• ชาย หรือ หญิง อายุไม่ตำกว่า 27 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน ธุรกิจประกันภัย
 • ประสบการณ์ทางด้านประกันภัยไม่ต่ำกว่ากว่า 3 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chinese speaking would be an advantage
 • Team leader and good team player
 • Able to operate independently

21-Jan-17

 

Applied
 • 3 Years experience in SeaFreight forwarding
 • International Supply Chain Manager
 • Sale Sea Freight Manager

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality with age over 35 years
 • 5 years of experience in Investor Relation
 • Knowledge of SEC/SET rules & regulations

21-Jan-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและการเขียน

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accountancy and BA
 • At least 2 years working experience
 • Able to travel, good communication skill in Eng

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑๒ ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Team leader with people management skills
 • Creative and innovative
 • Fluent in English and Thai

20-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้จักเส้นทางในภูเก็ต
 • ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Crisis Management&Emergency Response
 • More than 4 years experiences in SSQ
 • Able to create a strong external network

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years working experience
 • Proficient with After Effect, Premier, Photoshop
 • Proficient with Maya, Cinema4D, Sketchup

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน hrd 5 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance/Economics
 • Pass Certified Investment and Securities Analyst
 • Strong analytical skill with logical thinking

20-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • นิติศาสตร์บัณฑิต หรือ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • Overall for Nok Air’s activities online
 • Master’s Degree in any business-related
 • 5 years of working experience in e-commerce

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years experiences
 • Good command in English
 • Good computer skills

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีสหกรณ์
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering or related field
 • 5-7 years experience in the supervisor level
 • Able to communicate in English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of experience in E-commerce
 • Excellent communication skills
 • Background in airlines is advantage

19-Jan-17

 

Applied
 • Female
 • Experience in Secretary Field
 • Flexible and be able to multitask

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ติดต่อเสนอขายสินค้าบริการของบริษัทฯ
 • ทำยอดขายตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯตั้งไว้

19-Jan-17

 

Applied
 • Male Age over 35 years old
 • Strong experience in IT, such as IT consulting
 • Flexible and be able to multitask

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher preferably in Business
 • Age over 35 years old
 • Minimum 5 years of working experience

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ดูแลรับผิดชอบตนเองในการเสนอขายบริการของบริษัทฯ
 • ทำยอดขายตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯตั้งไว้

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in accounting or finance
 • 2 years managing an accounting staff
 • CPA or equivalent experience

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of experience in legal
 • Having experience in contract review & drafting
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Engineering; Aerospace,Electronics
 • Experience in Aircraft Maintenance is a plus
 • Fluent in English

19-Jan-17

 

Applied
 • International environment
 • Strong workplace
 • Attractive salary package

19-Jan-17

 

Applied
 • พนักงานขับรถเพศชาย ต้องมีอายุตั่งแต่ 25 ปีขึ่นไป
 • พนักงานขับรถจะต้องมีความชำนาญในการขับขี่
 • บุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ไว้ผมยาว

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีการเจรจา สื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้(ระดับหนึ่ง)

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีความสามารทาง Computer ในเกณฑ์ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีจิตใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
 • มีความสามารทาง Computer ในเกณฑ์ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • Age over 28 years
 • Bachelor’s Degree or higher in any field
 • Experience in supporting management level

19-Jan-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • วิเคราะห์, วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • จบ.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • จัดโปรโมชั่น, จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

19-Jan-17

 

Applied
 • ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จบ.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

19-Jan-17

 

Applied

HR Officer

C1K CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

19-Jan-17

 

Applied
 • ขายสินค้าในร้าน มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุ 23 ถึง 40 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ ที่ใช้ในการเกษตร
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 60 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, Age 25 -35 years old
 • At least 3 experience Marketing PR & Event
 • Able to travel when required

19-Jan-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in Finance & Account
 • Able to communicate in English
 • Experience in airline business would be advantage

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify performance metrics
 • Benchmark LEX performance across countries
 • Define mid-term operational and performance

19-Jan-17

 

Applied
 • Min 3 years works experience in ship agency
 • Able to work under pressure
 • Leadership require for senior position

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in any fields.
 • 2 years work experience in airline business.
 • Able to communicate English fluently.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied