• มีความรู้ISO /IEC 27001, ISO/IEC 20000-1,ISO 22301
 • มีความรู้ IDC, Network, Cloud Computing
 • มีทักษะในระบบบริหารจัดการ (Management System)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age 30-35 years. Preferable Male
 • 5 years IT work experience
 • Knowledge of business process, financial

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management Information System,Accounting,Finance
 • Budgeting planning,consolidation,Oracle,SAP,TM1
 • communication skills,analytical thinking

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Statistics
 • 1-2 years of experience in analysis
 • Computer literacy in Microsoft Office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Higher in Computer Sciences
 • Good command of English
 • Specific Experience : Oracle ERP 11i Development

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Understand and gather business needs
 • Analyze data to drive change
 • Liaises between BUs and data science

09-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Warehouse Management System.
 • Basics to advance knowledge in Supply Chain Area.
 • Able to write a simple PL\SQL script.

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT, Computer Science, MIS.
 • Experience in Finance Business processes.
 • Strong Oracle eBusiness Suite, Finance Modules.

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Statistics
 • Have ability to use analysis / statistical tools.
 • At least 4-5 years of work experience

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • advanced analytics platform to requested services
 • Provide consulting in Big Data
 • Platform and data access help line

09-Dec-16

 

Applied
 • Tableau and data visualization
 • Business Intelligence (BI)
 • Good English and inter-personal skill

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Big Data and advanced analytics
 • Drive and determine data governance
 • Align architecture goals with business needs

09-Dec-16

 

Applied
 • Quality assurance/Data Quality Process&validations
 • Understanding of SQL and NoSQL databases
 • Exp. in OLPT, ELT, Data Warehousing platforms

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 - 3 years of working experience
 • Excellent coordination , self-motivated , Analyst
 • Competitive Salary , 5 Days Working

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Operations Improvement
 • Project management with strong consultancy skills
 • Good analytical & communication skills

09-Dec-16

 

Applied

System Analyst

Do Day Dream Co., Ltd.

สะพานสูง

 • windows server, SQL
 • office applications, ERP software, Communication
 • managing information systems projects

09-Dec-16

 

Applied
 • Manage campaign execution process
 • Bachelor's Degree with CRM, DataMining, MIS
 • Knowledge in SQL Server, SAS

09-Dec-16

 

Applied
 • HRIS and Admin
 • HR Management report
 • MS Excel

09-Dec-16

 

Applied
 • Coding by Microsoft ASP.NET and C# .NET
 • SQL Scripting
 • Developing ERP Software

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MySQL, BI Tools, BI Cognos
 • Report, Analyst
 • ยินดีต้อนรับนิสิตจบใหม่ มีประสบการณ์ BI

09-Dec-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and run MIS reports
 • Provide finacials data and sales historical data
 • Design the analytical business model

09-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Administration
 • Excellent English
 • Strong in data analytics

09-Dec-16

 

Applied
 • Understands and strong in ERP systems.
 • Experience in business analyst / functional.
 • Experience in Oracle or SAP application.

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Network design, configuration, IP Routing
 • Certification of CISCO; CCNP, MCP, CCNP
 • Degree in Computer Engineer, Computer Science

09-Dec-16

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in MIS, Computer Science
 • Experience in MIS and data analysis
 • Database Query language SQL

09-Dec-16

 

Applied
 • ชาย/หญิง , อายุ 27 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความเข้าใจเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.โทสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 10 ขึ้นไปในการดูแลระบบสารสนเทศ

09-Dec-16

 

Applied
 • Experience in FI/CO/MM module
 • At least 3 years’ experience in implementations
 • Support experience would be advantage

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in IT, MIS
 • able to work independently under the pressure
 • Working experience in SAP support is advantage

09-Dec-16

 

Applied
 • Able to travel up-country
 • 3 years of experience
 • Bachelor's or Master's Degree in IT

09-Dec-16

 

Applied
 • Manage and support data
 • Initiate/enhance new system
 • SQL, MS Excel, MS Access

09-Dec-16

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female
 • 5 years working as IT Business Analys
 • BA Degree in MIS, Business Computer

09-Dec-16

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree or higher
 • 2 years of working experience in the related field
 • Candidates who are able to start work immediately

09-Dec-16

 

Applied
 • Experiences in business analyst
 • Program/Project management skill
 • Problem solving and decision making skill

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or higher in Computer Engineering
 • Digital marketing and online business
 • Good Command in English, Project Management

08-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for developing, managing
 • Responsible for work assignments and supervision
 • Responsible for ensuring resources

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Gathering, clarifying and analyzing business
 • Clearly communicating software specifications
 • Providing detailed business and technical document

08-Dec-16

 

Applied
 • degree in Business Administration and other relate
 • Age 22 – 30 years old. Thai nationality only
 • Proficient skill in MS-Office especially Excel

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • 4 years relevant experience in CRM or Marketing
 • Friendly and caring for comrades

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ERP Implementor Consultant
 • Infor SAP
 • Dynamics AX Dynamics NAV

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Selling enterprise software and service
 • High Commission
 • Sales & marketing activities

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

08-Dec-16

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย3 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการใช้Excelและ Power Point ในระดับดี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Oracle, SAS
 • Experience on Data Warehouse operation
 • Data Management on Datawarehouse system

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Network design, configuration, IP Routing
 • Certification of CISCO; CCNP, MCP, CCNP
 • Degree in Computer Engineer, Computer Science

08-Dec-16

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา IT
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ Access, Excel และ PowerPoint

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาด้านการเงิน, สถิติ, MIS,บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

08-Dec-16

 

Applied
 • MIS
 • Prepare report
 • Maintain database, AS400

08-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 3-5 years experience as Consultant Manager
 • Responsible for managing projects
 • Should possess good planning and organizing

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree
 • At least 1 year experience
 • Office administration/HR administration.

08-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล