• Bachelor’s degree or Higher in Marketing
  • 1-3 years’ experience in logistics and marketing
  • CGPA must be 2.75

08-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย, อายุ 25 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 3-5 ปีด้านการจัดการ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล