• ควบคุมการติดตั้ง Software และอุปกรณ์ IT
  • มีความรู้เรื่อง Hardware และโปรแกรม Anti virus
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree in Computer science or related field
  • 1 years’ working experience in Data Information
  • Prepare lifting equipment database system

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล