• รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • การวางแผนการลงทุน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • การวางแผนการลงทุน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ
 • ผู้แทนขายอิสระ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • Working experience from banking
 • Strong analytical minded person

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • credit analysis
 • credit risk
 • compliance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • audit
 • compliance
 • process monitor

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s in Business Administration,
 • 3 years of working experience in Business Continui
 • Experience in banking or financial institution

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 30 years
 • 1 years of sales experience in Trade Finance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

DTP Specialist

SDL INC.

ราชเทวี

DTP Specialist

 • Manage & execute all DTP projects
 • Coordinate with overseas PJMs on schedules
 • Lead for all Thai DTP queries

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production line Manager / Senior Supervisor (ผู้จัดการผลิต)

Plan Creations Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

Production line Manager / Senior Supervisor (ผู้จัดการผลิต)

 • Bachelor‘s degree in Industrial Engineering
 • 5 years in manufacturing of automotive part
 • Have knowledge & practice about QCC, KAIZEN

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Draftsman (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ) – ประจำโรงงานจังหวัดตรัง

Plan Creations Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

Draftsman (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ) – ประจำโรงงานจังหวัดตรัง

 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Designer – Bangkok Head Office

Product Designer – Bangkok Head Office

 • Welcomes fresh graduate, but preferable
 • Degree in Product Design or related fields.
 • Good interpersonal skill and responsive with team

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Engineer / R&D Supervisor / Asst. R&D Manager/(วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผช.ผจก. ) - Base in Trang Province

Plan Creations Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

R&D Engineer / R&D Supervisor / Asst. R&D Manager/(วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผช.ผจก. ) - Base in Trang Province

 • Male/Female age 22-35 years old with bachelor‘s
 • 0-5 years in manufacturing of wooden toys
 • Be love the Invention and Innovation.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality & Safety Regulatory Administration/Asst.Manager/(เจ้าหน้าที่ / ผช. ผจก พัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์) - Base in Trang Province

Plan Creations Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

Quality & Safety Regulatory Administration/Asst.Manager/(เจ้าหน้าที่ / ผช. ผจก พัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์) - Base in Trang Province

 • วุฒิ ปริญญาตรี-โท สาขา วิทยาศาสตร์
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานทั่วไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great opportunity for a fresh graduate
 • Needs to be fluent in English
 • Need to know how to use Microsoft EXCEL

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Research Executive - Tracking

Senior Research Executive - Tracking

 • Degree in Business, Social Science, Statistics
 • Good foundation market research experience
 • Experience with consumer tracking preferred

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 23-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resources Assistance

Reliance Tech-Service Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor degree in any field.
 • Proficient computer skills in MS office.
 • Excellent communication skills in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 26-36 years old
 • Bachelor Degree in any related field
 • Fair command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process Engineer (Plastics)

Abatek (Asia) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

Process Engineer (Plastics)

 • Understanding of quality system TS16949,VDA
 • 3 years experience in Mold Injection, Mold Design
 • degree in Industrial or Mechanical

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting staff

Accounting staff

 • Bachelor degree in accounting
 • Arrange payment to suppliers (overseas and domesti
 • Prepare payment cheques / payment online

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing Science
 • 3-10 years working experience in Supervisors Levle
 • Results orientation and “service mind”

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Manager – System Solutions (50-60K) (JO-1412-499784)

Sales Manager – System Solutions (50-60K) (JO-1412-499784)

 • Work with high stability global organization
 • Utilize your expertise to protect the organization
 • Opportunity to grow up in your career

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Supervisor (35-40K) (JO-1412-499799)

Accounting Supervisor (35-40K) (JO-1412-499799)

 • Work cross functionally, cross nationally
 • Work in a good work environment
 • Polish your skill by taking full responsibility

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Content & Data Maintenance (22-25K) (JO-1412-499781)

Content & Data Maintenance (22-25K) (JO-1412-499781)

 • grow up as Leader and Supervisor
 • work at the company that have warm environment
 • Utilize experience about Tourism or Hotel

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

FLA & Field HSE Manager

Syngenta Crop Protection Limited

กรุงเทพมหานคร

FLA & Field HSE Manager

 • Familiar with HSE Policy
 • Community Engagement, Team building capability
 • Design Training Modules

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English
 • 1-2 years working experience in freight forwarding
 • Extensive knowledge of logistics services

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Mechanical Engineer (Base in Myanmar)

Meinhardt (Thailand) Ltd.

ต่างประเทศ

Senior Mechanical Engineer (Base in Myanmar)

 • Degree in Engineering, major in Mechanical field
 • Base in Myanmar
 • Minimum 4-15 years working experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Public Relations Staff / Supervisor (Kannayao PST)

Public Relations Staff / Supervisor (Kannayao PST)

 • Female, Communication Arts, Journalism, Mass Com
 • Bachelor in Com Arts, Journalism, Mass Com
 • 2-5 yrs' exp in PR, Press, Corporate Activities

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Graphic Designer

CENTRAL GROUP

กรุงเทพมหานคร

Graphic Designer

 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Asst.Supervisor (PASAP) - Bangbor Samutprakarn

QC Asst.Supervisor (PASAP) - Bangbor Samutprakarn

 • Female, 22-26 Yrs. Thai nationality only.
 • 1-2 year of QA or QC automotive or OEM business.
 • Have knowledge in ISO9001, TS16949

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Factory Engineer Asst.Supervisor - PASAP (Bangbor Samutprakarn)

Factory Engineer Asst.Supervisor - PASAP (Bangbor Samutprakarn)

 • Male or Female, Age 23 - 30Yrs.
 • Experience in Industrial or Production Engineer
 • Can work at Samutprakarn area

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Program Management Asst.Supervisor (PASAP - Bangbor)

Program Management Asst.Supervisor (PASAP - Bangbor)

 • Female, age between 22-25 years old
 • 0-1 year experience in project management
 • Able to work at Bangbor

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Relationship Management - Corporate Banking

TMB Bank Public Company Limited

จตุจักร

Relationship Management - Corporate Banking

 • Build relationship to corporate customer
 • 3-5 years relevant working experience
 • Competitive compensation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Credit Analyst - Corporate Banking

TMB Bank Public Company Limited

จตุจักร

Credit Analyst - Corporate Banking

 • Financial and risk analysis
 • 3-5 years relevant working experience
 • Competitive compensation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้ MS. Office ได้ดีเยี่ยม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้ MS. Office ได้ดีเยี่ยม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง ชาย
 • อายุ 24 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง ชาย
 • อายุ 24 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี , ปวส สาขาการบัญชี
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin

CGKD Co., Ltd.

บางพลี

 • เพศหญิง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี , ปวส สาขาการบัญชี
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา โยธา
 • สามารถใช้่โปรแกรม Auto CAD ได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา โยธา
 • สามารถใช้่โปรแกรม Auto CAD ได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Investment Advisor (VP Level)

Standard Chartered Bank (Thai) PCL.

กรุงเทพมหานคร

Senior Investment Advisor (VP Level)

 • Experience as Fund Manager is preferred.
 • Holding Single License is a must.
 • Strong communication skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied