• เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA

Rachayok Co., Ltd.

บางพลัด

 • งานประกันคุณภาพด้านเคมี
 • อายุ 25-30 ปี
 • งาน LAB เคมี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in life sciences, biological, medical
 • 3 year sales experience in cleanroom
 • Proven relationship with the key business customer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Acredited jewelry base laboratory and testing
 • Min 7 yrs experience in jewelry testing lab
 • Knowledge in ISO 17025 Lab process

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Analytical Chemistry
 • 0-2 year experiences in Chemical Field
 • Able to communication in English

25-Oct-16

 

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Test and Evaluate Products with Best Quality
 • Coordinate with Food and Drug Administration

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาโท/เอกAnalytical Chemistry,Chemistry
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย หรือ หญิง
 • ป.ตรี สาขา วิทยาศาตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถอ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

25-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Carry out flavors application projects
 • Support sales team and customers’ requests.
 • File local or export documents into customers.

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Medical Technology
 • three years’ progressive experience
 • TOEIC score of at least 600

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Medical Research Technologist (QA/QC)

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in a research and clinical trial
 • TOEIC score of at least 855
 • Must have a good background in clinical trials

21-Oct-16

 

Applied
 • Male – Preference hometown in Bangkok
 • Mechanical (Preferably)/ Electrical
 • Good command of English (Spoken and Written)

21-Oct-16

 

Applied
 • Master degree in Medical technology
 • Experience in a molecular biology laboratory
 • TOEIC score of at least 600

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ เคมี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Food Auditor (IFS)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 6 years working experience in Food
 • 2 years’ experience in Training ,consulting
 • Possessing IFS or BRC Food Auditor

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี,การจัดการ
 • มีความรู้ด้าน GMP,ISO หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ
 • สามารถใช้อุกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการได้

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคมี
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO และ GMP
 • มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare sample products in laboratory for customer
 • Test Bakery food and coating food
 • Control stock of ingredients and samples in Lab

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล