Programmer 1 อัตรา

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาระบบ
  • ออกแบบและติดตั้งระบบฐานข้อมูล
  • จัดทำเอกสารในการพัฒนาระบบ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล