• ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Aesthetic Medicine Clinical Specialist
 • Aesthetics Medicine/ Healthcare business
 • European leading company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in Medical Devices or Pharmaceutical
 • Flexible with working schedule
 • SAP experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 10 years or more of experience in pharmaceutical
 • Have a basic understanding of legal, regulatory

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree
 • At least 2 year sales experience
 • Good presentation and communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการส่วนงานปฏิบัติการโรงพยาบาลและคลินิก
 • มีภาวะผู้นำ สามารถให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษาแก่ลูกน้อง
 • ควบคุมคุณภาพการให้บริการของพนักงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Science
 • 2 year experience in OTC channel
 • Own car is preferable

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Distributor of High Technology and Quality Product
 • Medical, Bio Science and Technology
 • Member of Schmidt Group of Companies

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีพาหนะส่วนตัว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องมือแพทย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor degree or higher in Pharmacy.
 • Experience in Research & Development.
 • Fluent in spoken and written English.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trade Marketing Manager

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of experience in marketing or trade markt.
 • Background from FMCG, OTC products is advantage
 • English, Leadership, self-motivate skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 23 - 32 years old
 • Bachelor Degree in Fine Arts and Applied Arts
 • Having at least 2 years of experiences in Graphic

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience as a Sales Executive/ FMCG
 • Market and Sales analysis
 • Good communication skills – written and oral

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AS400
 • RPG
 • Manufacturing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ จิตวิทยาชุม
 • ทำงานด้านกิจกรรมส่งเสริมสังคม 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการจัดกิจกรรม ความรู้ด้าน CSR หลายรูปแบบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Accounting / Finance
 • 8 years’ experience in Finance and Accounting
 • Experience in credit control and collection

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 28-31 years old.
 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 2-3 years’ experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ประสบการณ์ในเรื่อง Billing & Collection 5 ปี
 • ให้วงเงินเครดิตลูกค้าผ่านระบบ ตรวจสอบเครดิตลูกค้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านต้นทุนโรงงานประมาณ 3 ปี
 • มีความสามารถใน Excel, Microsoft office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in pharmacy or a related field
 • Strong leadership and analytical skills.
 • Good presentation and interpersonal skills.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -งานด้านบริหารโรงพยาบาล อย่างน้อย1ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6-ปริญญาตรี ขึ้นไป ( ปวช. ปวส หร
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลหรือคล
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Science
 • At least 1 year experience in hospital sales
 • Strong interpersonal and selling skill.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production Engineer
 • Industrial Engineer
 • Process Improvement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Male, age not over 40 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • 4 years of manufacturing procurement experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Logistic Analyst

Zuellig Pharma Ltd.

บางเสาธง

 • Experience in logistic analysis
 • Initiate, participate in improvement projects
 • Deliver the accurate warehouse operation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Masters in Information Technology
 • Comprehensive knowledge of Oracle EBS R12
 • Strong project and time management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Medical Equipment.
 • Male & Female 20 yrs old or above
 • Bachelor Degree from Engineering,Physics,related

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ MS office ได้เป็นอย่างดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy
 • Executes business plans for assigned product lines
 • Experience as medical representative 2 years

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good at English age 25 years
 • 2 year experience in Purchasing
 • experience in oversea purchasing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ERP Manager

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

บางกอกน้อย

 • Good analytical, interpersonal and communication
 • Experience with SAP (MM/FI/CO/HR Module)
 • SAP knowledge or experience as Team Leader

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีความรู้ด้าน MS Office , Auto CAD

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Infra Manager
 • Lead and monitor group-wide
 • Lead the Infrastructure & Operation teams

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Country Finance Manager

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 7 yrs experience with some years in management
 • Oversee accounting, finance & treasury functions
 • Good English, Leadership and analytical skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SERVICE ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 3-5 year of experience as a Service Engineer
 • Age between 28-35 years old
 • Installing facility machinery

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • มีประสบการณ์งานด้านต้นทุนโรงงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of computer or IT related field
 • >2 years experience in IT Asset Management
 • Experience with IT Asset Management Software

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting
 • Tax
 • Risk

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Helpdesk
 • IT Service
 • IT Analyst

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal Counsel

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Medical Institute
 • Pharmaceutical
 • in-house legal counsel

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Human Resource
 • 10 years of experience in HRM and HRD
 • Manage overall HR Management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางด้านบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • อายุ(ปี) : 26 - 33

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale Manager, ผู้จัดการแผนกขาย
 • อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, 25 - 35 years old
 • Bachelor's Degree in any field
 • At least 3-5 years’ experience in Warehouse

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • project management
 • healthcare, medical, pharmaceutical
 • Senior level

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Training Supervisor

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • function of Training
 • Organize training course
 • Pharmaceutical company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Professional Legal
 • International Healthcare Business
 • Attractive Remunerations

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied