• มีความรู้เรื่องเอกสารงานบัญชี
 • จัดทำเอกสาร รับ-จ่าย
 • จัดเตรียมทำใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย ประจำเดือน

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Develop Embedded Software for Engine ECU.
 • Develop Software by using C,C++,C#, Matlab etc.
 • Japanese skill must require JLPT N4 or level up

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • procurement
 • marketing
 • commercial

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Strong knowledge in software
 • 2 years exp. of app. development or related
 • Strong knowledge Asp.net MVC+C#

51 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคม

54 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Good working knowledge in CRM tools.
 • Minimum of 1 year of sales experience.
 • Previous sales & account management experience.

55 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in regional environment
 • At least 7 years of experience working in handli
 • Enjoyable , Fun and a great development house

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to achieve strong business results
 • A great remuneration package
 • At least 5 Years’ Experience in Sales Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to achieve strong business results
 • A great remuneration package
 • At least 3 Years’ Experience in Sales Analyst

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-32 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการด้านการบัญชี 3-8 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FRESH GRADUATE
 • To gain experiences
 • Opportunities to grow

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-2 ปี
 • ทำแบบเสนอราคา และคิดปริมาณงานในบางครั้ง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 28-35 years old
 • Degree in Engineering, Marketing
 • Initiative and Creativity skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส./ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบต่องานด้วยความซื่อสัตย์และอดทน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 2 years experience in accounting ,GL
 • Strong communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female 22-35 years old
 • Degree in International Business
 • Good command of spoken and written in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female 22-35 years old
 • Degree in International Business
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์โดยตรงด้านบัญชี/รายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AWS Architect
 • AWS Cloud
 • Cloud Architect

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Data Analyst

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Data Analyst
 • Sourcing Material
 • 2-5 years exp. in sourcing in electronic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Market Access Health Economic
 • Goverment Affair
 • Pharmacuetical

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant (AP)

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • AP
 • Accountant
 • Finance

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • LL.B. (LL.M. optional)
 • IP studies during LL.B. and/or LL.M.
 • Experience in law firm not required

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 yrs. in managing import provider
 • Understand well on custom, port and FDA regulation
 • Good English skills both speaking and writing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 2 years experience in accounting ,GL
 • Strong communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 30k baht / Month for 4 hours/day
 • flexible working hours
 • open for junior doctors

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • 5+ years professional experience developing
 • Good understanding of back-end technologies
 • Good understanding of scalable applications

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Java Developer
 • Programmer
 • Web Developer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 8+ years development experience
 • Excellent front end technology skills
 • Excellent skills in Java or Scala

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Implement a Social Media strategy
 • 2 years working experience in related field
 • Excellent command of speaking and writting English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถโปรแกรม Photoshop, Illustrator, 3Dmax ได้
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • รู้และเข้าใจถึงสเกลในการออกแบบเป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Newly created role to increase online sales
 • Merchandising background & knowledge of E-Commerce
 • Develop your career with international network

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมต่อเรือ
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 - 5 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years experience computer engineer or science
 • programming skill, startup culture, flexible hours
 • customized training program for each individual

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการให้บริการแต่งหน้าลูกค้าได้
 • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย
 • มีใจรักในงานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus, Health Insurance, Uniform
 • Manufacturing of Construction Equipment
 • Around 3yrs, exp, in Sales

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิป.ตรี สาขาเครื่องกล หรือเขียนแบบเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านระดับผู้บริหาร 5 ปี ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักการเรียนรู้
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความเป็นผู้นำ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ทั้งชายและหญิง
 • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ และทัศนคติที่ดี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบ)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Good English Communication skills
 • Administrative skills
 • Bachelor degree

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human resources
 • HR
 • บุคคล

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิป.ตรี สาขาเครื่องกล หรือเขียนแบบเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้าน Design , 1 ปี ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Good skills in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการอย่างน้อย5ปี
 • มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสารที่ดี
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Business Administration: Finance
 • 10 years experiences in Banking, Marketing
 • At least 5-7 years direct experiences in Business

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied