• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปวส.– ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
  • สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT

03-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล