• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-27 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาเครื่องกล, การผลิต, อุตสาหการ
 • คะแนน TOEIC 400 คะแนน

7 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in GT sales of consumer goods industry.
 • Experience in Distributor Channel
 • Good command of both Thai & English.

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Supply Chain/Logistics Management
 • Planning/Priority Setting
 • Effective Execution

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

COST ACCOUNTING ASSISTANT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Aged between 35 - 40 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Good communication and problem solving skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Business Development
 • After sales in Automative industry is prefer
 • Good in English and systematic thinking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

LEGAL & COMPLIANCE SPECIALIST

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, aged 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years of experience in legal

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cashier
 • Collecting Cheque
 • Financial Officer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยต่างๆของตลาด
 • ควบคุมดูแลและพัฒนาทีมงานขายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied

Production Supervisor 3 Positions

DK-Schweizer (Thailand) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Degree engineering Industrial or in related field
 • Computer MS Office
 • Knowledge of TS16949 will be advantage

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Nutrition, Animal Production or Animal Health
 • Animal Science
 • Sales experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • GL month-end closing and Tax Return
 • Advanced Excel skills and SAP
 • Good command of English both in spoken & written

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Aged between 28-35 years old
 • At least 2 years of experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager (Manufacturing)

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Monitor and supervise all accounting activities
 • Prepare financial statements, cash flow
 • Corporate Income Tax and tax returns

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, Thai nationality
 • Aged between 25-30 years old
 • At least 3 years of experience in the position

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Aged between 25-30 years old
 • At least 3 years of experience in the position

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ female, aged between 25 - 35 years old
 • At least 1 year of experience
 • Bachelor’s degree in Finance and Banking, Account

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

Best T.J. Group Co., Ltd.

บางขุนเทียน

 • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักในงานขายและมีจิตบริการ
 • มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-30 ปี
 • งานด้านการขายประจำหน้าร้านที่มียาจำหน่ายอยู่
 • เป็นพนักงาน P/T (ชั่วคราว)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ทางการขายและการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบขายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯตามประเภทธุรกิจ
 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักในงานขายและมีจิตบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านออกแบบเครื่องจักร หรือ อาคาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 30-35 ปี การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในงาน 3-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office, Auto cad

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22- 35 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในบริหารงานขายและการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและบริหารจัดการในกระบวนการผลิต
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ GMP / HACCP / FSSC

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ ISO

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี
 • งานระบบไฟฟ้าโรงงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทวางไว้
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำงบการเงิน
 • หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรม Master Cam / Auto Cad

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Support Officer

Best T.J. Group Co., Ltd.

บางขุนเทียน

 • ชาย-หญิง อายุ 22- 35 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Education:Bachelor or Master
 • Experience:5-8 years
 • Manage finance team to deliver quality work

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Time attendance system
 • Management skill will be advantaged
 • degree in Human Resource management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Can make a Marketing and Sales Plan.
 • Experienced in Sales or Open a new market.
 • Able to negotiate.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Filing Document
 • Fast Learner
 • Experienced in Export

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai male or female, age between 25-35 years
 • degree in Marketing or related field
 • 2-5 years experience of marketing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Females, 23 - 30 years old
 • at least 2 years experience
 • Good commands of both spoken and written English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 20- 28 ปี
 • ปวส.บัญชี - ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,E-mail,Internet

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมภาษา C# หรือภาษาอื่นที่ใกล้เคียง
 • ปริญญาตรี ทางวิศวกรคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศ
 • ดูแล Support Program ให้หน่วยงานต่างๆ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรในการบวนการผลิต
 • ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 32 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย
 • ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม (B.E.)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied