• Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Selling Enterprise Software
 • Sales engineer for Enterprise Mobility Solutions
 • Mobile Security, Device, Apps, Content Management

24-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-32
 • 2 - 5 years working experience
 • Good command of English

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี
 • ปริญาตรี – โท ทุกสาขา / มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

20-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สนใจงานด้านการขายในธุรกิจ IT / Internet Provider
 • มีประสบการณ์ด้านการขายลูกค้าองค์กร 2-4 ปี
 • บุคลิคภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล