Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 18,262 jobs
  Ohmpiang Marketing's banner
  Ohmpiang Marketing's logo
  BangnaTHB 10K - 13K /month
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
  • อัตราจ้าง 10,000 - 13,000 บาท
  • เน้นงานตอบคำถามลูกค้าทาง online
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (CPI)'s banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (CPI)'s logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์โรงงาน การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังพล
  • ชำนาญด้านการสรรหา และคัดเลือกพนักงานไทยและต่างด้าว
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และกิจกรรม
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  Chumphon
  • ดูแล 1) คลังน้ำมัน / KN 2) คลังสินค้าบรรจุสำเร็จ
  • 3) คลังพัสดุอะไหล่ มีประสบการณ์ทางด้าน WMS
  • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าน้ำมันพืช
  Peace and Living Public Company Limited's banner
  Peace and Living Public Company Limited's logo
  Wattana
  • เลขานุการผู้บริหาร
  • มีประสบการณ์งานเอกสารเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
  • มีความคล่องเเคล่วประสานงานได้ดี
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo

  Corporate Affairs Officer

  ThaiNamthip Limited
  Meenburi
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานรถยนต์
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ประสานงานราชการ
  • บำรุงรักษารถยนต์ งานทะเบียน แจ้งประกันภัยอุบัติเหต
  Smart Finn Solutions Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์งานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next