• อายุไม่เกิน 30 ปี ทั้งชายและหญิง
 • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ และทัศนคติที่ดี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบ)

16 นาทีที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • Proactive and good team player.
 • Good communication skill in Thai and English.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Content Moderator

AllProperty Media Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in related field.
 • Proactive and good team player.
 • Good communication skill in Thai and English.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle meeting and administrative tasks
 • Corporate Admin Works
 • Welcome New Graduate

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience from Business Management / Education
 • Gather and update market information, pricing
 • Excellent organizational, planning

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oversee day-to-day operations, strategize business
 • Administrative area from Education
 • oversee Sales team / Administration / Financial

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years’ experience in Risk Management
 • Prior experience in reducing fraud, risk
 • Identify the need and procedure of investigation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ☆★Good Benefit & Big Bonus!!★☆ // MRT Petburi!!
 • 【Admin + Accounting♪】 Work @ JP Company!!
 • CPD No needed // Exp. of Acc., BOI advantage!!

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Manager - Communication

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • Min 10 years of experience in marketing position
 • Background in food service,retail,marketing agency
 • Proficiency in Thai & English communication

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for all business management functions.
 • Responsible for the company’s margin and P&L.
 • Taking action to achieve the company’s goal.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Above in Marketing.
 • Developing, maintaining and delivering on market.
 • Be an excellent communicator.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 7 years experience in Software Testing
 • Excellence command of spoken and written English
 • Testing Experience in Financial Services Industry

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 7 years experience of AS400, COBOL
 • More than 5 years in support role
 • Excellent communication in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล, โลหะการ, ไฟฟ้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Administrative Assistant

B. Braun (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Business administrative
 • Experienced 1-4 years as a administrative
 • Fluent in English ability to communicate effective

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's degree in MIS, Stats or Management
 • Ability in clients' data analysis
 • Ability in sales KPI monitoring

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Marketing
 • Able to plan and create marketing strategies
 • Good communication and interpersonal skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full Function of HR
 • Experience in MNC Company
 • Good English Communication

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Management is well
 • Able to presentation
 • Be Creative

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Event Sales Background
 • Hotel experienced

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Manager, motors & Drives systems, substation
 • clients , customer , business , support
 • generation , products , medium voltage , AC drives

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical Analyst - Linux (Redhat)
 • Linux (Redhat), Windows 2008, Citrix
 • Bangkok, Wattana

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years experience in Software testing
 • Excellence communication in English
 • Knowledge of software Banking industry

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การออกแบบเครื่องมือการขาย(dashboard)
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล,มีทักษะการนำเสนอ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 2 year experience in JAVA , NET, PHP
 • Min. 1 year exp. in JAVA programming
 • Chance to go to Japan !! THB 20,000 – 40,000

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างหรืองานตกแต่ง
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สำรวจและติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years’ experience in sales
 • Experience in project forwarding would be a plus
 • Possess own vehicle and driving licence.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electronic Engineer
 • Have an experience in the purchasing with EMS
 • Demonstrated excellent negotiation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age above 25 years old.
 • Strong communication skills.
 • Detailed and accuracy.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee the issuance of financial information
 • Manage the accounting, IR, tax etc.
 • Manage the capital expenditure request and budget.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in PR/BD/Offline Event
 • Strong analytical and forecasts skills
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-40ปี จบป.ตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. และ ป. ตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Cisco Switch, Routing, Windows,
 • Linux CentOS, Fortigate Firewall, VMware ESXi,
 • Maintenance infrastructure, and office network

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Human Resources Management
 • 5 experience in Recruitment or Business Partner
 • Strong Communication and Interpersonal skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accountin
 • ACCPAC
 • finance

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years’ experience in Social Media or FMCG.
 • Has SEO/ SEM, marketing database, social media.
 • Strong analytical skills and good in team player.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Management
 • 5 years’ experience in managing team
 • Asset management/Condominium/Office building

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการประสานงาน การสื่อสารดี มีความละเอียด
 • มีความรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์Microsoft Office

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-7 years’ exp. in sales coordinator, Trading,
 • Exp. in Sales, Food,Trading, Margin& Price
 • THB 20,000 – 25,000 + Bonus + Benefits

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing
 • Marketing
 • Marketing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Banquet Attendant - F&B Waiter
 • Banquet Attendant - F&B Waitress
 • Room Attendant

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Survey project
 • Strong data analysis and communication skill
 • Computer proficeint in data analysis

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst

The Blue Code Management Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Coordinate and support user/customer for any probl
 • Contact user/customer about requirement.
 • Provide consult of Programmer.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า,
 • มีประสบการณ์การทำงาน ซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถ บริหารจัดการ งานซ่อมบำรุง ที่ใช้ time based

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Employee Relations
 • Training
 • Labor Law

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied