• Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เสนอขายสินค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายขาย
 • จัดทำเเผนการขาย วางเเผนการปฎิบัติงาน

09-Dec-16

 

Applied
 • สนใจงานด้านการขายในธุรกิจ IT / Internet Provider
 • มีประสบการณ์ด้านการขายลูกค้าองค์กร 2-4 ปี
 • บุคลิคภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี
 • ปริญาตรี – โท ทุกสาขา / มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

07-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถบริหารเวลางานของตัวเองได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านธุรกิจเครื่องสำอาง อาหารเสริมฯ
 • รักงานขาย มียานพาหนะเป็นของตนเอง

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล