• ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม illustrator ได้คล่อง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์สายงาน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assists in the planning and implementation
 • Implements network security at the regional level
 • Oversees the administration and maintenance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of experience to working.
 • Have knowledge in Networking Technology.
 • Have knowledge in Windows server system.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ดูแลรักษา computer PC, ERP, ระบบ Network
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 1

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความอดทน ชอบพัฒนาตนเอง

27-Oct-16

 

Applied
 • Master's degree in Information Technology.
 • 8 years progressive experience
 • Good communication English.

27-Oct-16

 

Applied
 • Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP FICO; Business Analyst; Project Management
 • SAP FICO; Support; Project Support
 • SAP FICO; SAP Consulting;SAP Consultant

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support 1 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • IT Support
 • leadership skills
 • Service Mind

26-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • เขียนโปรแกรม ดูแลเว็บไซต์
 • การศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • เดินทางมาทำงานเองได้

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management Skill and Manufacturing IT
 • Degree or higher in major Computer Engineering,IT
 • Proactive& positive thinking

26-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female age not over 40 years old.
 • Bachelor's degree in Computer field.
 • 3-5 years’ in handling network and servers.

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in IT, Computer Science
 • 5-year experience in End-user Support
 • Knowledge in Microsoft Windows based workstation

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age 22-30 years old.
 • Degree in Computer Engineering, Science
 • Have knowledge in Networking Technology

25-Oct-16

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT, Engineering or any relate
 • At least 3 years in a similar position.
 • Knowledge of IT security concepts

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • มีประสบการณ์ IT Support 1-2 ปี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล User ภายในองค์กรทั้งหมด
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที หลังผ่านการสัมภาษณ์
 • ประสบการณ์ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที หลังผ่านการสัมภาษณ์
 • มีประสบการณ์ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • อัธยาศรัยดี รักงานบริการด้านคอมพิวเตอร์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ 2 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • เป็นคนพื้นที่สะดวกเดินทาง

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in a recognised discipline
 • Knowledge in Microsoft Office programme
 • Team work

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Paricipate in IT implementation projects
 • Set up Desktop PCs and Laptops
 • Maintain network user account,groups

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้
 • เพศ : ชาย

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานสนับสนุนระบบ ERP 1 ปี
 • ประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Oct-16

 

Applied
 • IT Supporting Network, Servers
 • Knowledge in TCP/IP networking, Switching, Router
 • PABX Telephone System, Access Control System

19-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering or Computer Science
 • Sattahip, Chonburi
 • IT helpdesk

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล