• 5-10 years IT Support, Assistant Manager
  • Good in English
  • Regional or Global IT Project

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
  • eCommerce Web Development
  • Full SDLC and core coding

27-Oct-16

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในการขึ้นระบบ ERP
  • ประสบการณ์ทำงาน 4-5 ปีขึ้นไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เป็นผู้ที่มีความรู้และพัฒนาระบบ Microsoft AX

27-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล