจัดส่งกระจายสินค้าส่งตามสาขาต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านตรวจเช็คสินค้าและจัดส่งสินค้า
 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับส่งสินค้า ตามบ้านลูกค้า ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • รถร่วมขนส่งสินค้ากระบะ 4 ล้อ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับและจัดส่งกระจายสินค้าตามสาขาและที่อื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านจัดส่งสินค้าและตรวจเช็ค
 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ติดรถส่งสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ช่วยจัดเก็บตรวจเช็ค
 • เพศชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านตรวจเช็คสินค้าและจัดส่งสินค้า

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • รับส่งสินค้าจากคลังโฮมโปร
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย 25 ปีขึ้นไป (เพศชายเท่านั้น )
 • ปวส - ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลในด้านเอกสารการวางบิลให้ทันรอบการวางบิล

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบขับขี่ประเภท ท. 3, 4
 • ขับรถบรรทุกเข้าโหลดสินค้าที่ HomePro วังน้อย
 • อายุ 25 ปี - 50 ปี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามลูกหนี้/เรื่องการว่างบิล/ตรวจสอบรายรับ
 • ป.ตรี+สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร,รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน,มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (ด้านการบริหาร,บัญชี,เศรษฐศาสตร์)
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน,บัญชี
 • ใช้ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • BAC in Procurement/Finance/Management/Logistics
 • TOEIC 500
 • able to work after office hour and during weekend

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Sea-freight export
 • Shipping Instruction (SI)
 • Inventory control Manufacturing

34 นาทีที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1 year experience in Marketing or Advertising
 • Bachelor in Business Administration or Marketing
 • Good knowledge of SEM (Search Engine Marketing)

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • programming และ coding เว็บไซต์
 • ASP.NET, C++, C#, PHP, HTML, Java, JavaScripts
 • TOEIC อย่างน้อย 550

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year in the airline or aviation industry
 • TOEIC score: 650
 • able to travel aboard

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Rail Project - Many positions

Fircroft (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Mega Project in Thailand
 • Rail industry
 • Good Command of English

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance/Economics
 • Pass Certified Investment and Securities Analyst
 • Strong analytical skill with logical thinking

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปทางด้านจัดการระบบฐานข้อมูล
 • MS SQL Server, Oracle, Informix, other Middleware
 • Basic System Software or Operating System

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ความรู้ทางบัญชี โดยเฉพาะระบบการขาย,ระบบคลังสินค้า
 • ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำบัญชีคุมสินค้าคงเหลือ

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เลขานุการ
 • ประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์, วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • จบ.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • จัดโปรโมชั่น, จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

19-Feb-17

 

Applied

HR Officer

C1K CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

19-Feb-17

 

Applied
 • ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จบ.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

19-Feb-17

 

Applied
 • Maintenance Services
 • Heavy Vehicles
 • Supervise and control the service staff

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายสินค้าในร้าน มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุ 23 ถึง 40 ปี

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Feb-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ ที่ใช้ในการเกษตร
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 60 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Feb-17

 

Applied
 • รักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
 • ดุแลเรื่องการจราจรภายในบริษัท
 • รักงานบริการ มีความอดทนอดกลั้น

18-Feb-17

 

Applied
 • ดูแล ติดแทีกกระเป่าเดินทาง สัมภาระ อำนวยความสะดวก
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน บุคลิกภาพดี มั่นใจ คล่องแคล่ว

18-Feb-17

 

Applied
 • มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • อายุ18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

18-Feb-17

 

Applied
 • ดูแล รักษา ล้างทำความสะอาดรถโดยสาร (รถบัส)
 • รถบัส 1 คัน ล้าง 4 คน ทั้งภายในและภายนอก
 • สามารถเข้ากะการทำงาน มี OT พร้อมชุดพนักงาน

18-Feb-17

 

Applied
 • Chinese speaking would be an advantage
 • Team leader and good team player
 • Able to operate independently

18-Feb-17

 

Applied

Sales Manager

Asia Atlantic Airlines Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in related field
 • 3 -5 year experience in Sales in Airline
 • Possess Marketing experience

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Representative

Asia Atlantic Airlines Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male or Female , Thai Nationality, Age 25- 32
 • Bachelor Degree in any related fields
 • Good command of English (TOEIC SCORE 600+)

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาโปรแกรม การปรับปรุงและดูแลระบบ
 • VB, SQL, SQL server, Oracle, XML, .NET development

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied