• Support and Maintenance of SAP technical infrastru
  • Manage SAP DR Strategy and Backup
  • Manage and control SAP user authorization

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / สารสนเทศ
  • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
  • ปฏิบัติงานประจำ ณ สวทช.(รังสิต) จ.ปทุมธานี

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล